Jak jest realizowana swoboda wyboru?

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Mówi Pan, że wszystko rozwija się według pewnego programu, a jednocześnie mówi Pan o swobodzie wyboru. Czy nie ma tu sprzeczności?

Odpowiedź: Nie. Rzeczywiście, istnieje ogólny program rozwoju w odniesieniu do całej ludzkości i osobisty program w stosunku do każdego człowieka.

Ale iść drogą, która jest określona dla Ciebie, możesz albo wbrew woli, napędzany z tyłu cierpieniami, jak zwierzę, lub dążąc świadomie naprzód, jak człowiek. Na tym polega różnica.

Wolna wola jest w wyborze samodzielnego, świadomego ruchu naprzód, w wyborze przyspieszonego rozwoju.

Poza tym nie ma wolnej woli.  Ale jeśli wybierasz warunek samodzielnego ruchu, tym ustalasz dla siebie wszystko, co postrzegasz na drodze i wtedy odczuwasz wszystko zupełnie inaczej.

Komentarz: Ale człowiek zawsze dąży do tego, aby być wolnym … Istnieje wolność słowa, wolność prasy i tak dalej.

Odpowiedź: Nic takiego nie istnieje. Na poziomie naszego świata wszystko jest z góry ustalone. A my mówimy o duchowym rozwoju człowieka. Właśnie tam człowiek może poruszać się tylko poprzez realizację wolnej woli.

Pytanie: A jednak, jak w prawidłowy sposób wybrać sobie partnera lub zawód? Czy kabała mówi o tym?

Odpowiedź: Nie. Tylko jeśli studiujesz kabałę i zaczynasz samodzielnie, świadomie poruszać się naprzód z właściwą realizacją otaczającego cię środowiska (grupy, nauczyciela, metody), wtedy pojawia się w tobie wolna wola.

A tak jej nie ma! Ponieważ jestem egoistą i w każdej chwili szukam dla siebie, gdzie znaleźć lepszą pracę, jak znaleźć jakieś korzyści, więcej zarobić. To nie jest wolność, ale poszukiwanie, jak pies snuje się po ulicy, aby znaleźć pożywienie.

Pytanie: Co to jest za system, który na przestrzeni całego życia zsyła człowiekowi różnego rodzaju problemy i ciosy tylko dlatego, aby zastanowił się nad sensem życia?

Odpowiedź: Jest to system pełnego, absolutnego połączenia wszystkich między sobą. Dlatego my wszyscy przesądzamy o losie, jeden za drugiego.

Z lekcji w języku rosyjskim, 27.09.2015