W kabale jest absolutnie wszystko!

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Czy mógłby Pan podać najprostsze wyjaśnienie, co to jest kabała?

Odpowiedź: Nauka kabały – jest to nauka o wszystkim. Odpowiada ona na wszystkie pytania:

– Kim jest człowiek?

– Jak powstał?

– Jak postrzega rzeczywistość, w której istnieje?

– Jakie jest jego przeznaczenie?

– Jak przechodzi przez życie, przechodząc ze stanu w stan?

– W jaki sposób może osiągnąć doskonałość?

– Jak może rozszerzyćgranice postrzeganej rzeczywistości i zobaczyć to, co istnieje poza nią?

– Co się z nim stanie po śmierci ciała?

– Jak zarzadzać losem w tym życiu i po nim?

Nauka ta obejmuje w sobie wszystkie stworzenia, Stwórcę – wyższą siłę, która je stworzyła, metodykę zarządzania nimi. Nie pozostawia poza swoimi granicami niczego co istnieje!

Kabała – jest to odkrycie Stwórcy człowiekowi. Zawiera w sobie wszystko: czas, przestrzeń, działania i zarządzajacą tym siłę. Ponieważ wszystko zostało stworzone przez Stwórcę, a kabała odkrywa Go!

Okazuje się, że odkryć Stwórcę lub odkryć wszystko istniejące, lub odkryć dla siebie naukę kabały – jest to jedno i to samo.

Dlatego też jeśli poznamy naukę kabały – to osiągniemy pojmowanie całego wszechświata. Oczywiście, stanie się dla nas zrozumiały cały nasz świat ze wszystkimi jego naukami i prawami i otrzymamy kontrolę nad wszystkim, co się tutaj dzieje.

Z programu „Kabała dla początkujących”, 26.07.2010