Zalety kabały

1. Osiągnięcie życia wiecznego – rozwój właściwości obdarzania, emanacji, nowego narządu zmysłu, który zapewnia istnienie również po śmierci ciała fizycznego.

2. Poczucie wolności wyboru – pojmowanie, znalezienie punktu, który pozwala zmienić przebieg własnego życia. Jednocześnie z tym w innych przypadkach wyraźne odczucie braku sensu robienia czegokolwiek przez niemożliwość jego zmiany.

3. Relacje – poprawa stosunków rodzinnych w wyniku wspólnych zajęć i wspólnego celu. Para małżeńska razem poznaje naturę człowieka, a różnicę zdań przyjmuje jako możliwość naprawy.

4. Wychowanie dzieci – dla rodziców,  którzy uczą swoje dzieci kabały, to jest najlepsze, co mogą dać dziecku: głębokie pojmowanie natury człowieka, poznawanie poprawnego zachowania w środowisku i równowaga z naturą. Wszystko to sprawia, że znacznie ułatwia się ​​życie dziecka i staje się ono bardziej komfortowe. Studiując razem kabałę, rodzice i dzieci stają się prawdziwymi przyjaciółmi, mając wspólne zainteresowania. To rzadkie zjawisko w obecnych czasach, w których faktycznie brakuje komunikacji między rodzicami a dziećmi.

5. Kabała pomaga człowiekowi radzić sobie z codziennymi trudnościami – człowiek poznaje korzeń problemów i ma możliwość pozbycia się ich. Zna porządek działań pozwalających radzić sobie z problemami.

6. Osoba studiująca kabałę nie cierpi na depresję,  bo zawsze ma przed sobą wzniosły cel, który pragnie osiągnąć.

7. Osoba studiująca kabałę nie cierpi na różnego rodzaju lęki, ponieważ pozbywa się troski o siebie. Nie odczuwa strachu przed śmiercią, bo rozumie, że to jest tylko śmierć ciała fizycznego. Jego troską jest dążenie do nabycia właściwości obdarzania innych.

8. Nie wierzy w „ukryte siły” – we wpływ gwiazdna życie ludzkie, w rzucanie uroków, przeznaczenie, w różnego rodzaju talizmany i znaki. Znajduje się ponad to wszystko, co sprawia, że jej życie staje się bardziej zrozumiałe i wolne.

9. Człowiek staje się bardziej rozsądny – rozumie, że natura ma swoje niezmienne prawa. Cuda się w niej nie zdarzają. Jest tylko brak u człowieka wiedzy o tych prawach. Dlatego gdy są one nam znane, życie staje się łatwiejsze.

10. Zmiana postrzegania rzeczywistości – człowiek wie, że tylko poprzez zmianę swojego stosunku do rzeczywistości może cokolwiek zmienić w swoim życiu i w żadnym wypadku poprzez zewnętrzne zmiany.

11. W bardziej zaawansowanych stadiach studiowania kabały człowiek osiąga stan równowagi z naturą i przestaje odczuwać jakiekolwiek problemy, choroby itd. Jeśli jednak nadal je doznaje ze względu na fakt, że jest połączony z innymi ludźmi, którzy są jeszcze nienaprawieni, to postrzega je inaczej, bo zna ich istotę i przyczynę.

12. Głębokie zrozumienie natury człowieka – jego właściwości, pragnień, myśli i intencji. Pomaga to w jego relacjach w społeczeństwie – w stosunku do samego siebie, do rodziny, do bliskich, w miejscu pracy, do świata. Człowiek rozumie przyczynę zachowań ludzi w taki, a nie inny sposób.

13. Nieskończona rozkosz – jest to duchowy patent. Mamy mnóstwo  potrzeb i stale poszukujemy ich napełnienia. Jednak gdy przyjemność, rozkosz dostaje się do pragnienia, napełniając pewną potrzebę, to przyjemność trwa tylko kilka sekund, po czym pragnienie zanika. Osoba studiująca kabałę wie, jak należy stosować pragnienie tak, aby przyjemność nie gasiła go.

14. Osoba, która studiuje kabałę, znajduje się w ciągłym dążeniu do celu, do ujawnienia praw natury, do rozwiązania wszystkich wątpliwości, co nadaje jej życiu smak. Podobna jest ta osoba do dziecka, które odkrywa świat.

15. Człowiek studiujący kabałę w grupie ma wielu przyjaciół, którzy go wspierają i z którymi ma szczególne relacje. Od nich otrzymuje pewność, poczucie tego, że zawsze mu pomogą, bo łączy ich wspólny cel.

16. Człowiek studiujący kabałę ceni w innych tylko stopień ich dążenia do celu. I w tym wszyscy mogą być równi. Inne właściwości człowieka nie są w ogóle oceniane, bo są mu dane przez naturę, a w tym nie możemy być równi. Nie ocenia się ani statusu, ani ilości posiadanych pieniędzy, ponieważ nie odnoszą się do osiągnięć samego człowieka. Są one mu dane i nie zależą od jego wysiłków.

17. Pozbycie się troski o siebie – samo w sobie jest to wielkie osiągnięcie, ponieważ właśnie ta troska prowadzi nas do braku równowagi z naturą. Z tego właśnie wynikają wszystkie nasze problemy w życiu. Troska o siebie musi ograniczać się do zakresu niezbędnego minimum dla istnienia. Ten zakres niezbędny każdy określa sobie sam.

Studiowanie kabały sprzyja głębokiemu zrozumieniu nauk naturalnych oraz procesów historycznych, pomaga udoskonalić zdolności twórcze człowieka.