Kredyt na przyszłość

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Czy stopień, który osiągnęliśmy na kongresie, jest kredytem, który musimy odpracować, czy wynikiem naszych wcześniejszych wysiłków?

Odpowiedź: Jedni otrzymali to jako wynagrodzenie, a drudzy jako zaliczkę. Każdy otrzymał zarówno jedno, jak i drugie w pewnej proporcji. Wiele z tego otrzymaliśmy, aby od teraz zrealizować tą zaliczkę. Dano nam dostrzec coś w jedności, w połączeniu. Celowo zostały nam zesłane różne wątpliwości i to właśnie przez nie dostrzegliśmy nowe formy połączenia między nami. Musimy zrozumieć, że jest to prawdziwym darem z góry. Teraz musimy przepracować, zrealizować ten dar w naszym wnętrzu.

Ja osobiście postrzegam to bardziej jako kredyt na przyszłość, który musimy teraz zrealizować. Nie bagatelizuję tych wszystkich starań, które wykonaliśmy, ale odpowiednio do stanu, w którym znajdowaliśmy się, nie należało się nam to. Otrzymaliśmy tę zaliczkę, ponieważ włożyliśmy wysiłki, ale nie otrzymaliśmy tego jako wynagrodzenie, ale w formie kredytu, z którym teraz musimy pracować.

Z lekcji do artykułu Rabasza, 26.02.2012