Średniowiecze czy świetlista przyszłość?

каббалист Михаэль ЛайтманOpinia: Różnica w dochodach pomiędzy najbogatszymi i najbiedniejszymi obywatelami, w krajach rozwiniętych osiągnęła niepokojące rozmiary i może osiągnąć poziom, typowy nie dla rozwiniętej, socjalnej gospodarki społecznej a dla średniowiecza.

Począwszy od lat 1980-tych dysproporcja w dochodach obywateli stale rosła, osiągając dziś maksymalny poziom w ciągu ostatnich trzydziestu lat. Dla ograniczenia nierówności w dochodach zaleca się stworzenie większej liczby miejsc pracy.

Komentarz: Ale świat nie potrzebuje pracowników, a wręcz przeciwnie, społeczeństwo przeżywa nadmiar rąk do pracy i nie wie, co zrobić z ludźmi znajdującymi się na zasiłku dla bezrobotnych!

Wyjście – albo wojna, w procesie której społeczeństwo pozbędzie się nierentownych mas albo przejście ludzkości na system racjonalnej egzystencji, kiedy będzie produkowane tylko to, co jest niezbędne do życia, a wolny czas i siły będą wykorzystywane w celu realizacji jedności i połączenia między ludźmi. Innego rozwiązania nie ma!