Szczęście kabalisty

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czym jest dla kabalisty szczęście?

Odpowiedź: Szczęście dla kabalisty – to możliwość napełnienia innych a przez nich Stwórcę. Ale sam Stwórcy nie mogę obdarzać, jak również otrzymywać od Niego, tylko poprzez bufor, którym jest grupa, a jeszcze lepiej – cała ludzkość.

Pytanie: Od czego kabalista odczuwa największa radość?

Odpowiedź: Właśnie od takiego działania, kiedy może obdarzyć przez grupę Stwórcę i w niej odkryć Stwórcę, aby zobaczyć, jak jedno wchodzi w drugie, jak grupa staje się buforem między nim i Stwórcą, i oni wszyscy razem, w troje, spotykają się w tej grupie, w tej masie.

Z lekcji w języku rosyjskim, 31.12.2017