Zyskać nowy wzrok

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: W jaki sposób kabalista używa szóstego zmysłu do analizy swoich działań i pragnień?

Odpowiedź: Kiedy przychodzi wyższe światło i ujawnia w tobie właściwość obdarzania (Biny), której wcześniej w tobie nie było i stajesz się obdarzającym, rozumiejącym, widzącym wszystko w odbitym świetle, wtedy masz zupełnie inny wzrok. Równocześnie zyskujesz nowy wymiar nad naszym ziemskim, i wszystko staje się jasne.

Z lekcji w języku rosyjskim, 03.09.2017


Jak kabalista odnosi się do cierpienia?

 каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jak bardzo kabalista jest odporny na uczucie cierpienia, pustki, rozczarowania?

Odpowiedź: Kabalista nie jest wytrwały na fizyczne cierpienia. Podobnie jak wszyscy inni egzystujący w materialnym ciele, on pozostaje zwierzęciem i wszystko tak samo postrzega. Nie ma żadnej różnicy między nim a innymi ludźmi.

Inną rzeczą jest jego stosunek do Źródła cierpienia. On w pełni usprawiedliwia Stwórcę, ponieważ rozumie, jak bardzo pomaga mu to oderwać się od egoizmu. Dlatego kabalista zupełnie inaczej odnosi się do chorób i wszelkich udręk.

Z lekcji w języku rosyjskim, 03.09.2017


Tora i Kabała

 каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Kabaliści biorą teksty z Tory, wyjaśniają je, komentują i potem mówią, że to jest Kabała. Czy istnieje różnica między Torą i Kabałą?

Odpowiedź: Tora jest Kabałą. Kabała w języku hebrajskim nazywa się „Torat emet”, to znaczy „prawdziwa Tora”. Ona mówi o wewnętrznym znaczeniu tego, o czym opowiada się alegorycznym językiem w Torze.

W „Przedmowie do Nauki Dziesięciu Sfirot“ Baal HaSulam pisze, że kabaliści nie mieli innego wyjścia, jak wyjaśnić strukturę Wyższego świata ziemskim językiem.

W rzeczywistości w Torze nie mówi się o naszym świecie, a tylko o wzajemnym oddziaływaniu sił i właściwości świata duchowego.

Pytanie: Co było wcześniej: Kabała czy Tora? Jaka jest różnica między nimi?

Odpowiedź: Tora została napisana około 3000 lat temu, a Kabała – nauka o systemie sterowania naszym światem – pojawiła się znacznie wcześniej.

Z lekcji w języku rosyjskim, 24.09.2017


Jedyna właściwa Kabała

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Dlaczego nie współpracuje Pan z innymi, podobnymi organizacjami?

Odpowiedź: Nie znam organizacji, które naprawdę zajmują się Kabałą. Są oczywiście ci, którzy podają się za kabalistów, ale w rzeczywistości są albo wierzącymi, albo psychologami. Są jeszcze tacy, którzy pod sztandarem Kabały zajmują się wzbogacaniem.

Prawdziwą Kabałą zajmuje się tylko nasza organizacja i ja osobiście. Nie chcę przez to powiedzieć, że stawiam siebie wysoko. Mówię tylko o tym, że zajmuję się według metody Baala HaSulama i Rabasza, i uważam tę metodę za jedyną właściwą Kabałę.

Z lekcji w języku rosyjskim, 24.09.2017


Wychowanie poprzez otaczające światło

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Baal HaSulam pisze, że u ludzi konieczne jest pobudzić pragnienie duchowości. On interpretuje: człowiek, dla którego życie społeczeństwa jest ważniejsze niż własne życie, nazywana się duchowym.

Ale jak można wychować egoistę, żeby nagle zaczął w ten sposób odnosić się do innych?

Odpowiedź: Chodzi o to, że wszyscy jesteśmy wychowywani w polu wyższego światła. I dlatego, jeśli ludzie zbierają się razem, to dzięki temu, że wpływają na siebie nawzajem, tworzą pole, które ich utrzymuje.

Jak magnes trzyma kawałek żelaza nad powierzchnią, tak i to pole stworzone przez społeczeństwo może powstrzymać egoistyczną jednostkę by nie popadła we własny egoizm, a istniała ponad nim. To jest właśnie wzajemne poręczenie.

Z lekcji w języku rosyjskim, 24.12.2017


Zdolności umysłowe i Kabała

 каббалист Михаэль Лайтман Komentarz: Twierdzi Pan, że do studiowania Kabały człowiek nie potrzebuje żadnych zdolności umysłowych, tylko przyciągania wyższego światła. Myślę, że Panu odpowiada mieć niewykształconych uczniów.

Odpowiedź: Rzecz w tym, że ty mówisz o zwierzęcym, egoistycznym umyśle, który pomaga człowiekowi na tym świecie. Zakres jego umysłu może być od głupca do Einsteina, ale nie będzie miał nic wspólnego z Kabałą.

Dlatego najważniejsze dla człowieka to – pragnienie poznania Stwórcy, a ono nie zależy od żadnych zdolności umysłowych.

Niemniej jednak większość moich studentów ma wyższe wykształcenie.

Pytanie: Ale jeśli oni nie mieliby wykształcenia, czy to w ogóle nie ma dla Pana znaczenia?

Odpowiedź: Absolutnie! Ważne jest tylko pytanie o sens życia i bardzo wielkie pragnienie, by je zrealizować.

Z lekcji w języku rosyjskim, 24.09.2017


Kabaliści i ludzkość

 каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Kto jest bardziej odpowiedzialny za przyszłość świata: kabaliści, czy ludzkość? Którzy są teraz bardziej bezradni?

Odpowiedź: Bardziej bezradna jest ludzkość, mniej – kabaliści. Jednak bardziej odpowiedzialni są kabaliści a mniej – ludzkość.

Z lekcji w języku rosyjskim, 24.12.2017


Czy zmienia się psychika podczas studiowania Kabały?

 каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy zmienia się psychologia człowieka studiującego Kabałę?

Odpowiedź: Oczywiście, że się zmienia. Po pierwsze zaczyna rozumieć, że wszystko, co mu się przydarza pochodzi z góry.

Po drugie to wszystko dzieje się tylko po to, aby wprowadził w swój świat Stwórcę, aby próbował usprawiedliwiać Go zawsze, niezależnie od odczuć i oddziaływań. Jak jest napisane: „Z tyłu i z przodu Ty obejmujesz mnie”, to znaczy wszędzie działa Stwórca albo bezpośrednio lub pośrednio – albo w ukryciu, albo w odkryciu.

Musimy starać się, aby Stwórca zawsze był odkryty dla nas i żeby nawet najgorsze okoliczności nie zasłaniały Go przed nami. Wszakże w rzeczywistości nie są to okoliczności a nasze egoistyczne pragnienia.

Jeśli te pragnienia są małe, zerowego lub pierwszego poziomu, wtedy Stwórca jest słabo ukryty i możemy znajdować się w tak zwanym świetle Hasadim.

A są jeszcze pragnienia drugiego, trzeciego i czwartego poziomu – bardzo ciężkie pragnienia, które przeprowadzają nas przez ciężkie egoistyczne stany, ale w nich możemy być połączeni ze Stwórcą. Wszakże, kiedy Stwórca pogrąża nas w ciężkim egoizmie, a my mimo wszystko nie odrywamy się od Niego, nie poddajemy się żadnym egoistycznym pokusom, wtedy już znajdujemy się w stanie otrzymywania ze względu na obdarzanie.

Musimy zrozumieć, że zanim cokolwiek będzie naprawione, konieczne jest najpierw zanurzenie się w to. Jak jest powiedziane; nie ma sprawiedliwego, który nie naruszyłby czegoś, a następnie w naprawionej formie osiągnął sprawiedliwość. Oznacza to, że zawsze najpierw ma miejsce pogrążenie w egoizm, powstaje problematyczna sytuacja, a potem następuje jej naprawa.

Dlatego kabalista – jest to człowiek, który doświadcza absolutnie wszystkich stanów, które mogą mieć miejsce w naszym świecie.

Komentarz: W tych słowach jest mało reklamy…

Odpowiedź: Ja tutaj niczego nie reklamuję. Najważniejszą rzeczą jest, aby człowiek znał prawdę. Żyjemy w takich czasach, kiedy nastąpiła pora, aby o tym wszystkim wiedzieć. Nie mamy czasu na wszelkiego rodzaju piękne metody, teorie czy filozofie.

Dzisiaj znajdujemy się w stanie, kiedy musimy absolutnie wszystko przekazywać ludziom, a później oni sobie poradzą. Przecież zamieszanie, w którym teraz znajduje się ludzkość, nie jest już tym, co było kiedyś. Wcześniej świat był spokojny, a dzisiaj przeżywa poważne stresy. Mam nadzieję, że rozpowszechnienie kabalistycznej wiedzy pomoże nam odkryć prawdziwy świat tak szybko, jak to możliwe.

Z lekcji w języku rosyjskim, 03.09.2017


Dinozaury nie wymarły, ale stały się ludźmi, cz.1

 каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Było wiele gatunków w procesie ewolucji, które po prostu zniknęły. Kula ziemska przechodziła przez różne okresy: rozwój przebiegał bardzo powoli, przez długi czas prawie bez zmian, nagle nastąpiły burzliwe zmiany i wiele gatunków zniknęło z powierzchni Ziemi.

Jeśli ewolucja jest założona w naturze, jako zaplanowany postęp w kierunku celu to, dlaczego następuje równoczesne niszczenie całych gatunków i równolegle zachodzą procesy rozwoju i  niszczenia?

Odpowiedź: Nie może być jedno bez drugiego – nie ma życia bez śmierci. Znajdujemy się w procesie ewolucji, która obejmuje zarówno rozwój, jak i unicestwienie. W naturze wszystko odbywa się zgodnie z precyzyjnym, deterministycznym prawem, które popycha ją do ostatecznego celu rozwoju, jak jest napisane: „Ostateczny cel założony jest w jego początkowym zamyśle”.

Bez tego rozwój byłby niemożliwy, ponieważ konieczne jest wstępne określenie, dokąd zmierza ten rozwój i co decyduje o każdej następnej formie. Ona musi być potencjalnie założona już w poprzedniej formie i tylko się z niej realizować w praktyce. Wszystko jest o wiele bardziej skomplikowane, niż widać to w naszym świecie, że mężczyzna i kobieta po prostu spotkali się i  wydali na świat potomstwo.

Ale skąd oni sami się wzięli? Co sprawiło, żeby nagle się spotkali i urodzili właśnie takie dzieci? To wszystko było już pierwotnie założone w potencjale, ale ta informacja jest przed nami ukryta. Chociaż istnieją tacy „jasnowidze”, którzy są w stanie przewidzieć i ujawnić przyszłe wydarzenia.

Przecież przyszłe formy już istnieją i można je odkryć. Ale są one ukryte przed ludźmi, aby nie pozbawiać nas wolności wyboru. Wiedza o przyszłości zamieniłaby nas w roboty. I abyśmy nie wykonywali swoich działań automatycznie, przyszłość jest przed nami ukryta.

Ewolucja nie może poprawnie iść naprzód, jeśli jej nie jest znana następna forma. Ewolucja nie kieruje się jakimiś tymczasowymi warunkami, co jest lepsze a co gorsze w konkretnej sytuacji, jak przypuszczają naukowcy. Wszakże nauka ma możliwość odkrywać tylko mechaniczny, biologiczny rozwój, to znaczy to, co już zawarte jest w materiale – ale nie w potencjale, który spowodował te zmiany.

Kabała natomiast odkrywa te potencjalne przyczyny i wyjaśnia nam, dokąd będzie zmierzał rozwój i jaka będzie jego przyszła forma. A zatem, aby zrozumieć wewnętrzne mechanizmy ewolucji, konieczne jest studiowanie nauki Kabały.

I wtedy dowiemy się, dlaczego została stworzona materia tego świata, jakie formy musi przejść, materializując się z pierwotnie założonego potencjału. Kabała pozwala nam zrozumieć wszystko, co dzieje się z naszym światem i z nami: wszystko, co było i co będzie.

Zanikanie gatunków – to nie jest unicestwienie, a zmiana form. Jedne formy rodzą się, istnieją jakiś czas, żeby wygenerować z siebie bardziej rozwinięte formy. A następnie poprzednia forma kontynuuje życie wewnątrz zaawansowanej formy, która się z niej zrodziła.

I wewnątrz nas także istnieją maleńkie dinozaury. Nie ma znaczenia, że one wymarły 66 milionów lat temu, przecież w naszej pamięci zachowuje się informacja od początku pojawienia się Wszechświata, miliardy lat przed naszą erą.

Ciąg dalszy nastąpi …

Z rozmowy o nowym życiu, 12.12.2017


Noworoczne życzenia dla uczniów

 каббалист Михаэль Лайтман Przed nami cudowny rok – rok dalszego przebudzania ludzi.

Proszę was bądźcie gotowi być ich nauczycielami. To zależy od was.

Będziecie obserwatorami, nauczycie się, jak prawidłowo podejść do ludzi, jak prawidłowo wyjaśniać im, do czego prowadzi nas natura, co musimy zrobić, aby podnieść się, – właściwie wykorzystać ten moment, ten stan – aby wznieść się na następny, wyższy, wieczny poziom stanu natury.

Wychodząc z ram życia materialnego, zaczynamy odczuwać wieczne, doskonałe życie i istnieć w tej duchowej warstwie, gdzie nasze życie już nie ocenia się według tego stanu, który odczuwa nasze ciało.

Do tego musimy dojść i wyjaśnić wszystkim ludziom: „To oferuje nam nauka Kabały. Połączmy się razem w takim stanie. Nie musimy niczego zmieniać, niczego ograniczać. Potrzebujemy tylko jednej rzeczy: ustanowić prawidłowe połączenia między sobą, a następnie w nich, właśnie w przerwach między nami, zaczniemy ujawniać wyższy stan“.

Życzę wam zdrowia i wzajemnej, prawdziwej miłości między nami, abyśmy rozpromienili nasze ciepło na cały świat i aby cały świat zgromadził się wokół nas, i byśmy wszyscy razem wznieśli się do następnego poziomu, jak na magicznym dywanie.

Powodzenia dla wszystkich!

Z lekcji w języku rosyjskim, 24.12.2017