Odpowiedzi nauczycieli Międzynarodowej Akademii Kabały na pytania czytelników bloga

Pytanie: Jak kabała odnosi się do pojęcia „astral” i do praktyki astralnej?

Odpowiedź: Istnieją różne techniki, które tymczasowo osłabiają wpływ naszego egoizmu na nas. Wówczas człowiek zaczyna przez pryzmat materialnego świata jakby czuć zjawiska bliskie do duchowych. Jednak przy tym nie występuje w nim naprawa pragnień i dlatego on się nie dostaje do świata duchowego i pozostaje wewnątrz intencji dla siebie.

Naprawa nie polega na rezygnacji z pragnienia otrzymywania ani na stosowaniu szczególnych technik, które także oparte są na zmniejszeniu pragnienia i według których należy mniej jeść, w szczególny sposób oddychać, skupić umysł na specjalnych obrazach. Naprawa polega na zmianie intencji z egoistycznej (dla siebie) na altruistyczną (dla Stwórcy). Tylko wtedy człowiek naprawdę może odkryć zjawiska duchowe.

Pytanie: Przez wiele lat interesuje mnie jedno pytanie: skąd się bierze u człowieka jasnowidzenie? A dokładniej zastanawiam się, z której strony przychodzą te „filmy”: ze strony Boga czy diabła? Mam dwa pytania: z której strony przychodzą i jak ich się pozbyć?

Odpowiedź: Po pierwsze, to nie jest ani Bóg, ani diabeł, ale po prostu zwiększona wrażliwość człowieka. Człowiek jest w stanie poczuć to, co ma się wydarzyć na świecie. Przecież wszystko już istnieje, ale jest ukryte przed naszym postrzeganiem. Dla nas to tajemnica, ale w rzeczywistości czas nie istnieje i mowa jest o stopniach, które odkrywają się w nas jeden po drugim.

A więc, niektórzy są w stanie zobaczyć tę kolejność „na wskroś”. Wyobraź sobie, że źle widzę i zajmie mi pięć minut, aby zbliżyć się do ciebie i cię poznać. Jednak jeśli założę okulary, to wtedy bez tych pięciu minut natychmiast „zbliżę się” do ciebie i cię rozpoznam. Czas i przestrzeń są w istocie tym samym. Wszystko zależy od „okularów”…

Po drugie, nie trzeba specjalnie pozbywać się czegokolwiek. Wszystko, co jest wymagane od nas wszystkich – zarówno jasnowidzów, jak i zwykłych ludzi – to osiągnąć naprawę naszych pragnień i zlać się ze Stwórcą poprzez podobieństwo z Nim swoimi właściwościami. Przy tym człowiek uczy się, jak prawidłowo używać wszystkich swoich właściwości i cech.