Żydowscy antysemici przeciwko ludowi Izraela

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Do czego podżegają żydowscy antysemici naród Izraela?

Odpowiedź: W narodzie żydowskim, który powinien iść o głowę wyżej siebie, wznosząc się ponad egoizm w imię zjednoczenia, zawsze znajdowali się ludzie, którzy byli przeciwni temu.

Tak było w Egipcie, w czasach Pierwszej Świątyni, i między Pierwszą i Drugą Świątynią, i w czasach Drugiej Świątyni, a tym bardziej po zniszczeniu Świątyń i upadku narodu z duchowej wysokości miłości i połączenia.

W całej historii Żydów mieszkających za granicą Izraela spotykało się wielu zwolenników antysemitów: Żydów- inkwizytorów, Żydów-najbliższych pracowników Hitlera, Żydów- doradców amerykańskich prezydentów, którzy to podczas drugiej wojny światowej zabraniali przyjmować swoich rodaków z Europy.

To samo trwa i do dnia dzisiejszego, dlatego że każdy człowiek, chcąc nie chcąc, nie pragnie od społeczeństwa, w którym żyje, cierpień i nienawiści. On chce rozpuścić się w tym społeczeństwie, chce normalnego stosunku do siebie i dlatego zawsze będzie za Ameryką albo za Europą, przeciwko Izraelowi.

Żaden Żyd, który znajduje się w amerykańskim rządzie lub w rządach innych krajów, nie robi nic pozytywnego na rzecz Izraela. Odwrotnie, tylko źle, pokazując tym, na ile on jest bezstronny. Żadna organizacja żydowska, z kilkoma wyjątkami, nie popiera Izraela. Tak więc niczego dobrego od nich nie należy oczekiwać.

Gdy daję wykład w Ameryce, to specjalnie mówię, że Izrael sam jest winien tego, co się z nim teraz dzieje i to wywołuje burzę oklasków.

Ostatnio prawie wszyscy Żydzi żyjący za granicą, zwłaszcza w USA, stali się wrogami Izraela. Oni chcieliby, abyśmy nie istnieli, ponieważ doprowadzamy świat do stanu, w którym ich się nienawidzi z naszego powodu.

Natomiast oni chcą spokojnego życia: „Pozwólcie nam pracować w spokoju, żyć, rozwijać się. Po co nam Izrael? Nigdy tam nie byliśmy i nie pojedziemy“. Czują się tak, jakby byli zmuszani  do wyboru: albo ja – liberalny, postępowy Amerykanin, albo ja – popierający Izrael.

Pytanie: Czy Żydzi żyjący za granicą mogą w sobie nieść inny przekaz?

Odpowiedź: Nie, to niemożliwe, ponieważ o wszystkim decyduje otaczające społeczeństwo.

Żadnemu z nich nie można powierzyć własnego losu. Oni zawsze będą przeciwko nam, tak jak czują, na ile dla nich niekorzystne jest istnienie Izraela.

Jeśli naród nie istnieje – oznacza to, że nie ma żadnej wzajemnej zależności. A teraz oni czują, iż są od nas zależni, ponieważ spadają na nich wyrzuty z powodu Izraela.

Jeszcze zobaczymy, jak oni będą wszystkich nastawiali przeciwko nam. Mówię bardzo zdecydowanie, może trochę przedwcześnie, lecz w niedługim czasie to wszystko się ujawni. Niestety, takie są prawa natury.

Wszystko to dojdzie do skutku, jeśli w naszym kraju, w naszym narodzie w porę nie przejrzymy na oczy i nie zaczniemy budować nowego społeczeństwa. Tylko wtedy wszystko się zmieni.

Z programu TV „ Ostatnie pokolenie“, 14.06.2015