Zrób wszystko, co możesz, i usłyszysz!

Pytanie: Jakie działania należy wykonać, aby przenieść się z zamrożonego stanu- do połączenia z przyjaciółmi czy rozpowszechniania?

Odpowiedź: Jest napisane: „Uczyń wszystko, co w Twojej mocy!” Ciągle jest ci dawana  możliwość. Nie ma takiej możliwości, abyś znalazł się w takim stanie, w którym nie będziesz mógł nic uczynić.

Nie masz ochoty –  jest ci to dane z góry, nie masz żadnych myśli – to również pochodzi z góry. Jesteś zaplątany, zdezorientowany, nie masz siły i nic nie możesz z tym zrobić, jesteś jak martwy? Jednak  istnieją działania, które jesteś w stanie uczynić.

Ja na przykład, ustaliłem sobie pewne reguły, aby zawsze stosować się do ustalonego porządku dnia. Jest tym książka, którą muszę napisać, jest praca, którą muszę wykonać. Mamy dziś możliwość do pracy z grupami, w rozpowszechnianiu, w internecie lub w przygotowaniu materiałów.

Dzisiaj mamy możliwość do rozpowszechniania tej wiedzy na wielką skalę i w nauczaniu – i to powinno być wielką troską każdego z nas. Ponieważ dziś ciąży naprawdę cały świat na barkach każdego, tylko nie postrzegamy tego. Należy traktować to bardzo poważnie. I tutaj działanie wyprzedza pragnienie i myśli, tak jak jest napisane: „Uczynimy i usłyszymy!” Funkcjonuje to również w materialnej formie.

Nawet działania bez pożądanej intencji prowadzą do naprawy człowieka.

Z lekcji do artykułuz Szamati, 29.12.2011