Depresja młodnieje

каббалист Михаэль Лайтман Badania: Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat liczba dzieci, którym wypisuje się recepty na leki antydepresyjne wzrosła o 50%. Najliczniejszą grupą otrzymującą medyczne preparaty do zwalczania depresji, dotowane przez państwo są nastolatki 14 – 17 lat, wśród których przeważają dziewczyny. Ogólnie rzecz biorąc od 1998 roku liczba przepisywanych recept na antydepresanty w rozwiniętych krajach, wzrosła ponad trzykrotnie.

Komentarz: Egoizm rośnie, wymaga swojego rozwiązania, odpowiedzi nie ma, a pytanie o sens życia świadome, czy podświadome, ciągle jest odczuwane na tle tego, co się dzieje, a rozwiązania nie ma, oprócz tłumienia pytania.