Rozwiane mity na temat Kabały, cz. 9

каббалист Михаэль Лайтман Jak studiowanie Kabały ulepsza życie?

Pytanie: W jaki sposób studiowanie Kabały może ulepszyć moje życie? Czy daje ona jakieś szczególne korzyści, których nie można otrzymać za pomocą innych nauk?

Odpowiedź: Kabała nie może dać żadnych korzyści w zwykłym życiu, jeśli człowieka interesuje tylko jego materialna egzystencja. Ponieważ Kabała, przede wszystkim odkrywa nam horyzonty i wyjaśnia, dlaczego żyjemy.

Na studia Kabały przychodzą ludzie, którzy pytają, jaki jest sens naszego życia, dlaczego cierpimy? Ludzkość zaczyna bardzo poważnie zastanawiać się nad celem swojego istnienia i wszystkimi jego trudnościami, chcąc wiedzieć, dlaczego musimy tak drogo płacić za lata naszego życia.

Okazuje się, że dzisiaj jest już wielu ludzi gotowych do studiowania nauki Kabały, do odkrycia tajemnicy życia, i dlatego Kabała się odkrywa.

Pytanie: Czy studia Kabały zmieniają coś we mnie?

Odpowiedź: Człowiek, który studiuje naukę Kabały, zmienia swoje nastawienie do życia, cały światopoglad na życie. Zaczyna patrzeć na świat innymi oczami rozumiejąc, że jest to tylko projekcja jego wewnętrznych właściwości. A zmieniając swoje wewnętrzne właściwości, on zmienia świat znajdujący się jakby wokół niego.

Ponieważ świat – jest to tylko odcisk naszych właściwości. Nauka Kabały pomaga nam naprawić się od wewnątrz, zmieniając się z egoistów nienawidzących i odpychających wszystkich, w altruistów obdarzających i kochających. I w taki sposób znajdujemy się w świecie absolutnego dobra.

Spójrz, jak wiele jest problemów w dzisiejszym świecie, jak bardzo on potrzebuje tej metody połączenia i dobrych związków między ludźmi: religijnych, świeckich – wszystkich, jak jeden naród.

Kiedy widzę, jak wiele cierpienia jest na świecie, bardzo współczuję ludziom i widzę, jak niezbędna jest wszystkim nauka Kabały.

Z programu radiowego 103FM, 28.02.2016


Czy można oferować wszystkim Kabałę?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy można oferować wszystkim studiowanie Kabały? Dlaczego oferuje Pan tę zamkniętą wiedzę ogromnej liczbie ludzi, siedzących przed komputerem?

Odpowiedź: Ja działam zgodnie z tym, co nakazane jest mi przez moich nauczycieli. Rzecz w tym, że jestem uczniem Rabasza. Raw Baruch Aszlag – to mój nauczyciel. Uczyłem się u niego 12 lat. Byłem jego osobistym asystentem, sekretarzem.

Całą wiedzę zdobytą od niego i co najważniejsze, od jego ojca, Baal HaSulama, muszę rozpowszechniać bez jakichkolwiek ograniczeń na całym świecie. Absolutnie wszystkim! Takjest napisane w ich źródłach (zob. Czas działać, Wprowadzenie do Panim Meirot, Szofar Mesjasza i inne artykuły). I ja staram się to robić w miarę moich sił.

Bez tego świat wchodzi w bardzo niedobry stan, jak oni piszą, absolutnie jasno na ten temat. Dlatego musimy na wszelkie możliwe sposoby odkryć tę naukę. Ona jest potrzebna światu dzisiaj, inaczej świat w pełni straci możliwość zarządzania.

Jeśli wcześniej na przestrzeni tysięcy lat poruszał się on w egoistycznym nurcie, to dzisiaj bez dodania do niego drugiej, altruistycznej siły, on już nie może być zarządzany, ponieważ stał się integralnym, zamkniętym, a w integralnym zamkniętym systemie potrzebne są dwie siły – pozytywna i negatywna.

Dlatego też nauka Kabały staje się aktualna, jak żadna inna wiedza.

Baal HaSulam pisze w Przedmowie do ksiegi „Panim meirot”: „Tylko wskutek rozpowszechniania Kabały w masach staniemy się godni wyzwolenia, tak każdy, jak i cała ludzkość. Tylko poznaniem Kabały osiągniemy cel, dla którego zostaliśmy stworzeni.

Dlatego konieczne jest bardzo szerokie rozpowszechnianie Kabały masom… Dlatego jesteśmy zobowiązani do otwierania centrów, publikowania książek w celu przyspieszenia rozpowszechniania Kabały pośród szerokich mas“.

Z lekcji w języku rosyjskim, 02.10.2016


Wychowanie – rozwiązaniem wszystkich problemów

каббалист Михаэль Лайтман Replika: 2016 był rokiem europejskiego podziału. W jaki sposób można prawidłowo  zjednoczyć Europę?

Odpowiedź: To nie jest podział, a odkrycie tego, co zawsze istniało w Europie. Jaka ona była, taka i pozostała!

Zjednoczyć ją można tylko wychowaniem! Jest to jedyna rzecz potrzebna światu. Największy i jedyny problem świata to wychowanie ludzi! A tym nikt nigdy się nie zajmował!

Przecież wychowanie oznacza przybliżenie do zrozumienia i możliwości „kochać bliźniego swego”, połączyć się z nim, chociaż zgodnie z naszą naturą nie kochamy jeden drugiego. Kabała pokazuje nam, jak to zrobić wbrew wszystkiemu.

Człowiek musi stać się człowiekiem, zrozumieć system natury, w którym istnieje. Jest to integralny, zamknięty system, który stale ewoluuje, zmienia i porusza się naprzód! Dzisiaj znajdujemy się na progu bardzo poważnych zmian: zarówno w ludzkim społeczeństwie, jak i w otaczającej nas naturze. Więc zbadajmy i dowiedzmy się, co zależy od nas. Przecież wszystko zależy tylko od człowieka!

Pytanie: Czy to znaczy, że chce Pan dodać w szkole przedmiot, który nauczy człowieka o jego wewnętrznym świecie?

Odpowiedź: Nie tylko wewnętrznym, ale również zewnętrznym. Chcę dać człowiekowi wiedzę na temat świata, w którym on żyje!

Komentarz: Ale oni już i tak otrzymują to w szkole, ucząc się przyrodniczych nauk.

Odpowiedź: Ja po nikim nie widzę, że wie, w jakim systemie istnieje, włączając w to środki masowej informacji. Jeśliby politycy, działacze społeczni – ktokolwiek, rozumieli świat, w którym żyją, czy by się tak zachowywali?! Oni są tak krótkowzroczni, że w istocie sami sobie wszystko psują.

Pytanie: Ale przecież podobna próba już była. Karol Marks napisał znakomitą pracę „Kapitał”. Ale ci, którzy wzięli się, aby to zrealizować, na tyle wypaczyli ją, że najważniejszą ideę walki z ubóstwem, wywrócili dokładnie na odwrót, zamieniając ją na walkę z bogactwem.

Wiemy, co z tego wyszło. Gdzie jest gwarancja, że w przyszłości ​​nie stanie się coś podobnego?

Odpowiedź: Marks na swój sposób był geniuszem, nie spieram się z tym. On rozumiał wszystko, z wyjątkiem jednego – człowieka należy edukować. Chociaż i to on porusza w swoich pracach, ale niezbyt wyraźnie. Brakowało mu akcentu na to, żeby przekształcić społeczeństwo, konieczne jest jego wychowanie.

To, że kapitalizm sam siebie zniszczy, było jego genialnym przypuszczeniem. W naszych czasach wszystko jedno, tak to przebiega. Dziś widzimy, że bez względu na to, jak byśmy się nie starali zakamuflować to, to w przeciągu ostatnich 50 lat tak, czy inaczej – kapitalizm został wyczerpany!

Problem polega na tym, co dalej? I tutaj musimy naprawdę pracować według Marksa, tj. doprowadzić ludzkość do socjalistycznego a nawet komunistycznego ustroju, o którym on mówił, a to – niesamowite stany.

I musimy je zrealizować, ale tylko wychowaniem – za pomocą szczególnej energii, która istnieje w naturze! Wtedy możemy zmienić ludzką naturę, a w przeciwnym razie nie wybawimy się od egoizmu, on nas  pożre.

Z webinaru „Wyniki roku”, 26.12.2016


Od czego zależy szczęście rodzinne?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jakie rady mógłby Pan dać ludziom w odniesieniu do rodziny i dzieci? Co jest warte, aby rozważyli?

Odpowiedź: Problem rodzinne zamykają się tylko w jednym – w umiejetności ustępowania sobie nawzajem. Mój nauczyciel, wielki kabalista Baruch Aszlag mawiał: „Szczęście rodzinne zależy od umiejetności zamykania ust w odpowiednim momencie“.

Pytanie: Ale gdzie jest sens życia rodzinnego w naszych czasach, kiedy kobieta może żyć sama dla siebie, i mężczyzna też? Kogo to teraz interesuje?

Odpowiedź: Wszystko zależy od wychowania. Swojego czasu otrzymałem od rodziców taką postawę, że rozwodu nie może być. To wszystko.

Naturalnie, w rodzinie mogą być różne problemy zwłaszcza, gdy ludzie żyją razem od wielu lat. Ja ze swoją żoną jesteśmy małżeństwem od prawie 50 lat. Wcześniej ludzie tak żyli. A dzisiaj socjologowie uważają, że w przeciągu dwóch, trzech lat przywiązanie znika.

Ale rozwodów nie powinno być. A to jest możliwe tylko poprzez wzajemne ustępstwa. Nic więcej.

Komentarz: Mówi Pan, że nie powinno być rozwodów, ale nie daje Pan na to uzasadnienia.

Odpowiedź: Tutaj nie ma nic do uzasadniania! Stworzyłeś rodzinę, spłodziłeś dzieci, jesteś zobowiązany być ich ojcem. Jakimkolwiek byś nie był, ale bez ojca będzie im o wiele gorzej.

Dzieci muszą mieć zarówno ojca jak i matkę, nawet jeśli między nimi są złe relacje. A, co znaczy złe relacje? Zamknij usta sobie, a nie innemu, i wtedy wszystko będzie dobrze.

Mówię to z własnego doświadczenia. Na przykład, my z żoną możemy pokłócić się z jakiegoś powodu, ale następnego dnia rano – naszym obowiązkiem jest spotkać się ze sobą z uśmiechem, nawet jeśli jeszcze nie ostygłeś od wczorajszej kłótni i płoniesz, żeby udowodnić swoją rację. Jest to wykluczone!

Komentarz: Ale to jest mądrość Kabały …

Odpowiedź: To nie Kabała, a proste zrozumienie, że ​​w przeciwnym razie nie można nic zrobić! Ty nie możesz zmienić ludzi i świata! Mówię poważnie.

Każdy dzień my zaczynamy z żoną od tego, że wychodzimy na półgodzinny spacer i ciągle uśmiechamy się do siebie, choć wewnątrz każdy ma poważny bagaż problemów. Ale podczas spaceru on powoli opróżnia się. I tak – każdego dnia. Ale dzień rozpoczyna się od tego, że z wczorajszego dnia nie ma nic, nawet na zewnątrz.

Co dotyczy dzieci, to tutaj wszystko jest bardzo proste: nie prawcie im kazań! Słowami ich nie wychowasz, tylko odpychasz je od siebie. Tylko przykład! Bez słów!

Tylko przykładem można je wychować. Dziecko patrzy – i to wszystko, to je uczy. Jeśli oprócz tego, ty coś mówisz, to psujesz wychowanie.

Z webinaru „Wyniki roku”, 26.12.2016


Europejska młodzież nie chce pracować

каббалист Михаэль Лайтман Replika: Obecnie coraz więcej młodych Europejczyków woli nie pracować, i otrzymywać świadczenia socjalne. Jest to szczególnie rozpowszechnione we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, na Cyprze i w Irlandii.

Cały czas sądzono, że krach gospodarczy usunie nieefektywnych ludzi i młodzi ludzie pójdą naprzód, zaczną się uczyć i robić karierę. Nagle młodzież zdecydowała przejść na zasiłek.

Odpowiedź: Rzecz nie w tym, że człowiek jest leniwy. Nie ma on bodźca, dlatego jest leniwy. Wszystko zależy od tego, czy coś przyświeca jego egoizmowi, czy nie.

Już go nie stymulują pieniądze, czy kariera, nie ciągną go naprzód. To nie jest już ten cukierek, dla którego będzie biegł naprzód, jak dziecko.

Pytanie: A czym się człowiek zajmuje przesiadując na zapomodze? Co on robi?

Odpowiedź: Nic, „siedzi” od rana do wieczora na Facebooku – to całe życie. Dlatego widzimy, co się tam dzieje. A co będzie, kiedy to wszystko się zakończy? Nawet strach pomyśleć!

Możecie sobie wyobrazić, jakie głębokie wołanie miliardów ludzi wybuchnie z głębi ziemi, z mrocznej ciemności? Nie będzie czym się napełnić!

Nie chciałbym dożyć tego czasu. Szczerze. Ponieważ człowiek przechodzi tutaj taki stan, w którym nie jest w stanie usłyszeć, i musi zrozumieć, poczuć, że już niczego nie postrzega. On jest zamknięty w sobie. Są gwiazdy, które nie emanują z siebie światła, a tu na odwrót, nic nie wchodzi. On nie ma pragnienia. Ono na tyle zagasło, że on nie wychwytuje nawet dźwięków z zewnątrz.

Mówię o tym, jak ciemna może być nasza przyszłość.

Ale mam nadzieję, że zanim to się stanie, ludzkość weźmie się za Kabałę i zrozumie, że w niej naprawdę odkrywa się sens życia. Mam nadzieję, że przygotowuję do tego grunt i w tym jest całe lekarstwo.

Co najważniejsze, że na spotkanie z nami idzie ludzkość. Ona nie ma dokąd pójść, ona przyjdzie, stanie pod naszą bramą i będzie wołać: „Daj!”

Z programu TV „Nowości z Michaelem Laitmanem”, 05.09.2016


Błyskawiczne odpowiedzi kabalisty, 24.07.2016

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy nadejdzie czas, kiedy nie będzie języków, i ludzie będą się rozumieć za pomocą myśli?

Odpowiedź: Mam nadzieję, że nadejdzie czas, kiedy ludzie będą w pełni ze sobą połączeni i będą mogli przekazywać swoje uczucia i myśli bez zewnętrznych środków komunikacji.

Pytanie: Jeśli ten świat nie istnieje, i istnieje tylko świat duchowy, oznacza to, że każde moje złudzenie, postrzeganie w świecie materialnym – jest konsekwencją jakiegoś duchowego oddziaływania?

Odpowiedź: Oczywiście. W naszym świecie nie ma nic innego, oprócz tego, co schodzi z wyższego świata, w tym wszystkie nasze złudzenia.

Pytanie: Szanowny nauczycielu, bardzo dobrze Pan wygląda. Za każdym razem wydaje się, że jest Pan coraz młodszy. Czy ma Pan sekret na młodość?

Odpowiedź: Tak. Jeśli nie chcesz się starzeć, musisz mieć uczniów. Od nich będzie ci przybywać sił, zdrowia, dziarskości, żądzy życia – i będziesz wyglądał młodziej. Spróbuj!

Z lekcji w języku rosyjskim, 24.07.2016


Praca dla wieczności

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy nauczyciel może rozpoznać, który uczeń pozostanie lub odejdzie?

Odpowiedź: Nie, tego nie można wiedzieć z góry. Ponadto, to nie ma znaczenia, ponieważ dusza jest ponadczasowa, nieśmiertelna.

Dlatego, kiedy ja napełniam wasze dusze, przygotowuję je do samodzielnej pracy duchowej – mam wystarczająco siły, ponieważ ja, być może jestem jedynym na świecie człowiekiem, który pracuje dla wieczności.

Mówię całkiem poważnie! Mój materiał – to wy, to jest wasze pragnienia, które ja przybliżam do stanu „dusza”, do właściwości obdarzania. Moja praca nie przepada.

Ona daje mi energię, w przeciwnym razie byłbym rozczarowany. Przecież ilu już ludzi od nas odeszło? Przeze mnie przeszły tysiące! Ja nie żałuję i nie przeszkadzam: „Nie chce – niech odchodzi”. Potem człowiek powraca, i gdy jest tutaj – ja na niego wpływam; znowu odchodzi – wpływ z czasem się kończy. Nie ma znaczenia on i tak później przyjdzie, do któregoś z moich uczniów.

Pytanie: Czy cieszy się Pan tym, gdy Pan naucza? Jednocześnie nie oczekuje Pan na żadnych rezultatów?

Odpowiedź: To właśnie jest rezultat. Jest to najbardziej satysfakcjonująca praca – nagroda na miejscu.

Pytanie: Okazuje się, że mógłby Pan nauczać 24 godziny na dobę?

Odpowiedź: Gdyby nie było ograniczeń fizycznych, na przykład ze względu na fakt, że gardło ulega zmęczeniu, to mógłbym.

Z lekcji w języku rosyjskim, 07.08.2016


Jak przekazywać pozytywne myśli?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Istnieją takie akcje, kiedy ludzie umawiają się między sobą i w okresie pewnego czasu myślą pozytywnie, transmitując wokół siebie pozytywne myśli. Czy może to w jakiś sposób pomóc światu?

Odpowiedź: Nie może. Siedzieć trzymając się za ręce, patrząc z oddaniem na siebie wzajemnie i pięknie mówić – wszystko to jest dziecięca paplanina.

Tylko jeśli pracujemy w dziesiątce, wyraźnie i zgodnie z kabalistyczną metodą, przyciagając do siebie z natury pozytywną siłę, można pozytywnie wpływać na środowisko.

Z lekcji w języku rosyjskim, 03.07.2016


Autentyczna Kabała

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie z Facebooka: Nie jest konieczne, aby promować Kabałę, to nie lekarstwo. Ten, kto szuka sam znajdzie, inaczej będzie tak samo jak z Madonną – roztrąbiła po całym świecie, że zajmuje się Kabałą a w rzeczywistości, co pozostało … – nie będę pisał, co.

Odpowiedź: Po pierwsze, ona nie zajmowała się Kabałą. Wziąć jakąś książkę, poczytać ją, czy trochę się pouczyć u kogoś – to nie znaczy studiować Kabałę.

Teraz przechodzimy okres, kiedy słowo „Kabała” jest coraz bardziej popularne. Na ile popularne – niewiadomo, ale przynajmniej będzie słyszalne. Ludzie będą szukać i próbować wyjaśnić wśród ogromnych stosów brudu, co to takiego jest autentyczna Kabała.

A prawdziwa Kabała postępuje z człowiekiem bardzo prosto – podnosi go nad jego egoistyczną naturę. W tym jest cała Tora: „kochaj bliźniego swego, jak siebie samego.” Jest to pierwotne prawo.

Chcesz być w stanie wzajemnego poręczenia, jak „jeden człowiek z jednym sercem”? Znaczy się, powinieneś pracować nad sobą, aby prawidłowo realizować Torę, która mówi tylko o jednym: miłości do bliźniego – o najważniejszym prawie Tory.

Mam nadzieję, że zbliżający się rok choć trochę oświeci ludzi.

Z webinaru „Wyniki roku” 26.12.2016


Uczeń i wolny słuchacz

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jakie jest kryterium tego, czy jesteś – uczniem, czy tylko słuchaczem?

Odpowiedź: Uczeń – jest to ten, kto chce się uczyć u konkretnego nauczyciela, wypełniać to, co on mówi. Dosłownie postępować zgodnie z jego instrukcjami, i tym samym odpowiednio od niego otrzymywać.

A słuchacz jest wolny w swoich działaniach: chcę – słucham, chcę – nie, nie jest zobowiązany do niczego i w żaden sposób – on nie realizuje metody.

Z lekcji w języku rosyjskim, 07.08.2016