Czy Kabała nie za wcześnie ujawniła się światu?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy nie uważa Pan, że Kabała ujawniła się zbyt wcześnie? Ona jest bardzo oderwana od współczesnego świata. Przecież istnieją bardziej praktyczne metody osiągnięcia, niechby tymczasowej, ale harmonii ze światem.

Odpowiedź: Będziecie zaskoczeni, ale w rzeczywistości zakaz ujawniania Kabały wygasł już w XVI wieku. Kabała była ukryta od początku I wieku naszej ery do połowy XVI wieku, kiedy to w ręce wielkiego uczonego-kabalisty Ari trafiła Księga Zohar. Od tej pory Kabała stopniowo stała się dostępna dla wszystkich.

Ale rzecz w tym, że ona odkrywała się bardzo powoli, według potrzeb. Ludzie unikali, bali się jej, ponieważ kabaliści na przestrzeni wieków ukrycia, sami stworzyli mit o zakazie zajmowania się Kabałą, trzymania się od niej z dala i tak dalej.

Naśladowcą Ari był wielki Baal Szem Tow, żyjący na terytorium Wschodniej Europy. Większość kabalistów ostatnich stuleci, począwszy od Ari, wywodziło się z tych obszarów. Dlatego w tych miejscach pozostał duch ich wielkiej siły.

A więc Kabała była odkryta już dawno. Ale właśnie teraz należy ją bardzo szeroko rozpowszechniać, dlatego że świat już pilnie potrzebuje tej metody. Może nie jest jeszcze tego świadom, ale i nie potrzeba, aby uświadomił sobie jej potrzebę poprzez naturalną drogę, ponieważ jest to droga wojen i strasznych problemów.

Lepiej, jeśli będziemy rozpowszechniać kabalistyczną metodę, reklamować ją, mówić o niej coraz więcej i częściej i w ten sposób przygotujemy ludzkość do jej praktycznego zastosowania, kiedy sytuacja na świecie stanie się absolutnie nie do zniesienia.

Z lekcji w języku rosyjskim, 17.04.2016