Na stopniach kongresu

Pytanie: Czy teraz, po berlińskim kongresie, można powiedzieć, że jesteśmy zjednoczeni?

Odpowiedź: Osiągnęliśmy nowy stan w naszym połączeniu. Cieszę się z tego, co wydarzyło się w Berlinie, a następnie w Paryżu. Osiągnięliśmy jedność i połączenie. Po raz pierwszy odkryliśmyw Europie wielu przyjaciół, którzy już rozumieją tą drogę i odczuwają rozwój. W związku z pewnymi wydarzeniami, byłem naprawdę mile zaskoczony.

Mamy przed sobą w kwietniu kongres w Nowym Jorku (New Jersey). Miejmy nadzieję, że w Ameryce też osiągniemy następny krok do jedności. W ten sposób, łącząc się na kongresach, zakumulujemy, zgromadzimy konieczną siłę do objawienia Stwórcy stworzeniom.

Z lekcji do artykułu Rabasza, 04.02.2011