Gdzie szukać odpowiedzi na palące pytania?

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: W internecie zadają Panu pytania dotyczące różnych tematów. Jednych niepokoi autyzm u dzieci, innych możliwość wojny, trzecich stan gospodarki i tak dalej. Czy daje Pan na nie konkretne odpowiedzi, czy odpowiedzi o charakterze ogólnym?

Odpowiedź: Rzecz w tym, że wszystkie te pytania stoją przed ludzkością, od niepamiętnych czasów. Jeśli są one takie powszechne i dotyczą każdego z nas, dlaczego nikt do tej pory nie znalazł na nie odpowiedzi?! Dlatego, że nie można na nie udzielić odpowiedzi, ją trzeba znaleźć w sobie. W tym celu, człowiek powinien zmienić siebie!

I to nie jest już taki duży problem, ponieważ można go rozwiązać w małym kręgu ludzi, prowadzących dyskusje według pewnej metody. I wtedy zobaczymy, jak możemy zmienić świat. W naszych rękach pojawi się narzędzie do przemiany świata. Ono da każdemu człowiekowi jego osobistą odpowiedź na wszystkie powstające w nim pytania.

Z wywiadu na telekanale RTN w Nowym Jorku, 21.07.2015