Jak przyciągnąć do siebie wyższe światło?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: W jaki sposób ściągnąć na siebie wyższe światło: krzyczeć, medytować …?

Odpowiedź: Przyciągnąć do siebie wyższe światło można tylko przez swój związek z innymi ludźmi. Pożądane jest, aby była to grupa składająca się z dziesięciu osób.

I jeśli między nimi tworzy się dobry, prawidłowy stan wzajemnego dopełnienia, wzajemnego związku – zgodnie z zasadami, według których powinna być utworzona kabalistyczna grupa – to wewnątrz tej grupy, w połączeniu między jej uczestnikami zaczyna być odczuwalna wyższa siła.

Pytanie: Jaka powinna być pozytywna, jednocząca siła, żeby przezwyciężyć cały międzyludzki egoizm ziemskiej populacji, międzypartyjne, międzypaństwowe interesy itd.?

Odpowiedź: To bardzo proste. Wy nie wchodzicie w konflikt ani z państwem, ani ze społeczeństwem, ani z kierownictwem partii, ani z waszą rodziną – z niczym.

Wy zajmujecie się połączeniem z innymi ludźmi, w związku z którymi chcecie poczuć system zarządzania naszym światem. Przy tym zupełnie nie znajdujecie się w sprzeczności z nikim i z niczym. To nikomu nie przeszkadza! Chcecie nabyć właściwość dobra, jedności, pomyślności i przebudzić to wszystko na cały świat.

Z lekcji w języku rosyjskim, 08.11.2015