Jak ocenić postępy w nauce kabały?

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: W każdej nauce istnieje proces rozwoju. Jak ocenić swoje postępy w studiowaniu nauki kabały?

Odpowiedź: Postęp w nauce kabały wyraża się w tym, że człowiek bliżej poznaje przedmiot, zaczyna rozpoznawać to, o czym się uczy, w otaczajacym go świecie.

Zaczyna widzieć przez systemy naszego świata siły, które zarzadzają tym światem i nim samym. Ten system zarządzania nazywa się ogólną duszą.

Człowiek zaczyna rozpoznawać, w jaki sposób może na nią wpływać, jaka jest jej reakcja, a w odpowiedzi, jak ona wpływa na niego. Studiuje cały ten cykl – wprowadzenie w działanie sił i w odpowiedzi otrzymywanie reakcji. W istocie, jest to całe nasze życie.

Z pomocą tego możemy zbliżyć się do celu w pozytywny sposób, a nie drogą cierpienia. Ponieważ to, co teraz czujemy w naszym życiu – to działanie sił, zmuszających nas w szybki sposób poznać system zarządzania, żebyśmy w końcu weszli w niego i zaczeli zarządzać swoim życiem, aby każdego dnia nie było takiego cierpienia, i nieszczęść.

Wszystko to zależy tylko od nas! Posiadamy wolność wyboru – właśnie dlatego, że posiadamy naukę kabały.

Wtedy, gdy człowiek poznaje system zarządzania, widzi swoje stany na przestrzeni wszystkich swoich przeszłych i przyszłych reinkarnacji, widzi całą swoją drogę do końca wszystkich napraw. On wchodzi w życie napełnione sensem.

Pytanie: Jak to wpływa na jego codzienne życie?

Odpowiedź: Jak szybko zrozumiesz, jak w każdej chwili swojego życia wypełnić swoje życie wewnętrzne treścią – wtedy staje się całkowicie nieważne, czym zajmujesz się w tym ziemskim życiu. Natychmiast zaczynasz czuć, że masz co robić w swoim życiu, że w każdej minucie swojego życia zdobywasz coś bezcennego.

Z programu radiowego 103FM, 01.11.2015