Ta gra jest poważnym przedsięwzięciem

Wszyscy jesteśmy częściami jednej całości, lecz nasz egoizm dzieli ją na odrębne, nie połączone ze sobą fragmenty. Pragnąc i dążąc do tego, aby odbudować tę mozaikę, łączę się z wszystkimi, którzy także poszukują jedności, a poprzez nasze wspólne wysiłki, przyciągamy na siebie działanie siły, która oddziaływuje w całości. Ta siła naprawia nas i łączy nas razem. Czyniąc to, stajemy się podobni do Natury.

Gdy znajdujemy się wewnątrz grupy ludzi, którzy dążą do zjednoczenia, musimy wyrażać swój serdeczny i ciepły stosunek do nich, jak do przyjaciół, nawet jeżeli w rzeczywistości czujemy inaczej. Gramy przeciwko sobie nawzajem, lecz razem gramy przeciwko naszemu egoizmowi. Musimy zrobić wszystko, co tylko możliwe, aby zmylić nasz egoizm i pokonać go. Ta gra nie jest oszustwem, ani podstępem, lecz poważną kwestią, przedsięwzięciem, które pozwala nam się rozwijać.

Baal HaSulam fragment artykyłu Rabasza pt. „O miłości do bliźnich – 1” (Esej 3, 1984)