Jak rozszyfrować wydarzenia?

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Jak prawidłowo interpretować, rozszyfrować te wydarzenia, przez które człowiek przechodzi? Czy można się tego nauczyć?

Odpowiedź: Aby to zrobić, trzeba studiować kabałę. Ponieważ, studiując kabałę, człowiek uczy się całego systemu zarządzania naszym światem, w tym również tego, co się z nim dzieje.

Pytanie: Załóżmy, że gdzieś wydarzyło się trzęsienie ziemi, akt terroryzmu lub trwa wojna. Czy kabalista wie, dlaczego to się stało?

Odpowiedź: Kabalista nie zna szczegółów, one go nie interesują. On bada i czuje ogólny wpływ całego zarządzania na nasz świat. Kabalistę interesują ogólne siły, prowadzące ludzkość do celu, ponieważ nasz świat istnieje po to, aby doprowadzić całą ludzkość do następnego poziomu rozwoju. A kabalista musi maksymalnie popchnąć ją do tego.

Pytanie: A jeśli jemu samemu coś się przydarzyło, powiedzmy zachorował – to czy wie dlaczego?

Odpowiedź: Do tego nie trzeba specjalnie się uczyć! Wszystko, co się dzieje, ma na celu, aby maksymalnie popchnąć człowieka do realizacji jego misji. Tutaj nie ma nic skomplikowanego.

Jeśli on to rozumie, po pierwsze, zaczyna zdrowieć. Po drugie, szuka stanu równowagi, widząc, w jaki sposób należy zarządzać prądami, które idą w jego kierunku i od niego rozchodzą się na cały system zarządzania. On znajduje się z nimi we wzajemnym związku.

Z lekcji w języku rosyjskim, 27.09.2015