Nauka kabały: droga do wyższej harmonii

каббалист Михаэль ЛайтманKongres w Guadalajara, „Jedno serce dla wszystkich“. Lekcja 1

W artykule „Cel grupy“ Rabasz pisze: Zebraliśmy się tutaj, aby położyć osnowę pod budowę grupy dla wszystkich tych, którzy zainteresowani są iść drogą i metodą Baal HaSulama, który opisał nam całą tę drogę jak wznosić się po stopniach człowieka, a nie pozostawać w kategorii zwierzęcia.

W naszym świecie istnieje nieożywiony, roślinny, zwierzęcy i ludzki poziom natury. Jeśli chcemy wznieść się ponad poziom człowieka, to musimy się połączyć między sobą.

Jeśli ponad wszystkimi przeszkodami, odrzuceniami, nienawiścią i niechęcią do zjednoczenia uzyskamy połączenie między nami, to nic nie potrzebujemy więcej robić. Nauka kabały nie uczy nas żadnych działań, oprócz wzajemnego zjednoczenia.

Jeśli w dowolnej grupie, w dowolnym miejscu na świecie, ludzie będą w stanie wznieść się nad swoim wzajemnym odrzuceniem i połączyć się ze sobą, to odkryją Stwórcę, wyższą siłę, wyższy świat, ich wieczny obraz zwany „dusza”, ponieważ w połączeniu między nimi stworzą warunek dla odkrycia wyższej siły.

I dlatego nauka kabały jest tak uniwersalna, ponieważ nie ma w niej żadnych ograniczeń z wyjątkiem jednego: połączyć się nad swoim egoizmem z takimi samymi ludźmi jak ty, pragnącymi połączyć się razem, aby odkryć Stwórcę. A poza tym nie istnieją inne warunki.

I Baal HaSulam dodaje jeszcze: Nie należy mieć nadziei, że nadejdzie czas, kiedy będziemy w stanie osiągnąć cel naszego rozwoju w inny sposób. Oczywiście, możemy osiągnąć go tylko w połączeniu między nami. Wtedy zobaczymy, że wyższa siła popycha wszystkich do zjednoczenia – i nieożywiony i roślinny i zwierzecy i ludzki poziom.

I widzimy, jak wszyscy się łączą, chcąc tego czy nie, coraz bardziej i bardziej pod presją różnego rodzaju problemów i cierpienia. Świat wchodzi w coraz większy związek, technologia i środki komunikacji rozwijają się w tym kierunku. Tak wyższa siła – jedyna działająca we wszechświecie – popycha cały świat do zjednoczenia, niestety za pomocą wielkiej presji i cierpienia.

Ponieważ otworzył nam się nowy, inny sposób, możemy posuwać się naprzód  do zjednoczenia sami, zwiększyć prędkość naszego połączenia, pracować między sobą, jak w laboratorium – cały czas łączyć się coraz bardziej i patrzeć, co przy tym osiagamy.

Dlatego zgodnie z radą kabalistów łączymy się w dziesiątkach, w małych grupach, aby było nam wygodniej, lżej i abyśmy mogli w bardziej elastyczny, przystępny sposób łączyć się coraz bardziej i zobaczyć, jak odkrywamy wyższą siłę, w tym czy w innym połączeniu. Według typu naszego zjednoczenia ujawniamy tę wyższą siłę, ponieważ zależy to od naszego naczynia/kli.

Dlatego nie jest konieczne posuwać się przymusowo do końcowego celu, w którym wszystkie części natury połączą się ze sobą w integralną, globalną formę, jak w jedną całość. Możemy wykonać tę pracę nie pod naciskiem cierpienia, a ze zrozumieniem, uświadomieniem, samokontrolą, możemy wybrać szybkość postępu i zobaczyć, jak to robimy, a także pociągnąć całą ludzkość w ślad za nami.

Jeśli dołączymy ich i pociągniemy za sobą, to staniemy się silniejsi i wtedy wyższa siła odkryje się z większą mocą dlatego, że jednoczą się już nie tysiące ludzi, jak w naszej światowej grupie a miliony i jeszcze więcej.

Takim sposobem odkryjemy moc wyższej siły w całej jej głębi, w całym jej zasięgu, we wszystkich jej systemach ujawnimy, jak ona włada i zarządza wszystkim, jak działa ten cały system. To się nazywa odkryciem Szchiny (Boskości).

Nie ma większej rozkoszy, niż widzieć tą harmonię, jak wszystkie części stworzenia – różnorodne, rozproszone, nienawidzące siebie nawzajem, odległe od siebie – dochodzą do połączenia między sobą i między nimi odkrywa się nie prosty związek a wzajemna miłość. To nas napełni i da nam poczucie wiecznego życia.

Z 1 lekcji kongresu w Guadalajara, 17.07.2015