Jak zobaczyć Stwórcę dobrego i czyniącego dobro?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Kabaliści mówią ze swojego duchowego poznania o Stwórcy: „Dobry, czyniący dobro złym i dobrym“. Co to znaczy?

Odpowiedź: Tym, którzy znajdują się w podobieństwie do Stwórcy, On czyni dobro w takiej formie, w jakiej oni to rozumieją. A ci, którzy są przeciwstawi do Niego pod względem właściwości, odczuwają to dobro jako zło. Jak małe dziecko, które jest karane ze względu na wychowanie, a ono uważa, że rodzice są źli. Tak i my ze Stwórcą.

Albo będziemy poprawnie postrzegać wszystko i wtedy otrzymamy od Niego odpowiednie działania, które posuną nas do przodu. Albo, odwrotnie, jak małe dzieci będziemy odczuwać Jego zarządzanie, jako ciosy i niesprawiedliwe kary.

Pytanie: Oznacza to, że w swoich egoistycznych naczyniach nigdy nie ujrzymy Stwórcy, jako dobrego i czyniącego dobro?

Odpowiedź: Oczywiście. Na miarę przeciwieństwa naszych właściwości w stosunku do Stwórcy, będzie nam się wydawać, że On jest zły, niesprawiedliwy lub w ogóle nie istnieje.

Pytanie: Znaczy, że jedyną intencją Stwórcy jest rozwijać nas w dobry sposób i czynić nam tylko dobro?

Odpowiedź: Tak, dlatego że Jego jedyną właściwością jest obdarzanie i kochanie. Kabaliści osiągają to na ostatnim stopniu duchowego rozwoju, osiągając ostateczną naprawę.

Pytanie: Czy kabalista osiąga tylko tę właściwość?

Odpowiedź: Tylko tę, nic więcej nie ma. Wszystko inne to stopnie duchowej drabiny, które powinny nas doprowadzić do tej właściwości.

Z lekcji w języku rosyjskim, 26.11.2017