Rodzina przyszłości – to połączenie rozumu i serc

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Jak wygląda taka ziemska rodzina, w której działają naprawione duchowe relacje?

Odpowiedź: Trudno powiedzieć, ponieważ jeszcze nie widzieliśmy takich przykładów w swoim życiu. Na razie znajdujemy się jeszcze w stanie rozbicia, na wygnaniu.

I dlatego od czasów rabina Akivy, po zniszczeniu Świątyni, nic nie wiemy o takich rodzinach, które odpowiadałyby naprawionym duchowym relacjom ze Stwórcą.

Nawet więcej, jest napisane o tym, jak kabaliści przeszłości cierpieli od swoich żon, które często mialy bardzo trudny charakter i przedkładały do mężów wiele roszczeń i żądań. Kabaliści przyjmowali to jako nieuniknioność – jako wynik rozbicia i wygnania, w którym się znajdujemy.

Duchowa para powinna czuć się tak, jakby istniala w jednym ciele, w całkowitej harmonii, zrozumieniu, uzupełnianiu siebie nawzajem, w połączeniu rozumu i serc, we wspólnej intencji. Wszystko, co jest w ciele innego, w jego umyśle i sercu, postrzegam jak swoje własne myśli i uczucia.

I nie sa to tylko piękne słowa, ale naprawdę odczuwa się to na ziemskim, fizjologicznym poziomie. Jeśli partnera coś boli, to ja czuję ten ból w swoim ciele, nawet jeśli on nie mówi o tym. Jest to  całkowite zjednoczenie ciał, zgodnie z połączeniem dusz.

Dojdziemy do takiego stanu, jak tylko zaczniemy naprawiać się w stosunku do ogólnej miłości do bliźniego.

Z rozmowy o nowym życiu, 30.07.2015