Globalne pasożytnictwo finansowe stwarza warunki do nowej katastrofy

каббалист Михаэль ЛайтманOpinia: Całkowity poziom transakcji fuzji i przejęć w USA wzrósł o 60% w ciągu roku. Istnieje skrajna niejasność poglądów odnośnie zasad pracy gospodarki światowej.

UE uważa, że konstytucja Grecji, Hiszpanii, Portugalii i Włoch została napisana po klęsce faszystów i zawiera zbyt dużo ochrony praw obywatelskich i pracowniczych.

UE uważa, że powinna nastąpić rekonstrukcja warunków politycznych, gospodarczych i społecznych, jakie panowały w okresie reżimu faszystowskiego, kiedy kapitał posiadał pełną i nieograniczoną swobodę działania.

W ciągu ostatnich dwóch lat plany te są przeprowadzane w Grecji drogą nacisku ze strony UE, MFW, EBC.

W związku z tym, katastrofa gospodarcza i społeczna w Grecji nie odbyła się w rezultacie szczególnych warunków, właściwych dla danego kraju, a w rezultacie upadku światowego systemu kapitalistycznego.

Grecja – to poligon doświadczalny dla tych rozwiązań, które wkrótce będą wprowadzane w każdym kraju, który wzbudzi niepokój elit finansowych i biznesowych.

Komentarz: Nikt nie kieruje światem, prócz sił praw natury, i dlatego ani jeden człowiek czy grupa ludzi nie wie, co się wydarzy. Ale poczucie swobody wyboru działań jest, i to złudzenie istnieje w każdym i u wszystkich.

Jedyne działanie, które człowiek lub grupa ludzi lub ludzkość może przeprowadzić – to dążyć do celu natury, zjednoczyć się w celu połączenia się pragnień i myśli.

Do tego stanu płyniemy pod przymusem, jak z prądem oceanicznym, z demonstracyjnie towarzyszącymi nam sprzecznymi stanami, kryzysami – naszym brakiem spójności i jedności. Znajdujemy się na skraju światowych zawirowań wojennych lub otrzeźwienia.