Czy ważna jest dla nas religia?

каббалист Михаэль ЛайтманOpinia: Dlaczego wierzymy w Boga lub bogów? Dlaczego ludzie w ogóle mają wyobrażenie o jakimś wyższym rozumie, który istnieje poza czasem i przestrzenią, ale który jakoś dba o to, jak żyjemy, co jemy.

Wielu naukowców przepowiadało, że w miarę naszego poznawania świata religia będzie obumierać. Ale ludzi wierzących na razie jest więcej niż niewierzących.

Dziś socjologowie i psychologowie uważają, że taka już jest nasza natura: wiara jest dla nas czymś niezwykle ważnym, to podstawowa potrzeba zagłuszająca strach przed śmiercią – „W okopach nie ma ateistów”.

Siła religii tkwi także w jej różnorodności i zdolności dawania nam tego, do czego można dążyć. Spełnia 16 naszych podstawowych potrzeb: władza, niezależność, dociekliwość, akceptacja, porządek, oszczędność, honor, idealizm, kontakt, rodzina, pozycja w społeczeństwie, zemsta, relacje miłosne, jedzenie, ćwiczenia fizyczne i spokój. Tych 16 podstawowych potrzeb tworzą naszą osobowość. Ich kombinacje i równowaga tworzą naszą osobowość wyjątkową.

Uniwersalny charakter religii i powód jej stabilności polega na tym, że znajduje ona podejście do wszystkich. Dla ekstrawertyków są to zbiorowe uroczystości i filozofia miłości do bliźniego, dla introwertyków – medytacja, modlitwa w samotności, bycie pustelnikiem.

Rytuały religijne zaspakajają nasze dążenie do porządku. Nauka o zbawieniu i przebaczeniu wiąże się z potrzebą akceptacji. Obietnica życia po śmierci pomaga ludziom pozbyć się lęku o swoje życie i odnaleźć spokój.

Główna różnica między religijnymi i niereligijnymi ludźmi zachodzi w ich stosunku do niezależności. Większość religijnych ludzi czuje potrzebę bycia w kontakcie z innymi, odczuwać więź.

Ludzie o słabej religijności starają się polegać tylko na sobie i być samowystarczalnymi. Osoby religijne wyżej cenią sobie honor. Wielu ludzi przychodzi do religii, aby zademonstrować lojalność pamięci dla przodków.

Świeckie społeczeństwo szuka alternatywy, jaką mogliby zaspokoić te same podstawowe potrzeby: ktoś zwraca się ku filozofii w poszukiwaniu całościowego obrazu świata, ktoś inny szuka odpowiedzi w psychologii. Elementy podobne do religijnych można znaleźć w przestrzeganiu wartości moralnych, przekonaniach politycznych, a nawet… dietach.

Konkurencja wiary religijnej z innymi związana jest z tym, w jaki sposób będzie ona w stanie zaoferować najlepsze zaspokojenie naszych potrzeb. Przecież właśnie to sprawia, że ludzie w ogóle zwracają się ku religii i praktykom religijnym.

Replika: Podstawą natury człowieka jest egoizm, pragnienie, aby napełnić się, spełnić się zarówno finansowo, jak i psychicznie. Żądania stają się większe, niż może zaoferować człowiekowi zwyczajne istnienie.

Potrzebny jest psychologiczny dodatek, jaki zawsze zapewniała religia. Ale pragnienia materialne i psychologiczne rosną ilościowo i jakościowo w celu odkrycia sensu życia. Wcześniej częściowo wypełniała to nauka. Dziś potrzeba zrozumienia sensu życia przerosła naukę, a nauka uznaje swoją bezsilność w tym względzie.

Cierpienie zmusza nas do szukania odpowiedzi na pytanie o sens życia, o sens znoszenia cierpień. I oto w końcu tylko nauka kabały okazuje się być wbrew wszystkim naukom, religii, praktykom religijnym, filozofii. Ona nie tylko daje na to odpowiedź, ale odkrywa nam wyższy świat, wprowadzając nas w nowe istnienie.