Zapobiec trzeciej wojnie światowej, cz.2

каббалист Михаэль ЛайтманPotrzebujemy dobrej siły

Pytanie: Co mówi kabała o groźbie trzeciej wojny światowej?

Odpowiedź: W latach dwudziestych ubiegłego wieku, kiedy to naukowcy przystąpili do skonstruowania broni jądrowej, wielki kabalista XX wieku Baal HaSulam w książce „Ostatnie pokolenie“ pisał, że jeśli ludzkość nie opamięta się w porę i nie wykorzysta metody własnej naprawy w celu zrównoważenia pozytywnych i negatywnych sił w każdym z nas, w społeczeństwie i na świecie, to nieuchronnie doprowadzi do wojny atomowej.

Ale mądry człowiek widzi już wcześniej, co może się wydarzyć, i dlatego omija zbliżające się nieszczęścia, one nie są mu potrzebne. Przeczuwa zbliżające się cierpienia i to mu pomaga wybrać inną drogę – drogę naprawy swojej natury.

W związku z tym ludzkość ma dwie drogi: albo dobrowolne przyjęcie i realizację metody własnej naprawy, albo dojście do tego samego, ale poprzez wielkie cierpienia i zniszczenia.

One obejmą zarówno Europę, jak i Rosję, i oczywiście cały Bliski Wschód. W kabale wymieniono obszary od Europy po Ural i od Skandynawii po Emiraty.

Pytanie: Czy istnieją jakieś podejścia analityczne kabalistów do tekstu Apokalipsy, czy w jej przepowiedniach oni widzą tylko ukryte znaczenie?

Odpowiedź: W tych tekstach nie ma ukrytych znaczeń. Z kabały niezwykle prosto i jasno wynika, o czym one mówią.

Powtarzam, mamy dwie możliwości:

  • Albo naprawimy siebie i staniemy się społeczeństwem, gdzie dobro i zło dojdzie do równowagi, a my będziemy żyć w harmonii między sobą, która to rozprzestrzeni się na cały otaczający nas świat, na wszystkich poziomach: nieżywym, roślinnym i zwierzęcym.

  • albo, jak chuligani, będziemy bić się i wyniszczać jeden drugiego, dopóki nie zostanie niewielki ułamek ludzi na spalonej, wycieńczonej ziemi. Ta część ludzi, która przeżyje, na podstawie swoich cierpień, tak czy inaczej zacznie budować prawidłowe społeczeństwo, w którym dobro i zło będzie zrównoważone.

Dlatego to wszystko zależy od naszej wolnej woli. Czy wybrać drogę naprawy swojej natury, zrównoważyć siebie, a przez to całe społeczeństwo, które w zasadzie obejmuje 3 terytoria: Europę, Rosję i Amerykę. Albo nadal ślepo iść zabawiając się tylko siłą – jedni przeciw drugim.

Pytanie: Co oznacza w Apokalipsie otwarcie pieczęci?

Odpowiedź: Te pieczęci – to ukryte właściwości natury, które możemy ujawnić w celu naszej naprawy.

Pytanie: Te pieczęci nie są jeszcze otwarte?

Odpowiedź: Wszystko zależy od nas.

Kabała już się ujawniła ludziom. To daje nam możliwość  osiągnięcia wszelkich źródeł dobrej siły, które istnieją na świecie, ale nie otwieramy ich. One są zapieczętowane i trzeba je otworzyć, i wtedy dobra siła się przejawi i zrównoważy naszą złą, egoistyczną siłę.

Pytanie: W Apokalipsie otwarcie pieczęci prowadzi do nowych wydarzeń końca świata. Może lepiej ich nie otwierać?

Odpowiedź: Nie, my potrzebujemy dobrej siły. Musimy prawidłowo zrozumieć co jest napisane. Wykorzystuję kabalistyczne źródła i w oparciu o nie jeszcze raz mówię: tutaj nie ma żadnych problemów. W zasięgu ręki mamy tę możliwość. Nie jesteśmy ślepymi marionetkami w rękach natury. Możemy to zrobić. To jest w naszej mocy.

Z programu TV „Rozmowy z Maichaelem Laitmanem“, 23.10.2015