Jakiego Izraela potrzebuje świat?

каббалист Михаэль ЛайтманRosja i Stany Zjednoczone nagle zaczynają współpracować ze sobą. Widzimy, że w odniesieniu do Iranu, Rosja i USA wystąpiły razem, a wkrótce również wystąpią w odniesieniu do Syrii.

To samo stanie się z Izraelem – Rosja i USA zjednoczą się przeciwko niemu i będą chcieli go anulować. Ponieważ w takiej formie, w jakiej Izrael działa dzisiaj w świecie – nikt nas nie potrzebuje. Ale świat nie może odnosić się do nas z obojętnością, po prostu ignorując nasze istnienie.

Świat może nie pamiętać o istnieniu setek innych państw, ale o Izraelu nie może zapomnieć nawet na sekundę. Gdyby nie Izrael, można byłoby zlikwidować ONZ – nie miałby się on czym zajmować. Główna część jego pracy poświęcona jest Izraelowi. Ponieważ narody świata czują, że w Izraelu zawarty jest korzeń i źródło wszystkiego, co dzieje się na świecie.

Musimy zrozumieć, że Izraelski naród znajduje się nie tylko w najbardziej czułym punkcie w stosunkach między Rosją i Ameryką, ale w ogóle w centrum uwagi całego świata. Jesteśmy otoczeni przez wszystkie inne kraje, które coraz bardziej wywierają na nas presje, coraz mocniej zaciskając pierścień, jak stado wilków wokół owcy.

Dlatego Izrael nie ma wyboru, jak tylko zacząć działać poprawnie i wypełniać tę rolę, której wszyscy od nas oczekują. I wtedy antysemici, widzący w Żydach przyczynę wszystkich swoich problemów, nieszczęść, zrozumieją i poczują, że Żydzi przynoszą światu całe dobro i korzyść.

Dlatego, że tylko w Żydach jest siła pozwalająca zmienić kierunek rozwoju świata, na dobry i właściwy. W tym jest nasza misja.

I wówczas Izrael nie będzie kartą w rękach, w stosunkach między Rosją i USA, a znajdował się będzie w centrum całego świata. Nie będzie już zależny, znajdując się na dole, pod naciskiem innych krajów, a powyżej nich wszystkich. Jeżeli Żydzi zaczną działać prawidłowo, wszyscy nagle poczują swoją zależność od nich.

Tak, jak wcześniej czuli się zależni od Żydów w złym sensie, to teraz poczują zależność od  pochodzącego od nas dobra. Ponieważ tylko przez Żydów zaczną otrzymywać siłę życiową, która ożywia cały świat.

Dlatego też nie patrzę na stosunki między państwami, ale tylko na to, jak bardzo naród Izraela przybliża się do zrozumienia swojego przeznaczenia i jego realizacji.

Ciąg dalszy nastąpi …

Z rozmów o nowym życiu, 06.08.2015