Żaden kraj, nie może sam poradzić sobie z kryzysem

Opinia: Kim Sung-Hwan, Minister Spraw Zagranicznych i Handlu Republiki Korei:“ Miedzynarodowa społeczność ma doświadczenie w przezwyciężaniu trudności gospodarczych takich jak kryzys finansowy w 2008 roku. Lecz żaden kraj nie może sam przezwyciężyć globalnych wstrząsów. Wymaga to ścisłej współpracy wszystkich członków międzynarodowej społeczności. Dziś jest niezwykle ważnym aby zjednoczyć te wysiłki i starania.

Mój komentarz: Współpraca nie powinna istnieć tylko dlatego, że nikt nie ma siły, sam przezwyciężyć  kryzys, ale dlatego że kryzys spowodowany został dla nas, aby odkryć konieczność zjednoczenia się w jedną całość.