Kabała, stojąc na jednej nodze

каббалист Михаэль ЛайтманKabała – jest to nauka, która odkrywa wyższe zarządzanie całym wszechświatem, włączając w to nasz materialny świat.

Cały wszechświat podlega jednemu prawu, które można nazwać prawem natury lub prawem Stwórcy. Jest to – prawo powszechnej miłości, harmonii i dobra.

Metodyka kabały daje możliwość studiowania tego prawa, aby zbudować życie ludzkości w pełnej zgodności z nim.

Tak jak jest to niezbędne, aby nauczyć się praw fizyki, chemii i biologii do normalnej egzystencji w materialnym świecie, tak też konieczne jest, aby studiować kabałę.

Tylko znajomość i zgodność z jednolitym prawem wszechświata może zbawić świat od wojen, klęsk żywiołowych, cierpień i katastrof i doprowadzić całą ludzkość ku równowadze z naturą, ku powszechnej harmonii.