Kim jest kabalista

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Dlaczego wy, kabaliści, uważacie kabałę za naukę, która opiera się na faktach i dowodach?

Odpowiedź: Kabalista zmienia nie zewnętrzne warunki, jak robi to naukowiec, ale swoje wewnętrzne właściwości i bada zmiany odczucia świata w sobie.

Naukowiec bada naturę nieożywionej, roślinnej i zwierzęcej materii, a kabalista bada naturę poziomu „człowieka”. W języku hebrajskim człowiek nazywa sie  Adam, od słowa podobny (adame) do Stwórcy, jak powiedziano, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo.

Dlatego badając człowieka, jak poleca nam nauka kabały, my przez siebie badamy Stwórcę i w rezultacie zmieniamy siebie, dopóki nie staniemy sie podobni do Stwórcy.

W ten sposób osiągamy zamysł stworzenia, poznajemy jego plan i ostateczny cel. Świat staje się dla nas zrozumiałym i uzyskujemy możliwość zarządzania nim …