Dziesięć sfirot – podstawa wszechświata

каббалист Михаэль Лайтман Baal HaSulam, „Wstęp do Księgi Zohar”: Wszystko, o czym mówi mądrość Kabały – to wiedza o dziesięciu sfirot’ach i ich różnych kombinacjach. I te pojęcia zupełnie wystarczą, aby rozkryć istotę dowolnej wyższej wiedzy.

Pytanie: Co to jest „dziesięć sfirot”?

Odpowiedź: Podstawa wszechświata – to światło, ale nie światło postrzegane przez nas, a szczególna energia, która rozprzestrzenia się, emanuje, tworzy, napełnia i zmienia wszystko. W swoim pierwotnym stanie ono nazywa się „Keter” (korona).

Rozprzestrzeniając się z góry w dół, światło tworzy punkt – pragnienie, które zaczyna rosnąć pod jego wpływem.

Z zerowego położenia, gdzie punkt przedstawia po prostu właściwość światła, on zmienia się w pierwszym stadium i zaczyna rozumieć, czego pragnie. To pierwsze rozprzestrzenienie pragnienia nazywa się „Hochma”.

2017-03-05_vebinar_01_01 norbert2

W drugim stadium pragnienie pod wpływem światła przekształca się w przeciwstawną sobie właściwość – właściwość Biny. Ono także pragnie, ale tylko obdarzać.

Pragnienie zaczyna dostrzegać właściwości światła (emanacji) i staje się podobne do niego, jak mały człowiek w stosunku do dużego, kiedy on wzoruje się na dorosłym człowieku przyswajając sobie jego właściwości, przyzwyczajenia i poglądy.

Trzecie stadium – to pragnienie Biny, aby stać się podobnym do Keter. Ponieważ Keter stworzyła właściwość Hochma, to Bina także tworzy następną właściwość – „Zeir Anpin” (Z“A), co w  tłumaczeniu z języka aramejskiego oznacza „mała twarz“. Mała – dlatego, że pochodzi nie od  Keter, a od  podobieństwa do niej.

Następnie w pragnieniu pojawia się dążenie, aby otrzymać więcej – całe ogromne światło, które pochodzi z zerowego stadium. To – czwarte stadium, lub „Malchut”, od słowa „królestwo” – królestwo pragnienia.

Oprócz tych czterech części, istniejących w naturze, nic więcej nie zostało stworzone. Cały Wszechświat, planety, wewnętrzne części człowieka, nasza psychologia, umysł – każdy system, jaki byśmy nie wzięli, składa się z tych części i ich hierarchii.

Zeir Anpin z kolei składa się z sześciu części. W ten sposób całe stworzenie przedstawia dziesięć części lub dziesięć sfirot. Sfira (od słowa „świecąca”) – jest to świecenie określoną właściwością. Każda sfira – to cały system wzajemnie oddziałujących między sobą sił.

Z lekcji w języku rosyjskim, 05.03.2017