Lekcje Kabały, cz.4

каббалист Михаэль Лайтман Najważniejsze w nauce Kabały jest nie nabycie wiedzy, a korzystanie z cudownej właściwości nauki (sgula), o czym pisze Baal HaSulam w Przedmowie do Nauki Dziesięciu Sfirot.

Dzięki studiom na nas oddziałuje siła, która rozwija w nas altruistyczne właściwości, miłość do bliźniego. A już przy pomocy tych właściwości osiągamy wyższy świat, zarządzający nami system.

To nie zależy od objętości studiowanego materiału, ale tylko od prawdziwej intencji w sercu, od starania, by stać się takim obdarzającym i kochającym, o jakim mówią mędrcy kabaliści.

Pytanie: Skąd pochodzi siła z książek kabalistycznych, która powoduje takie jakościowe zmiany w człowieku, że on odkrywa nową rzeczywistość?

Odpowiedź: Kabalistyczne książki zostały napisane przez kabalistów, którzy osiągnęli wysokie stopnie obdarzania i miłości do bliźniego i opisali wszystkie te duchowe działania. Kiedy czytamy, chcemy osiągnąć to, co oni osiągnęli, stać się takimi samymi obdarzającymi i odkryć Stwórcę. Staramy się nie oszukiwać siebie, wyobrażając sobie Stwórcę w inny sposób, a tylko, jako ogólną siłę emanacji i miłości, do której chcemy się upodobnić.

Zaczynamy się zmieniać w kierunku obdarzania bliźniego, zbliżamy się i robimy wszystko dla siebie wzajemnie, ponieważ tylko w taki sposób będziemy mogli odkryć Stwórcę. Staramy się przekonać samych siebie, że w ten sposób robimy postęp, i chcemy, aby w nas zachodziły zmiany.

Codziennie się sprawdzam: czy lepiej zacząłem odnosić się do przyjaciół? Szukam, jak mogę osiągnąć miłość do bliźniego jak do samego siebie, aby od miłości do przyjaciół dojść do miłości do Stwórcy.

Pytanie: Jaka jest rola nauczyciela w studiowaniu Kabały?

Odpowiedź: Rola nauczyciela polega na tym, aby przebudzić w człowieku umiejętność usłyszenia, o czym mówi nauka Kabały. Przecież człowiek słucha o miłości do bliźniego, ale powiedziane  przechodzi, jakby mimo uszu. A jeśli on nie spełni tego warunku, to nie odkryje Stwórcy i całe jego studia pójdą na marne.

Pytanie: Jaka jest różnica między zwykłym nauczycielem a nauczycielem Kabały?

Odpowiedź: Nauczyciel Kabały – to przewodnik, który prowadzi człowieka przez wszystkie jego wewnętrzne i zewnętrzne stany, aby w końcu zrozumiał, że najważniejszą rzeczą jest miłość do bliźniego.

Nie jest możliwe studiowanie Kabały bez nauczyciela, dlatego że człowiek w tym życiu kieruje się swoim egoizmem. Dlatego też nigdy nie może ukierunkować się na właściwe działania, to znaczy na obdarzanie bliźniego, które prowadzi do obdarzania Stwórcy.

Pytanie: Jak wybrać nauczyciela Kabały i sprawdzić, czy jest on wiarygodny?

Odpowiedź: Przede wszystkim określa się to zgodnie z odczuciem serca. A poza tym, należy sprawdzić, kto uczył tego człowieka – to jest bardzo ważne. Kabała nie bez powodu nosi taką nazwę („otrzymywanie”), przecież ona przekazywana jest, jako duchowe dziedzictwo od nauczyciela do ucznia.

Tak było przez wszystkie przeszłe czasy i tylko w ostatnim czasie widzimy, że rozpoczęła się masowa nauka Kabały, w dużych grupach. Dlatego nauczyciel przekazuje swoją wiedzę nie jednemu uczniowi, ale całej grupie.

Kabały może nauczać ten, kto otrzymał ją od uznanego kabalisty, który zajmował się nią od wielu lat i jest w stanie wyjaśnić to, co jest napisane w pierwotnych kabalistycznych źródłach.

Pytanie: Czy są jakieś wstępne wymagania od osoby, która zaczyna studiować Kabałę?

Odpowiedź: Konieczne jest, aby być w normalnym stanie w sensie fizycznym, psychicznym i mentalnym. Nie ma więcej warunków – nie są wymagane wyjątkowe umiejętności. Wszyscy ludzie w rezultacie powinni stać się kabalistami i odkryć Stwórcę na tym świecie.

Pytanie: A jeśli człowiek nie lubi się uczyć i nie jest skłonny do nauki?

Odpowiedź: Powiedziano, że „nie mądry się uczy”, a ten, kto stara się dowiedzieć z pragnienia serca, po co on żyje, jaki jest sens jego życia. Jeśli człowieka niepokoją te pytania, mówi to o jego gotowości do rozwoju duchowego.

Pytanie: Dzieci zawsze z niecierpliwością czekają na wakacje. Czy uczeń Kabały również postrzega studia, jako coś uciążliwego?

Odpowiedź: Za studiowanie Kabały nie otrzymuje się premii i stopni naukowych. Dlatego człowiek, który chce się uczyć, będzie musiał zapłacić za to swoim czasem i wysiłkami. A w zamian otrzyma duchowe zadowolenie od tego, że zajmuje się najbardziej wzniosłą sprawą, jaka tylko może istnieć, i nie tylko w naszym świecie, ale w ogóle w całej rzeczywistości.

Z rozmowy o nowym życiu, 20.07.2017