Pytania do kabalisty nt. istnienia życia po śmierci