Podnieść zasłonę tajemnicy

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Czy może Pan podać chociażby jeden przykład, jak w naszym świecie można połączyć się ze Stwórcą?

Odpowiedź: Człowiek powinien sam wypróbować to na sobie. Dlatego kabała nazywa się tajną nauką ponieważ jej nie można przekazać rozumem, słowami, w wyraźnych obrazach. Można tylko nauczyć człowieka odkrywać ją w sobie i wtedy będzie mógł on zrozumieć, co to jest za nauka.

Nie ma żadnych tajemnic w kabale. Tajemnica tylko w tym, że jest ona ukryta przed naszymi obecnymi egoistycznymi organami odczuć i odkrywa się każdemu na miarę ich naprawy.

I to jest bardzo proste! Załóżmy, w naszym świecie nie dajemy małemu dziecku ostrych, niebezpiecznych dla niego przedmiotów, uważamy, aby nie zraniło się, nie przewróciło coś na siebie.

A nauka kabały zajmuje się jeszcze bardziej ostrymi i niebezpiecznymi objektami i siłami. I dlatego stworzono specjalne „zaciemnienie”, żebyśmy nie mogli ich dotknąć.

Wyobraź sobie, że istniejesz w ciemnym obłoku i tylko w takim stopniu, w jakim będziesz prawidłowo pracować, obłok ten będzie nieco rozpraszać się to w jednym miejscu, to w drugim, to w trzecim. Przy czym tylko na taki dystans, w takim kierunku i w takim aspekcie, w którym  będziesz mógł działać tak, żeby nie zaszkodzić ani sobie, ani innym.

Z lekcji w języku rosyjskim, 11.10.2015