Kongres: koncentracja – na połączenie

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jak zachowywać się podczas kongresu, aby osiągnąć maksymalną korzyść?

Odpowiedź: Po prostu zapomnieć o sobie i być cały czas wewnątrz wspólnego połączenia, aby poczuć jądro wspólnego zjednoczenia, wspólnej myśli, wspólnego pragnienia.

Pytanie: Na kim koncentruje się Pan na kongresie: na nowych, czy na weteranach?

Odpowiedź: Na nikim. Ja się koncentruję na połączeniu ludzi.

Na kongresie nie potrzeba skomplikowanych materiałów. Kongres – to nie nauka, a połączenie. Dlatego też, dla wszystkich będzie całkowicie przystępne i to, co zamierzam powiedzieć i to, co należy robić. Tylko dla każdego – zgodnie z jego poziomem i w zależności od osobistych duchowych stanów, w których on się znajduje.

Z lekcji w języku rosyjskim, 19.02.2017


Ostatnia szansa współczesnej cywilizacji

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jeśli kabaliści przewidują nie tylko trzecią, ale i czwartą wojnę światową, to widocznie ludzkość wciąż jeszcze porusza się drogą cierpienia i nie ma zamiaru z niej zejść.Co to znaczy „ostatnie pokolenie”? Jest to ostatnia szansa dla Ziemian?

Odpowiedź: Ostatnie pokolenie – to pokolenie, które rozpoczęło swoje odliczanie od około końca XIX wieku i będzie istnieć tak długo, dopóki ludzkość się nie naprawi, to znaczy dopóki nie połączymy się wszyscy w jeden jedyny system, nie zbudujemy wspólnego wewnętrznego połączenia między sobą.

I wtedy na miarę realizacji tego połączenia zaczniemy czuć się istniejącymi całkowicie w innym wymiarze, w zupełnie innym stanie – poza ramami tego świata.

Teraz postrzegamy świat ściśle subiektywnie: każdy odpowiednio do własnego egoizmu, ze swojego pragnienia otrzymywania, rozkoszowania się, napełnienia i tak dalej. To jest naszym jestestwem, naszą naturą.

A kiedy zaczynamy łączyć się razem, to tutaj zaczynają działać nowe prawa – prawa komutacji między nami. One doprowadzają nas do tego, że nabywamy zupełnie inną właściwość postrzegania rzeczywistości, zaczynamy ją czuć nie przez własne postrzeganie, a przez innych. Ponieważ łącząc się miedzy sobą, nabywamy system kolektywnego postrzegania.

Dziś ludzie nie są w stanie go osiągnąć, poczuć, wyobrazić sobie. Jest to możliwe tylko wtedy, jeśli człowiek zajmuje się nauką Kabały, wtedy stopniowa nauka i praktyczna praca w grupie prowadzi do oddziaływania wyższego światła.

Człowiek zaczyna łączyć się z innymi, dostrzegać światło, to znaczy wyższą informację: zaczyna postrzegać cały wszechświat poprzez połączenie we wspólny system, poprzez wspólną percepcję. To się nazywa odkryciem Wyższego świata.

Właśnie o tym mówi Kabała.

Zaczynając postrzegać świat przez kolektywne odczucie, człowiek działa w zupełnie inny sposób. On rozumie, że wszyscy są wzajemnie połączeni, że musimy działać właśnie ze względu na wspólny stan dobra, korzyści i tak dalej.

Zaczyna odczuwać wyższą siłę, która zarządza wszystkim i nazywa tę siłę „Stwórca”, ponieważ zaczyna widzieć, że to właśnie ona tworzy, jednoczy, łączy wszystkich, zarządza i określa całą naszą teraźniejszość i przyszłość.

Musimy świadomie i dobrowolnie dojść właśnie do takich wzajemnych relacji, które pozwolą nam odkryć tą wyższą siłę, w przeciwnym razie doprowadzimy się do straszliwych cierpień.

Ale w końcu, jak pisze Baal HaSulam, jak nie po trzeciej, to po czwartej wojnie światowej, mimo wszystko ludzkość dojdzie do stanu, kiedy będzie zmuszona połączyć się razem, aby odkryć w tym powszechnym połączeniu wyższą siłę i istnieć zgodnie z prawem jej działania.

Z lekcji w języku rosyjskim, 10.07.2016


Na kongresie miejsce jest dla wszystkich

каббалист Михаэль Лайтман  Pytanie: Jak na kongresach ludzie, którzy dążą do duchowego oddzielają się od tych, którym wydaje się tak tylko dlatego, że oni chcą po prostu przyjemnie spędzić czas?

Odpowiedź: Są tacy ludzie, i tacy. Człowiek – to stworzenie bardzo złożone, kompleksowe i często przemawia w nim zarówno jedno, jak i drugie.

Z jednej strony nagle ogarniają go romantyczne uczucia, i prawie płacze. A potem niespodziewanie staje mu się wszystko obojętne, i do wszystkiego odnosi się z lekceważeniem. I to wszystko może być w ciągu jednego dnia. Dlatego należy dać wszystkim możliwość uczestniczenia w kongresach, a w rezultacie ogólne światło wpłynie na wszystkich

Z lekcji w języku rosyjskim, 19.02.2017


„Kupić” właściwości Stwórcy

каббалист Михаэль Лайтман 0-жесты Wszystkie nasze ziemskie pragnienia przedstawiają sobą stworzenie (Malchut). My jesteśmy stworzeniem. Dziewięć części, które schodzą w Malchut – są to wyższe siły albo dziewięć sfirot oddziaływania Stwórcy na nas. Dlatego parcuf (duchowe ciało) zawsze dzieli się na dziewięć i jeden.

2017-03-05_vebinar_01_02 norbert

Zadanie stworzenia polega na tym, aby podnieść się do poziomu Stwórcy. Oznacza to, że my z naszego stanu musimy opanować dziewięć sfirot i przekształcić je w swoje osobiste właściwości. Wtedy osiągniemy Stwórcę.

Realizacją tej metody zajmuje się nauka Kabały, która wyjaśnia, w jaki sposób możemy „kupić” sobie dziewięć wyższych właściwości istniejących w całkowicie pozaziemskiej atmosferze i w ten sposób stać się podobnymi do Stwórcy, wznieść się na Jego poziom wieczności, nieskończoności, absolutnego dobra.

Dlatego najważniejszą rzeczą, jaką musimy zdobyć - to dziewięć właściwości (dziewięć pierwszych sfirot), które znajdują się między nami i Stwórcą. Musimy odkryć je w sobie. I wtedy odkryjemy w sobie Stwórcę, dlatego że wszystko odkrywa się wewnątrz człowieka.

Z lekcji w języku rosyjskim, 05.03.2017


Wpływ kongresów na świat

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy kabalistyczny kongres może zmienić coś w naszym świecie, jakoś na niego wpłynąć?

Odpowiedź: Bez wątpliwości, w dobrym kierunku.

Przecież istniejemy w tym świecie, dlatego wyższe światło przechodzi właśnie przez nas do naszego świata.

Z lekcji w języku rosyjskim, 19.02.2017


Śmierć bliskich

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie z Facebooka: Co jest przyczyną bólu, który odczuwa się przy utracie bliskiego człowieka?

Odpowiedź: Ból przy utracie bliskiego człowieka jest czysto egoistyczny, tak jak każdy inny nasz ból. Czujemy, że to, co chcielibyśmy i moglibyśmy otrzymać albo już otrzymywaliśmy od niego, teraz nie otrzymamy.

Nawet kiedy tęsknimy za innym człowiekiem, jakby opłakujemy go – to opłakujemy siebie. Jedynie siebie! „Dlaczego on odszedł ode mnie i teraz już nie mogę cieszyć się nim, jego obecnością, jego uczestnictwem?!”.

Tylko w ten sposób! Dlatego że nasza natura jest absolutnie egoistyczna: „Dlaczego to ode mnie odeszło i ja już więcej nie mogę się tym rozkoszować?!”

Pytanie: A, co to takiego jest ból z powodu utraty bliskiego człowieka, który znajduje się na duchowym poziomie?

Odpowiedź: Na duchowym poziomie utraty nie ma! Jest tylko nabycie, wzrost z poziomu na poziom.

Pytanie: Był Pan bardzo związany z Pana Nauczycielem – Rabaszem. W jakim był Pan stanie, kiedy on odszedł?

Odpowiedź: Ja nie przeżywałem i nie płakałem. A razem ze mną byli inni jego uczniowie, którzy płakali. Człowiek siedzi, czegoś się uczy – i nagle wybucha płaczem.

Pytanie: Dla Pana on był jak ojciec?

Odpowiedź: On był dla mnie najbliższym człowiekiem. Ale czułem, że ma miejsce jego wzniesienie duchowe, i w tym nie ma żadnej utraty. On sam zdecydował się tak odejść. Na kilka dni przed tym czułem, że człowiek tak zdecydował. Chociaż nie było widać po nim absolutnie żadnych oznak. Nagle dostał zawału serca – i wszystko.

Komentarz: Istnieje żydowska modlitwa za zmarłych – „Kadisz” …

Odpowiedź: To nie jest modlitwa za zmarłych. W niej my wychwalamy Stwórcę: „Niech będzie błogosławione wielkie Imię Twoje!”.

Żadnych łez i płaczu! Tam nie ma nawet wzmianki, że ktoś umarł, ktoś odszedł, ktoś oderwał się ode mnie, zniknął z mojego pola widzenia i nie ma go już więcej, on podniósł się do Stwórcy. Nic takiego nie ma! Tylko: „Niech będzie wywyższone święte Imie Twoje!”.

Pytanie: Czy, to jest podejście do bólu po zmarłych?

Odpowiedź: Błogosławieństwo Stwórcy – jest najwłaściwszym podejściem.

Musimy przejść od zmysłów naszego świata za pośrednictwem ciała zwierzęcego, do odczucia duchowego świata, poprzez duszę. I wtedy zrozumiemy prawdę i zobaczymy, że nikt nie umiera, nic nie przepada, wszyscy znajdujemy się razem, należy tylko osiągnąć to wzajemne odczucie.

Z programu TV „Aktualności z Michaelem Laitmanem”, 22.06.2017


O miłości własnej

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Miłość własna – to źle?

Odpowiedź: Wręcz przeciwnie, jest to niezbędne odczucie dla człowieka, kiedy on rozumie, że bardzo siebie kocha i robi wszystko dla własnego dobra. Ze względu na te korzyści on odkrywa metodę poznania życia, dopóki nie dokopie się do jej istoty. Wszystko to wynika tylko z miłości własnej, z dużego egoizmu.

Pytanie: Czy miłość własna – to właściwość egoizmu?

Odpowiedź: Miłość własna – to właśnie jest egoizm: ja kocham siebie i chcę siebie napełnić, to jest dla mnie konieczne.

Z lekcji w języku rosyjskim, 26.02.2017


Nie ma wyższej wiedzy od Kabały

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Moja żona jest ciekawa, dlaczego należy studiować właśnie Kabałę, a nie coś innego?

Odpowiedź: Dlatego, że to ci się podoba, nie możesz bez tego żyć. Chcesz osiągnąć Wyższy świat, poznać jego mechanizm, osiągnąć sens istnienia. To wszystko jest dla ciebie bardzo ważne. Wytłumacz jej to. Jeśli ona cię kocha, to powinna cię zrozumieć.

Nie ma nic wyższego, niż zajęcia Kabałą, dlatego że zajmujesz się tym, co zarządza naszym światem, i nie ma innej wiedzy powyżej tej.

Z lekcji w języku rosyjskim, 22.01.2017


W duchowym nie ma drogi powrotnej

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy droga kabalisty jest tylko w jednym kierunku? Czy jeśli przekroczyłeś granicę między fizycznym i duchowym światem, nie ma powrotnej drogi?

Odpowiedź: Kto będzie schodził z poziomu, na którym odkrywa mu się natura Wyższego świata, system zarządzania, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, Stwórca – siła, która zarządza wszystkim – jeśli możesz naprawdę to ujrzeć i w tym uczestniczyć?

Księga Zohar nazywa mieszkańców naszego świata stworzeniami, u których źrenice zwrócone są do wewnątrz siebie, a kabalistów – tymi, których oczy patrzą na zewnątrz i widzą, co naprawdę się dzieje.

Nie jest możliwe przekazanie tej harmonii, szczęścia, wiedzy, którą odkrywa kabalista. Jest to naprawdę wielka nagroda.

Z lekcji w języku rosyjskim, 29.01.2017


Palący egoizm – przyczyna globalnego ocieplenia

каббалист Михаэль Лайтман Z broszury „Kryzys i jego rozwiązanie” (forum w Arosie, 2006 r.):

Nowe opinie publiczne wykorzystując wszystkie media, środki reklamy, perswazji i edukacji, powinny:

1. otwarcie i bezwzględnie potępiać egoistyczne działania,

2. wywyższać altruistyczne działania człowieka jako najwyższą wartość.

Temat „Obdarzanie społeczeństwa“ powinien być jedyną i ostateczną wartością.

Oczywiście, że jeśli otrzymalibyśmy od samego dzieciństwa taką edukację w przedszkolu, w szkole i dalej przez wszystkie środki masowej informacji: gazety, radio, telewizje, żeby temat obdarzania społeczeństwa stale brzmiał na tle wszystkiego, wszystkich wydarzeń, to cała ludzkość przyjęłaby zupełnie inną formę.

Do tego należy dojść poprzez drogę uświadomienia sobie zła, odkrywając coraz bardziej, że ani jeden z naszych programów nie jest realizowany.

Człowiekowi nie udaje się zrealizować swoich nawet najbardziej prostych egoistycznych planów: pragnienia, aby odnieść sukces, wygrywać, rozkoszować się. I pojawia się pytanie: dlaczego? Przede wszystkim musimy zrozumieć, że natura ma swój własny program, według którego rozwijamy się. Nic nie można zrobić, trzeba będzie go przestrzegać, zamiast wymyślać swój własny.

Nagle zbiera się jakaś grupa ludzi, która chce się przebić do władzy, organizuje partie i przedstawia swój program przebudowy świata, kraju, narodu. Ale skąd ona wzięła te plany, które jej się wydają być prawidłowymi? Czy ludzkie społeczeństwo nie powinno rozwijać się zgodnie z programem natury, a iść przeciwko niej oznacza skazać się na cierpienia?

A jednak widzimy w naszym świecie jak kolejne partie, władcy, którzy dochodzą do władzy na kilka lat psują to, co jeszcze można zepsuć i odchodzą. A nastąpienie przychodzi nowa partia z nowymi pięknymi obietnicami, aby wszystko naprawić i kończy niszczenie. Nikogo nie obchodzi, co się stanie po ich odejściu. Brakuje odpowiedzialności i zrozumienia, co robić.

To znaczy nie ma świadomości tego, że w naturze działa specjalny program rozwoju społeczeństwa ludzkiego, jak i każdej jej innej części. Wszystkie nasze badania natury udowadniają, że ona wie, co robi i rozwija wszystko zgodnie ze ścisłym programem, który działał już przed pojawieniem się człowieka na Ziemi.

Kula ziemska ewoluowała zgodnie z prawami rozwoju nieożywionej natury, następnie roślinnej, zwierzęcej i na koniec ludzkiej. Cała ewolucja została zaprogramowana.

Nieożywiona natura, rośliny i zwierzęta cierpią tylko z winy człowieka, a gdyby nie my, to one by nie cierpiały. Przecież w nich nie ma egoistycznej siły i dlatego one nie sprzeciwiają się programowi natury i instynktownie wykonują wszystkie jej prawa.

Ale człowiek przychodzi na ten świat po to, żeby rozwijać swój egoizm i zrozumieć, że tym on przeciwstawia się naturze. I tak zrobione jest celowo, żeby on mógł porównać swoją naturę i resztę natury i zechciałpodążać za jej programem, co nazywa się stopieniem się stworzenia ze Stwórcą.

Pracą kabalistów jest przekazać tą wiedzę całej ludzkości. Obecnie ujawniają się ku temu wszystkie warunki: zarówno pozytywne, jak i negatywne. Negatywne warunki są takie, że ludzkość odkrywa rozbicie i globalny kryzys.

A pozytywnym warunkiem jest ujawienie systemu globalnej współzależności, internetu, możliwości wpływu na ludzi, pomijając środki masowej informacji, prześladujące swoje samolubne cele i propagujące poglądy tych, którzy im płacą.

Wszystko, co należy zrobić, to „otwarcie i bezwzględnie potępiać egoistyczne działania i wywyższać altruistyczne działania człowieka jako najwyższą wartość“. Stopniowo powinno to dotrzeć do ludzi.

I najważniejsze w objaśnieniu to przekazać, że pochodzi to z programu samej natury, od której nie jest możliwe uciec. Nie jest to program lub zasady wymyślone przez jakąś partię, a rezultat głębokiego badania natury. I dlatego nie pyta nas się, czy zgadzamy się z nią czy nie – jesteśmy zobowiązani doprowadzić ludzkie społeczeństwo do zgodności z ogólną naturą.

Jeśli ludzkie społeczeństwo włącza się w ten sam proces, którym kieruje się nieożywiona, roślinna i zwierzęca natura, to wszystkie jego poziomy zaczynają funkcjonować prawidłowo. Przecież kamienie, rośliny i zwierzęta podnoszą i opuszczają się razem z człowiekiem. Dlatego jeśli naprawić człowieka, to wtedy nie będzie żadnych klimatycznych katastrof, zagrożenia globalnego ocieplenia, czy zlodowacenia.

Globalne ocieplenie zależy nie od zewnętrznych działań ludzi, nie od emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, a tylko od wzniesienia lub upadku człowieka. Przyczyna nie leży w rozwiniętych przez nas przemysłowych technologiach, a w egoistycznych relacjach ludzi do siebie nawzajem – właśnie one, są tym płomieniem naszego egoizmu, rozgrzewającym naturę.

Z lekcji według broszury „Kryzys i jego rozwiązanie” (forum w Arosie, 2006 r.), 03.02.2017