Formuła szczęśliwego życia

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Czego Putin chce od Izraela?

Odpowiedź: To nie ma znaczenia, czego on chce. Jest powiedziane, że „serca ministrów i królów w rękach Stwórcy“. Dlatego polityków nie należy traktować, jako niezależne siły. Żaden z nich nie rozumie, co się dzieje na świecie, ani Putin, ani Obama, ani nikt inny.

Niestety, to samo można powiedzieć o izraelskim przywództwie. Wszystko znajduje się w rękach Stwórcy, a nie we władzy Obamy, Putina czy Netanjahu – i dzięki Bogu. W przeciwnym razie świat już dawno przestałby istnieć.

Wszystko, czego potrzebujemy – to doprowadzić świat do równowagi, aby posuwał siędo takiego stanu, w jakim odkryje się system relacji między nami i dowiemy się, jak go naprawić. A to jest możliwe tylko za pomocą zjednoczenia.

Nie pomoże tu żadna polityka czy ekonomia, przemysł, dowolne międzynarodowe, publiczne i handlowe organizacje. Pomoże tylko nowa, powszechna edukacja, która doprowadzi nas do globalnej jedności.

Do tej pory świat łączył się na podstawie handlu, gospodarki, armii, bezpieczeństwa, ale teraz widzimy, że wszystkie te związki są czasowe: przychodzą i odchodzą. Dawny świat oparty na egoistycznej podstawie, odchodzi w przeszłość.

Pytanie: Jaki nowy rodzaju związku powinien zaoferować Izrael całemu światu?

Odpowiedź: Izrael zaoferuje osiągnięcie jedności między wszystkimi narodami: w samych narodach, a także w stosunkach między nimi. To jedność, która powstanie ponad egoizmem. Nasz egoizm powinien nauczyć nas, w jaki sposób wznieść się ponad nim, aby tam połączyć się ze sobą.

Izrael jest zobowiązany do przekazania światu metody takiego zjednoczenia, ponieważ bez niego nikt nie może tego zrobić. Jeśli Izrael wypełni swoją misję, to stanie się najważniejszym krajem na świecie zarządzającym wszystkimi i niosącym dobro: ​​metodę naprawy, zjednoczenia, miłość.

Cały świat jest egoistyczny, bo wszyscy jesteśmy stworzeni z egoistyczną naturą. Musimy koniecznie realizować specjalną metodę, formułę, pozwalającą połączyć się ponad egoizmem, płonącym w każdym człowieku, w każdym narodzie i w stosunkach między krajami.
Naród Izraela dysponuje taką metodą i już przetestował ją na sobie trzy i pół tysiąca lat temu. Pozostał w nas zapis tamtego stanu, wewnętrzne dane.

Realizowaliśmy to zjednoczenie, stając się jednym narodem, dla którego najważniejsza była jedność. Tak Żydowski naród żył około półtora tysiąca lat, począwszy od czasów Abrahama, aż do zniszczenia Świątyni.

Ale tysiące lat temu upadliśmy z tej wysokości, ze stanu jedności, która łączyła nas ponad egoizmem. Wewnątrz każdego człowieka żyje ego, ale my otrzymujemy siłę, pomagającą nam wznieść się ponad nim – ponad stale rosnący i odnawiający się osobisty i powszechny egoizm.

My wszyscy staramy się podnieść ponad swój egoizm i połączyć się między sobą, i wtedy w naszym ogólnym połączeniu ponad nim odkryjemy nową rzeczywistość, która nazywa się wyższym światem.

Nasz wspólny, zbudowany razem stan jedności, nazywa się Adamem, człowiekiem, wewnątrz którego odkrywamy nowego ducha, zwanego duszą, wyższym światłem albo Stwórcą. Świat zmierza do takiego stanu, dla którego został stworzony.

Ciąg dalszy nastąpi …

Z rozmowy o nowym życiu, 06.08.2015