Jak rozwinąć organ odczucia bliźniego?

Pytanie: Jak rozwinąć organ odczucia bliźniego?

Odpowiedź: Organ odczucia bliźniego rozwija się w wyniku usilnych prób anulowania się przed prawidłowym środowiskiem i połączenia z nim zewnętrznego świata, dopóki nie zleją się ze sobą, a ja będę  im służyć. Poprzez swój dobry i kochający stosunek do nich odkryję Stwórcę  zgodnie z  podobieństwem form.

W tej mierze, w jakiej będę  starał się dążyć do dobra dla środowiska – ujawnię Stwórcę, ponieważ On też dobrze i w miłosierny sposób odnosi się do niego: tak jak i do złych i do dobrych. Dlatego też  powinienem starać się w taki sam sposób odnosić do wszystkich.

Złymi nazywają się ci ludzie, którzy starają się być dobrymi, ale nad nimi jeszcze panuje zło. Odkrywając swój stosunek do nich w różnych formach, odkrywam Stwórcę w takim stopniu, na ile uda mi się doprowadzić mnie do zgodności z Nim.

Sprawdzanie i wyjaśnienia możliwe są tylko w odniesieniu do środowiska. Nie mam innego miejsca, gdzie mogę spotkać Stwórcę, gdzie mogę Go poczuć i ocenić . Jego forma odkrywa się w szerokiej publiczności lub w grupie, to jest w środowisku, świecie. Dlatego “świat” (olam) – jest to „ukrycie” (alama) Stwórcy.

Im lepiej staram się odnosić do świata i zgodnie z tym zmienić siebie, tam ujawnię Stwórcę. Nie ma innego miejsca, gdzie można Go poczuć, bo On nie posiada  formy.

Jeśli zmienię siebie, zacznę inaczej, to jest w inny sposób odnosić się do świata, odpowiednio do tego odkryję, że świat – to Szchina (Boskość), w której przebywa Szochen, Stwórca.

Z przygotowaniem do lekcji, 26.05.2014