Jeszcze raz o duszy

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Co to jest dusza i jak ona się rodzi?

Odpowiedź: Dusza – jest to pewna przestrzeń wewnątrz człowieka, w której zaczyna odczuwać wyższy świat.

Zwykły człowiek, żyjący w naszym świecie, nie ma duszy, ma tylko punkt, zarodek, jak kroplę nasienia, z którego następnie rozwija się człowiek.

Jeśli on zaczyna się rozwijać, wystawiając się na wpływ wyższego światła, to światło działa na tę kroplę i z reszimo (duchowy informacyjny zapis) rozwija się dusza.

Pytanie: Czy dusza ma płeć?

Odpowiedź: Nie. Istnieją różne modyfikacje dusz, ale na ogół nie ma to znaczenia. Każdy ma własną duszę. A dla wszystkich jest ona jedna.

Pytanie: Jak się ustala ilość dusz i czy istnieje ich nadmiar?

Odpowiedź: Co oznacza „nadmiar”? Dusza nie istnieje niezależnie od człowieka. Jeśli on rozwija ją w sobie, to ją ma, jeśli nie rozwija jej – to nie ma. Ale każdy z nas ma możliwość rozwinąć duszę, poczuć w niej następne istnienie, następny świat.

Pytanie: Co robi dusza po śmierci?

Odpowiedź: Dusza nie umiera i nie ma żadnego odniesienia do życia, i śmierci fizycznego ciała.

Z lekcji w języku rosyjskim, 27.09.2015