Grzech i jego naprawa

каббалист Михаэль ЛайтманRabasz „Jaki stopień człowiek powinien osiągnąć”: „Adam był doskonały przed grzechem pierworodnym. Dopiero po grzechu upadł ze swojego stopnia i jego dusza rozdzieliła się na 600 000 dusz.”

Pytanie: Jak powstaje grzech?

Odpowiedz: Grzech powstaje w wyniku oddziaływania wyższego światła.

Powiedzmy jeśli chcę, abyś odkrył swój błąd, ale odkrył sam, pojmując jego istotę, a następnie naprawił go, to wtedy będę uczestniczyć w tym procesie niezauważalnie.

Na ile niezauważalnie? Będę  tylko czynnikiem pobudzającym, motywującym,  nieodczuwalnym w materiale twojego pragnienia, podobnie do sfiry Keter.

Gdy człowiek nagle doznaje słabości lub pogrąża się w obce myśli – przychodzi to z góry. Jednak z niewiedzy przypisuje on to sobie. I to jest pierwszy grzech.

Następnie zaczyna wałczyć ze sobą zamiast zwrócić się do Stwórcy, aby go naprawił. I to jest drugi grzech.

Wtedy Stwórca prowadzi człowieka do wyboru – równoważy jego postrzeganie za pomocą pewnego świecenia i daje do zrozumienia, że jeszcze coś jest tu ukryte.

Jednak system duchowych stopni jest zbudowany w taki sposób, że nie jesteśmy w stanie bezpośrednio zwrócić się do Stwórcy, ponieważ jesteśmy przeciwstawni Jemu swoimi właściwościami i prawo podobieństwa właściwości nie pozwala nam na to. I dlatego postrzegam zewnętrzny system ciał – ten nasz świat materialny, w którym mogę podjąć pierwsze kroki w kierunku naprawy.

Jeśli podejmuję te działania i dodaję do nich prawidłową intencję, zwracając się do światła o pomoc, to w ten sposób tak jakby łączę dwa światy, pobudzam na siebie oddziaływanie wysokich dusz i poprzez nie otrzymuję pomoc. Te dusze sprawiedliwych przekazują mi świecenie z góry, które zaczyna pracować nade mną, wznosząc mnie.

Właśnie to jest grzech i jego naprawa.

Z lekcji do artykuły Rabasza, 02.11.2010