Dusza i wyższe światy

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: W jaki sposób kabaliści komunikują się z wyższym światem?

Odpowiedź: Kabaliści w nim istnieją, ale nie jako ludzie, ale jako dusze. Ponieważ kabalista – to człowiek, który zmienił swoje egoistyczne pragnienia na altruistyczne, które nazywają się jego duszą.

Dusza – nie jest czymś złudnym, schodzącym skądś tam, jak obłok. Ona nie jest związana z ciałem. Są to pragnienia, ukierunkowane na miłość i oddawanie.

W swoich naprawionych pragnieniach, zwanych duszą, człowiek czuje system sił zarządzania – wyższy świat. A napełniającym ten świat rozkoszą nazywa się Stwórcę. Wszystko jest bardzo konkretne – w jednym miejscu.

Pytanie: I co kabalista robi w tym wyższym świecie?

Odpowiedź: Rozkoszuje się.

Z lekcji w języku rosyjskim, 11.10.2015