Nauczyciel jest duchowym systemem

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Co to jest anulowanie się przed nauczycielem?

Odpowiedź: Jest to anulowanie się w stosunku do tego, co nauczyciel wyjaśnia – w odniesieniu do przekazywanego przez niego przesłania. Być może, że można nawet samemu ujawnić to z  książek, ale nauczyciel przekazuje to tobie w bardziej bezpośredni i żywszy sposób. Teoretycznie można także studiować bez nauczyciela, ale jest to nieprawdopodobnie trudne. Będziesz musiał  tak czy tak obudzić duszę, która stoi w hierarchii przed tobą. Jednak jeśli nie znajduje się ona obok ciebie w jakiejkolwiek materialnej formie, to jest to o wiele trudniejsze.

Nauczyciel jest całym systemem, a nie żadnym „człowiekiem”. Jest to system, który przekazuje tobie dalej metodę, naukę, światło, wywołuje w tobie trudności i problemy, pracuje nad tobą i nad twoimi przyjaciółmi. Jest to praca mentora, który troszczy się o grupę i budzi w jej członkach pragnienie i duchowe potrzeby, wprowadzając ich w pewnego rodzaju zamieszanie, aby w ten sposób napędzić ich rozwój, aby znaleźli oni możliwie jak najszybciej rozwiązanie. Jednakże nauczyciel nie może w żadnym wypadku pozbawiać ich wolności woli i nie robić z nich ślepych wielbicieli lub chasydów – to jest najważniejsze.

Nauczyciel musi się przed tobą otworzyć i tak się przed tobą zaprezentować, abyś się całkowicie nie poddał, poniżył i nie zniknął przed nim. On musi pozostawić tobie miejsce dla twojego własnego wysiłku, trzymając cię w ciągłych wątpliwościach w stosunku do siebie, w uczuciu odrzucenia, pogardy, ciemności. W przeciwnym razie jest to proste ubóstwianie, czynienie kultu nauczyciela i wówczas nie będziesz w stanie rozwijać żadnego żądania ku Stwórcy.

Nauczyciel odkrywa tobie wiedzę, ale samego siebie nie odkrywa, wręcz przeciwnie, aby dać ci możliwość pragnienia dążenia do Stwórcy.

Z lekcji do listu  Baal HaSulama 02.10.2011