Reszimot i historia ludzkości

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Dziś rano, na lekcji, mówił Pan o reszimot. Chciałbym zapytać: jaki jest związek między reszimot i rozwojem ludzkiej historii? Powiedział Pan, że pierwsze reszimo, które rozwinęło się w tym świecie – jest to punkt w sercu. Więc co to jest historia ludzkości, jeśli nie kolejne przejawy reszimot? Jest to gałąź od reszimot, czy jest to nasze zniekształcone postrzeganie zejścia z góry w dół.

Odpowiedź: Cała materia zeszła z góry na dół, ze świata nieskończoności do naszego świata, z każdego stopnia zejścia pozostało reszimot, a w naszym świecie wszystko rozwija się z tej spirali reszimot w odwrotnej kolejności, z dołu do góry.

Na początku rozwinęło się reszimot (zapis informacyjny) nieożywionej, roślinnej, zwierzęcej, a następnie ludzkiej materii.

Człowiek też rozwija się po łańcuchu reszimot historycznie, stopniowo. Ale pierwsze duchowe reszimot naszego ruchu z powrotem, z dołu do góry, przejawiło się w nas 5768 lat temu, w jednym człowieku, Adamie, a następnie w coraz większej ilości ludzi. Właśnie od Adama, u nas, kabalistów jest przyjęte prowadzenie chronologii.

Ponieważ naród Izraela pochodzi z grupy kabalistów, dlatego prowadzi on swoją historię od Adama, pierwszego człowieka, który odkrył Stwórcę i opowiedział nam o Nim w księdze „Tajny anioł“ (heb. Raziel ha-Malach). Dziś reszimot przejawiają i rozwijają się w swojej ostatniej postaci – wymagają one duchowej realizacji u wszystkich, podniesienia wszystkich do świata nieskończoności.