Trzy parametry wiary

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Podstawą wszystkich religii jest wiara, a nie wiedza. Wszystkie wyznania w mniejszym lub większym stopniu nakładają ograniczenia i zakaz zrozumienia praw Wszechświata. Dlaczego?

Odpowiedź: Ponieważ religie nie zajmują się odkryciem wyższej siły, one nie mają takiej możliwości. One istnieją w ciemności. Gdyby człowiek odkrył prawdziwą rzeczywistość, religii by nie było, zostałaby jedynie Kabała.

Dlatego religie zainteresowane są ślepą wiarą. W ten sposób hamują powstawanie w ludziach pytania o sens życia. Fanatycznie religijny człowiek patrzy do przodu bez żadnego skupienia na sensie pytania.

Replika: To właśnie z religii pochodzi pojęcie wiary.

Odpowiedź: Nie, to się nazywa religijna wiara, kiedy to człowiek bezwarunkowo akceptuje wszystkie postulaty nie czując i nie rozumiejąc ich.

Pytanie: W każdym razie to stopień człowieka, przecież trudno jest go pominąć i przejść do wiary powyżej rozumu?

Odpowiedź: To nie jest stopień, a ciągłe błędy i krok wstecz.

Istnieją trzy parametry wiary: wiara poniżej wiedzy, na poziomie wiedzy i powyżej wiedzy.

Wiara na poziomie wiedzy – jest, kiedy wierzę w to, co widzę.

Wiara poniżej wiedzy, kiedy nie potrzebuję żadnych dowodów. Po prostu przyjmuję to, co mi mówią i tak postępuję, jak małe dziecko. To jest religia – tak mi mówią i ja wierzę, niczego nie sprawdzając.

I jest wiara ponad rozumem – kiedy wznoszę się ponad swój egoizm i zaczynam rozumieć, co się dzieje. Tym zajmuje się nauka Kabały. Stąd wynika przeciwieństwo wiary poniżej wiedzy, to znaczy religii i wiary powyżej wiedzy, to znaczy Kabały.

W Kabale trzeba dążyć do poznania, a nie do wiary. W niej konieczne jest osiągnąć, dotknąć, powąchać, jak małe dziecko, które wkłada wszystko w usta, ponieważ jest to najbardziej wiarygodne – i my również powinniśmy spróbować.

Dlatego poznanie Wyższego świata nazywane jest „taamim”, to znaczy „smaki”, co pochodzi od instynktu poczuć wszystko w ustach, jako najbardziej wiarygodnego, najwierniejszego, najbliższego nam odczucia.

Przecież nie mogę wziąć do ust czegoś słodkiego i doświadczyć goryczy tylko dlatego, że będziesz twierdził, że to jest gorzkie. Tak więc nie ma tu miejsca na wiarę.

Z lekcji w języku rosyjskim, 24.01.2016