Europa i rozwój ludzkości

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jakie miejsce w ogólnym rozwoju ludzkości, z punktu widzenia Kabały zajmuje Europa?

Odpowiedź: Europa, po Izraelu zajmuje kluczowe miejsce w rozwoju ludzkości. Ponieważ Europa – to babilońskie zgromadzenie, które na dzień dzisiejszy jest najbardziej widocznym przejawem babilońskiego chaosu.

Europejczycy chcieli rozwiązać go tak samo, jak kiedyś babiloński król Nimrod. Lecz Abraham był przeciwny, mówiąc, że w ten sposób się nie uda, dlatego Nimrod wygnał Abrahama i on odszedł ze swoimi uczniami na terytorium obecnego Izraela.

Założyciele Unii Europejskiej chcieli rozdać wszystkim Europejczykom więcej pieniędzy i myśleli, że wszystko będzie dobrze. Ale Europejczycy są już inni. I imigranci, którzy teraz przesiedlają się do tych krajów, też są inni. Wszyscy oni żądają już nie materialnych napełnień, a ideologicznych czy nawet duchowych.

Imigranci chcą, aby Europa stała się islamska, przemalowała się na zielony kolor. Jeśli spojrzeć na mapę Europy, to jest ona różnobarwna: tutaj czerwona flaga, tam żółta, gdzieś niebieska itd. A imigranci chcą, aby wszystko było zalane jednym, zielonym kolorem. I powoli to realizują.

W zasadzie zderzenie między islamem i chrześcijaństwem doprowadzi do tego, że one połączą się ze sobą i pójdą przeciwko Izraelowi.

Pytanie: One połączą się ze sobą, żeby zmusić Izrael do wykonania swojego zadania?

Odpowiedź: Jest to wewnętrzny plan, założony w programie stworzenia, o którym oni sami nie wiedzą.

Oni naprawdę zjednoczą się razem dlatego, żeby zmusić Izrael do wykonania swojej pracy.

Z programu TV „Nowości z Michaelem Laitmanem”, 19.09.2016


Trzy religie świata – ich rola i perspektywy, cz. 3

каббалист Михаэль Лайтман Wszystko powróci do swojego źródła

Pytanie: W jaki sposób trzy światowe religie są ze sobą powiązane: judaizm, chrześcijaństwo i islam?

Odpowiedź: Judaizm jest źródłem chrześcijaństwa i islamu. Przecież i Koran i Nowy Testament wyszły ze „Starego Testamentu”, to znaczy z Tory, chociaż w niej zostało dokonanych wiele zmian.

W rzeczywistości chrześcijanie i muzułmanie wewnętrznie czują ten związek. Wyższa siła, zarządzająca tymi trzema liniami, prowadzi ich tak, że w końcu przyjdą do Izraela i będą żądać od niego „powrotu do odpowiedzialnośc”, to jest podniesienia się z tego upadku, w którym on się znajduje.

Upadek nastąpił podczas zburzenia Świątyni i na przestrzeni lat jeszcze bardziej się pogłębiał w miarę dalszego upadku pokoleń, dopóki nie upadliśmy najniżej w naszym pokoleniu, najdalej od duchowego, ze wszystkich pokoleń które kiedykolwiek istniały.

Ze względu na zewnętrzny nacisk islamu i chrześcijaństwa, naród żydowski będzie musiał zjednoczyć się ostatkiem sił i przyciągnąć Wyższą siłę, która nazywa się Tora, żeby ona walczyła za nas.

„Powrót do odpowiedzialności” oznacza ponownie stać się „jak jeden człowiek z jednym sercem”. W takiej formie osiągniemy stan, w którym odkryje się wyższa siła Stwórcy.

Wtedy On będzie walczył zamiast nas i będziemy mogli zmienić i chrześcijaństwo, i islam, i w ogóle wszystkie religie i wierzenia, które istnieją na świecie. Będziemy w stanie pokazać wszystkim metodę prawidłowej egzystencji, która polega tylko na połączeniu, wewnątrz którego odkryjemy Stwórcę i osiągniemy połączenie z Nim.

Połączenie z Wyższą siłą – jest to najwyższy i ostateczny cel całej ludzkości, jak jest napisane:  „Wszyscy poznają Mnie – od małego do wielkiego i Mój dom będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów”. Takie zjednoczenie narodu Izraela i całego świata wokół niego ze Stwórcą przebywającym wewnątrz tej jedności, jest nazywane Trzecia Świątynia.

Ciąg dalszy nastąpi …

Z rozmowy o nowym życiu, 21.01.2016


Dla kogo przeznaczona jest Kabała?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Dla kogo konkretnie przeznaczone jest Pana rozpowszechnianie Kabały?

Odpowiedź: Kabała odpowiada na pytanie o sensie życia. W przeciągu tysiąca lat człowiek rozwijał się, ale nie zadawał sobie pytania o sens życia, żył jak zwierzę. Ale na miarę wzrostu egoizmu zaczął zastanawiać się nad pytaniem: „Jaki jest sens życia, sens cierpienia, ze względu na co, lub kogo?”

W naszym pokoleniu te pytania są zadawane przez wielu, o czym świadczą statystyki – większa część ludzkości znajduje się w depresji. My wyjaśniamy, jaka jest przyczyna i sens, cel życia – nie wymyślony przez człowieka, a stworzony przez naturę.

Sens życia jest taki, żeby odkryć kolejny stopień swojego istnienia, wznieść się na niego podczas tego życia, przejść granicę życie-śmierć, oderwać się od zwierzęcego ciała. Jest wielu ludzi, którzy tego pragną. A są tacy, którzy przychodzą, słuchają i odchodzą – oni nie są tym jeszcze zainteresowani. A są tacy, którzy po wysłuchaniu kierują się ku religii.

My nie zmuszamy nikogo, by pozostawał tutaj. Ponieważ Kabała jest tylko dla tych, którzy mają już w pełni rozwinięty egoizm, i dlatego oni zastanawiają się nad pytaniem o sens życia i potrzebują dowiedzieć się o jego przeznaczeniu.


Depresja młodnieje

каббалист Михаэль Лайтман Badania: Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat liczba dzieci, którym wypisuje się recepty na leki antydepresyjne wzrosła o 50%. Najliczniejszą grupą otrzymującą medyczne preparaty do zwalczania depresji, dotowane przez państwo są nastolatki 14 – 17 lat, wśród których przeważają dziewczyny. Ogólnie rzecz biorąc od 1998 roku liczba przepisywanych recept na antydepresanty w rozwiniętych krajach, wzrosła ponad trzykrotnie.

Komentarz: Egoizm rośnie, wymaga swojego rozwiązania, odpowiedzi nie ma, a pytanie o sens życia świadome, czy podświadome, ciągle jest odczuwane na tle tego, co się dzieje, a rozwiązania nie ma, oprócz tłumienia pytania.


Wszystko ma duchowy korzeń

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy mają duchowy korzeń i następstwa w świecie materialnym takie zjawiska, jak ciąża pozamaciczna lub poronienie u kobiety?

Odpowiedź: Wszystko ma duchowy korzeń. Nie będziemy teraz rozpatrywać takich rzeczy, ale wiedzcie, że to wszystko można leczyć na poziomie duchowym.

W swoim czasie ludzie dojdą do tego. Naturalnie, że korzeń wszystkich chorób nie znajduje się w naszym świecie. To wszystko jest następstwem nieprawidłowych napraw w duszy.

Z lekcji w języku rosyjskim, 24.04.2016


Odrodzenie Europy jest możliwe

каббалист Михаэль ЛайтманReplika: Na wyspie Ventotene na Morzu Tyrreńskim spotkali się przedstawiciele Niemiec, Francji i Włoch. Włoski premier-minister Matteo Renzi jest przekonany, że ożywienie Europy jest możliwe.

Powiedział, że Europa musi przestać być tylko sojuszem finansów, banków, technokratycznych reguł i znowu stać się Europą ideałów. Zastanawia się on nad pytaniem: „Jak osiągnąć jedność – nie na pokaz, a prawdziwą?”

Odpowiedź: Pytanie jest absolutnie prawidłowe, tylko po to, aby osiągnąć jedność, oni nie mają żadnych środków. Nie mam na myśli środków finansowych, a ich brak zrozumienia, jak to zrobić.

Ale to, że już pojawiają się takie pytania i potrzeba ich rozwiązania, to jest już wielkim postępem. Ponieważ jeszcze kilka lat temu, kiedy spotkałem się we Włoszech z przedstawicielem wspólnego rynku i przez półtorej godziny wyjaśniałem mu możliwość wyjścia z sytuacji, a on to wszystko zapisywał – on powiedział: „Na to nikt nie pójdzie“.

Mam zapis tego spotkania, na którym powiedziałem, że prędzej czy później Unia Europejska się rozpadnie i konieczne jest natychmiastowe wprowadzenie procesu edukacji.

Pytanie: Nawet jeśli u nich powstaje takie pytanie, mimo wszystko oni nie mają i nie mogą mieć odpowiedzi?

Odpowiedź: Oni nie mają na to odpowiedzi. Jedyną odpowiedzią na to z ich strony jest nazizm. I pójdą tą drogą, jeśli tylko naród Izraela nie połączy się razem i nie pokaże innej drogi, innego połączenia. Nigdzie nie uciekniesz! Tylko w ten sposób!

Jeśli my tego nie zrobimy, to nazizm całej Europy, w tym arabski fundamentalizm, będzie skierowany przede wszystkim przeciwko nam.

Jest to prawda, która jest opisana w Kabale, a nie moje słowa i nie moje wymysły. Jeśli ludzie chcą wiedzieć, niech wiedzą z Kabały. A jeśli nie … – nie daj Boże, dowiedzą się z życia.

Pytanie: To znaczy, że wszystkiemu winny jest Izrael i przyczyną wszystkiego jest brak jedności w nim?

Odpowiedź: Tak, jest to jedyna przyczyna wszystkich problemów na świecie. Nie tylko na świecie, ale w naturze w ogóle. Nawet w tym, że wydarzyło się trzęsienie ziemi we Włoszech, też są winni Żydzi.

Musimy uwierzyć w to, co mówią kabaliści, i zacząć uczyć się proponowanej przez nich metody. A studiowanie oznacza połączenie między sobą, kiedy przejawia się jednolity, jedyny obraz świata i staje się jasne, że to od nas zależy jego zjednoczenie i nikt inny tego zrobić nie może, oprócz nas. Dlatego uczyńmy to!

Z programu TV „Nowości z Michaelem Laitmanem”, 24.08.2016


Co się dzieje z duszą po śmierci?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Co się dzieje z człowiekiem, który umiera? Co dzieje się z jego duszą?

Odpowiedź: Ten, kto osiągnął swoją duszę, pozostaje żywy wewnątrz niej, ponieważ dusza nie jest związana ze śmiercią ciała.

A tym, którzy nie osiągneli duszy, pozostaje tylko reszimo (od słowa „roszem” – zapis) – informacyjna część, podobna do DNA, pewien kod, w którym zapisana jest cała zawartość wewnętrznej istoty człowieka.

I kiedy jego ciało umiera, ta informacyjna część musi połączyć się z nowym ciałem w naszym świecie i ponownie rozpocząć drogę. Reszimo istnieje w każdym człowieku. I z tego reszimo rozwijamy duszę.

Pytanie: Powiedział Pan, że duszę posiada tylko ten człowiek, który ją buduje …

Odpowiedź: To prawda. On buduje ją ze swojego egoistycznego pragnienia na podstawie  reszimo – pewnej informacyjnej części, która pracuje w pragnieniu i zmusza go do zbudowania duszy.

Pytanie: Co mam, a czego nie mam i co muszę zbudować?

Odpowiedź: Każdy człowiek ma tylko egoistyczne pragnienie. Ale może być tak (i to wydarzy się z każdym człowiekiem), że nagle wybucha w nim szczególne pragnienie – osiągnąć swoją duszę, dowiedzieć się, dlaczego on żyje, co jest celem życia, źródłem życia.

Oznacza to, że budzi się w nim reszimo – maleńka iskra, tak zwany punkt w sercu. I wtedy człowiek zaczyna myśleć, co zrobić, ponieważ to dążenie naciska na niego nie dając mu spokoju.

Wtedy z tym reszimo człowiek zwraca się do swojego egoistycznego pragnienia i zaczyna szukać, gdzie można znaleźć miejsce, w którym może realizować tę iskrę. Tak on przychodzi tam, gdzie studiuje się autentyczną naukę Kabały, która uczy, jak zbudować duszę. Zbudować duszę – to znaczy zmienić pragnienie z otrzymywania ze względu na siebie, na oddawanie dla dobra innych.

Z programu radiowego 103FM, 10.05.2015


Ynet: Wolna wola – sprzedana gra?

Mój nowy artykuł umieszczony jest na największym portalu Ynet.

Wolna wola – sprzedana gra?

Jeśli wszystko jest podyktowane przez prawa natury, jeśli wszystko jest z góry ustalone okolicznościami, jeśli wszystko jest przewidziane, to czy mamy wolną wolę? I, czy możemy sami zmienić swoje życie na lepsze?

2016-07-15_ynet_1000_stolov_web_w

Gdybyśmy mogli spojrzeć na swoje życie z boku, nie znaleźlibyśmy ani jednego najmniejszego szczegółu, żadnego ruchu godnego nosić dumne miano wolnego wyboru. Nasze właściwości mają wrodzony charakter, a zewnętrzne wydarzenia i okoliczności nie zależą od nas. W istocie my kręcimy się w zamkniętym kręgu impulsów, dochodzących z wewnątrz i z zewnątrz.

Każdą naszą reakcję – świadomą lub nieświadomą – można obliczyć z wyprzedzeniem. Ponieważ ona zawsze bazuje na niezmiennej podstawie – ludzkiej naturze, która przedstawia sobą pragnienie rozkoszować się.

Pragnienie to z jednej strony ciągnie do tego, co jest dobre i „słodkie”, a z drugiej strony stara się unikać negatywu i „goryczy”. Kabała daje możliwość prześledzenia pracy tego mechanizmu w sobie, a także pokazania przyczynowo-skutkowego łańcucha jego oddziaływań i reakcji.

Ale czy naprawdę wszystko jest zaprogramowane z góry? Czyżby w tym zdeterminowanym obrazie rzeczywistości nie przewidziano ani odrobiny wolności?

Los jako zmienna

Oczywiście, kabaliści nie mogli ominąć tak palącego zagadnienia. Konsekwentnie ujawniali warunki swobodnego wyboru i szlifowali jego realizację. Baal HaSulam poświęcił temu obszerny artykuł zatytułowany „Wolna wola”. Jeśli podsumować go jednym jasnym przesłaniem, wolność człowieka zawarta jest w wyborze otoczenia.

„Wolność – jest to chęć początkowo wybrać dobre otoczenie, takie książki i takich mentorów, którzy przekazują człowiekowi dobre myśli. Jeśli on tego nie zrobi, jeśli jest gotowy wejść w pierwsze lepsze środowisko i uczyć się z pierwszych lepszych książek, to oczywiście trafi w złe środowisko”.

Całe życie człowieka zależy od otoczenia. Wśród ignorantów nawet mędrzec szybko stoczy się do tego samego poziomu. Właśnie dlatego rodzice chcą, aby ich dzieci spędzały czas z dobrymi przyjaciółmi i podlegali wpływowi dobrych nauczycieli, którzy będą kierować je na właściwą drogę.

I chociaż już nie jesteśmy mali, powinniśmy też starać się dostać w dobre społeczne środowisko, które będzie troskliwie i prawidłowo nas rozwijać. Ale gdzie można znaleźć takie środowisko? I czy w ogóle ono istnieje? Może musimy sami je stworzyć?

W rzeczywistości wolny wybór – nie jest to jednorazowa decyzja. Dobre środowisko należy za każdym razem wybierać na nowo. Tworzyć je, wzmacniać i trzymać się go z całych sił. To jest właśnie los – nie ten, który jest z góry określony, a ten, który wybieramy sami.

Co porusza nami?

Uważamy siebie za złożone stworzenia, będące w stanie dokładnie analizować sytuację i podejmować niezależne decyzje. Jednak nasza niezależność jest tylko iluzją. Potwierdzają to naukowcy: psycholodzy, socjolodzy, neurolodzy. Piszą o tym kabaliści:

„Każda myśl – nawet najmniejsza - wywoływana jest w ludzkim mózgu i stanowi siłę napędową człowieka i wszystkich żywych istot“. Baal HaSulam

My nie mamy absolutnie władzy nad sobą. Nami i całym systemem wszechświata zarządza jedna jedyna siła – Natura.

Można ją nazwać Wyższą Siłą lub Stwórcą, ale tak czy inaczej, to właśnie ona prowadzi nas po drodze życia. I pewnego dnia doprowadza do „dobrego środowiska” – a dokładniej do trzech czynników, przyczyniających się do naszej swobodnej samorealizacji.

Te trzy czynniki to: nauczyciel, przyjaciele i książki. Razem stanowią one jasną i racjonalną metodę: nauczyciel przy pomocy książek kieruje człowieka na zbudowanie prawidłowych relacji z otoczeniem.

Wcześniej przyjaciele byli obcy, a może nawet odpychający, jak to często bywa w zwykłym życiu. Ale co zrobić, wszyscy ludzie żyją na jednej małej planecie. I dlatego, kiedy więź między nimi wzmacnia się, ich wspólne wysiłki generują siłę jedności, łączącą serca w jedno.

Teraz oni nie są zbiorem jednostek, chwytających się siebie ostrymi kątami z powodu braku osobistej przestrzeni i niezdolności znalezienia wspólnego języka. Nie, oni są jedną całością i w tej jednej całości każdy realizuje siebie maksymalnie. Pisze o tym Baal HaSulam:

„Osiągając miłość do bliźniego, człowiek przechodzi ze swojego ciasnego, pełnego cierpień świata w szeroki i wieczny świat obdarzania”.

Jest to już inny poziom, nowy poziom rozwoju. Tutaj człowiek wznosi się ponad swoją egoistyczną naturą, w jakościowo inny, integralny wymiar. Jest on powyżej życia i śmierci, powyżej nieuchwytnego punktu teraźniejszości, znikającego między przeszłością i przyszłością, powyżej wszystkich odczuć czasu, ruchu i przestrzeni. Człowiekowi odkrywa się korzeń jego duszy – najwyższa przyczyna jego istnienia – i wtedy widzi on świat „od początku do końca“.

Mocna, dobra więź z przyjaciółmi, ich wzajemna troska, uwalnia każdego od nieustannego nacisku przypadków i daje mu prawdziwą wolność. Ponieważ teraz widzi on ogólny system i może sam nim zarządzać otrzymując odpowiedzi na wszystkie pytania.

Wybierz życie

Taki jest mechanizm założony w naturze: dobry wpływ środowiska napełnia przyjaciół ciepłem i pewnością, a budząca się między nimi jedność tworzy zdrowe społeczeństwo, które jest w stanie zatroszczyć się o wszystkich. Człowiek „żywi się” tym środowiskiem i otrzymuje od niego siły, aby samemu pomagać innym.

Tylko takie relacje pozwalają nam przejawić tę siłę Natury, która prowadzi każdego aż do momentu, kiedy on w końcu stanie się podobny właściwościami do niej.

W przeciwieństwie do tego, dzisiaj znajdujemy się w niewoli społecznej, preferującej wyłącznie materialne wartości, aczkolwiek pokryte pięknymi słowami. Chcąc tego, czy nie jesteśmy zniewoleni jego dogmatami.

A droga do wolności leży w wyborze środowiska. Ja naprawdę mogę sam wybrać sobie inne przesłania i paradygmaty, mogę sam swobodnie wybierać tych, którzy określą moją przyszłość.

Kabała – jest to unikalna metoda, kierująca człowieka do prawidłowego połączenia z bliźnimi, żeby w jedności realizować cały jego bezgraniczny potencjał. Ta warstwa Natury jest jeszcze przed nami ukryta, ale ona zawsze jest do naszej dyspozycji i naszych usług.

„Kabała uczy nas światowej jedności i tego, jak swobodnie iść tą jasną drogą“. Rav Kook

Aby to osiągnąć nie trzeba się nigdzie przeprowadzać, nie trzeba bezwzględnie odrywać się od starego i całkowicie zmieniać sposób życia. Nasza wolność jest w tym, aby rozpoznać „dobre otoczenie”, takie dla którego główną wartością jest jedność między ludźmi. Ale nie kosztem kogoś i nie przeciwko komuś – lecz jedność dla dobra wszystkich. I wtedy pozostanie tylko stopniowo wpuszczać ten świeży wiatr w swoje życie.

Źródło: Ynet dnia 30.06.2016 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4822032,00.html


Co to jest reinkarnacja?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Co to jest reinkarnacja?

Odpowiedź: Człowiek rodzi się z pewnym duchowym potencjałem, który może realizować w naszym świecie, albo nie.

Gdy umiera ciało człowieka, ten duchowy potencjał przechodzi w inne nowo narodzone ciało i tak do tej pory, dopóki on w pełni nie zrealizuje się. To jest reinkarnacja, która ma odniesienie tylko do duchowego potencjału.

Dlatego też, w zależności od zainteresowania człowieka, można zrozumieć poziom jego potencjału, czy jest on gotowy do jego duchowej samorealizacji, czy jeszcze znajduje się na odległych pośrednich etapach.

Z lekcji w języku rosyjskim, 01.11.2015


Czy Kabała nie za wcześnie ujawniła się światu?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy nie uważa Pan, że Kabała ujawniła się zbyt wcześnie? Ona jest bardzo oderwana od współczesnego świata. Przecież istnieją bardziej praktyczne metody osiągnięcia, niechby tymczasowej, ale harmonii ze światem.

Odpowiedź: Będziecie zaskoczeni, ale w rzeczywistości zakaz ujawniania Kabały wygasł już w XVI wieku. Kabała była ukryta od początku I wieku naszej ery do połowy XVI wieku, kiedy to w ręce wielkiego uczonego-kabalisty Ari trafiła Księga Zohar. Od tej pory Kabała stopniowo stała się dostępna dla wszystkich.

Ale rzecz w tym, że ona odkrywała się bardzo powoli, według potrzeb. Ludzie unikali, bali się jej, ponieważ kabaliści na przestrzeni wieków ukrycia, sami stworzyli mit o zakazie zajmowania się Kabałą, trzymania się od niej z dala i tak dalej.

Naśladowcą Ari był wielki Baal Szem Tow, żyjący na terytorium Wschodniej Europy. Większość kabalistów ostatnich stuleci, począwszy od Ari, wywodziło się z tych obszarów. Dlatego w tych miejscach pozostał duch ich wielkiej siły.

A więc Kabała była odkryta już dawno. Ale właśnie teraz należy ją bardzo szeroko rozpowszechniać, dlatego że świat już pilnie potrzebuje tej metody. Może nie jest jeszcze tego świadom, ale i nie potrzeba, aby uświadomił sobie jej potrzebę poprzez naturalną drogę, ponieważ jest to droga wojen i strasznych problemów.

Lepiej, jeśli będziemy rozpowszechniać kabalistyczną metodę, reklamować ją, mówić o niej coraz więcej i częściej i w ten sposób przygotujemy ludzkość do jej praktycznego zastosowania, kiedy sytuacja na świecie stanie się absolutnie nie do zniesienia.

Z lekcji w języku rosyjskim, 17.04.2016