Nie ma kongresów drugiej kategorii

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Na kongresie Arava osiągnęliśmy pewną siłę. Jak możemy ją wykorzystać, aby pomóc każdemu podnieść wewnętrzną poprzeczkę? Jak możemy zachować tego ducha i postępować w taki sposób, aby każdy z nas był w stanie wykonać wewnętrzny wysiłek?

Odpowiedź: Przed nami są trzy kongresy: na Litwie, w Brazylii i w USA. Jest tu mowa o zazębiających się wydarzeniach, które będą miały miejsce w przeciągu dwóch miesięcy i będą się koncentrować na jednym temacie: naszej jedności i wynikającego z tego masowego rozpowszechniania. Innymi słowy: wewnętrznego i zewnętrznego wzajemnego poręczenia.

Od dzisiaj musimy wzmocnić połączenieze stopniem, który osiągnęliśmy na pustyni Arava i pomóc w prawidłowej organizacji tych kongresów, tak aby nie stały się one „lokalnymi wydarzeniami”.

Nie wystarczy nam tylko regionalne podejście, każdy kongres musi stać się międzynarodowym kongresem: wszyscy zasiądą przed ekranami, wszyscy będą brali w nich udział i w taki sposób będą poruszać się naprzód. Wtedy z pomocą tych kongresów wszyscy razem wzniesiemy się na nowy stopień.

Nie powinno to być zrobione na przemian, nie możemy pozwolić sobie, jak dzieci grać jedną zabawką. To nam zaszkodzi. Na kongresie Arava wszystkie grupy były połączone z nami, właśnie w taki sposób musimy kontynuować to dalej.

Program każdego kongresu dotyczy wszystkich bez wyjątku i dlatego wszystkie nasze grupy, wszyscy przyjaciele z całego świata powinni starać się ze wszystkich sił, żeby każdy kongres rozwinął maksymalną siłę.

Dotyczy to zewnętrznych form, a co najważniejsze, wewnętrznej istoty i przygotowania do działania. Człowiek musi przyjść na kongres w stu procentach gotowy, pełny po brzegi – tak że nie będzie się już mogła zmieścić w nim ani jedna kropla. Dotyczy to wszystkich studentów niezależnie od tego, gdzie się znajdują.

Przed każdym kongresem wszyscy muszą otrzymać już wcześniej zawartość, program, przygotowawcze materiały. Człowiek musi dążyć do tego, nie mamy żadnych innych środków do postępu.

Program kongresu powinien zostać dobrze przemyślany, abyśmy nie słuchali tego samego na  wielu lekcjach. Musicie usłyszeć nowe rzeczy, a ja mam jeszcze coś do powiedzenia – ale w rzeczywistości wtedy będziecie w stanie usłyszeć coś nowego, jeśli będziecie na to gotowi. Tylko wtedy będę mógł otworzyć jeszcze więcej dzięki waszej spójności, waszemu nowemu pragnieniu.

Mam wielką nadzieję, że podejdziecie do tej sprawy z wielką powagą. Chodzi o wspólną pracę, odpowiedzialność nie ogranicza się tylko na organizacji lub fizycznym uczestnictwie. W Arava było razem z nami setki tysięcy ludzi – to przeogromna siła.

Tak więc, ten tydzień powtarzamy jeszcze materiały z Arava a następnie zabieramy się do bardzo szybkiego i bardzo intensywnego przygotowania do kongresu na Litwie. Ponadto musimy opracować kompleksowy program od początku Litewskiego kongresu do końca  Nowojorskiego kongresu, w tym moich spotkań z grupami w Kolumbii i Chile, jak również Brazylijskiego kongresu.

Chodzi tu o ogromną ilość godzin, jest to wspaniała okazja i możliwość, dzięki której możemy zrobić skok do przodu. Wszystko zależy od przygotowania.

Z lekcji do „Wstęp do nauki dziesięciu Sfirot”, 27.02.2012