Artykuły z kategorii Stwórca

Nie obwiniajcie Stwórcy!

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: W dzisiejszych czasach, za pomocą zapłodnienia in vitro i surogatek, dzieci mogą posiadać nawet pary tej samej płci. Jak Stwórca na to pozwala?

Odpowiedź: Głupie pytanie, jak Stwórca na coś pozwala.

Stwórca – to światło, Wyższa siła, która oddziałuje na nas w takim stopniu, w jakim się jej domagamy. A jeśli jej nie potrzebujemy, to jej świecenie na nas, na nasze egoistyczne pragnienia automatycznie rozwija je do stanu, w którym będziemy gotowi do prawidłowego współdziałania ze Stwórcą, do Jego ujawnienia.

Tak więc Stwórca chce, nie chce, pozwala, nie pozwala – takie pytanie w ogóle nie istnieje.

Zrozumcie, że istnieje Wyższa siła, absolutnie nie związana z nami i są nasze egoistyczne pragnienia.

W takim stopniu, w jakim nasze pragnienia chcą być podobne do tej altruistycznej siły, ona oddziałuje na nas.

Ale my zawsze musimy być pierwsi i relatywnie do naszego pragnienia „minusa”, będziemy wywoływać oddziaływanie wyższej właściwości i ona zawsze będzie druga i zawsze będzie „plusem”. Tak to działa.

picttr

Dlatego nie obwiniaj Stwórcy. Stwórca – to niematerialna, absolutnie niezmienna właściwość, której ty nie wystraszysz i która nie wystraszy ciebie. My cały czas znajdujemy się wewnątrz Stwórcy.

Ale poprzez prawidłowe swoje pragnienie możesz mieć na Niego specjalny wpływ. Jeśli właściwie ukierunkujesz swój „minus” na Niego, to w takim stopniu samym swoim pragnieniem, automatycznie wywołasz to świecenie na siebie, ponieważ Stwórca nie rozważa, nic nie robi i nie zmienia się.

Więc wszystkimi naszymi apelami do Stwórcy: „Przyjdź! Pomóż!” – my zmieniamy siebie, żeby Wyższe światło, Wyższa siła wywołała w nas pozytywne zmiany.

Z lekcji w języku rosyjskim, 24.04.2016


Stwórca – siła miłości

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy istnieje wstyd przed Stwórcą? Jeśli tak – to czego się wstydzimy, jeśli Stwórca – to nieożywiona natura, a nie jakaś osoba, która cię zna i widzi? Czy może oprócz nieożywionej Natury istnieje żywy Gospodarz?

Odpowiedź: Jest tylko wyższy rozum i siła, które przejawiają się w stosunku do nas jako siła miłości. Siła miłości rodzi całe stworzenie, zarządza nim i doprowadza do doskonałego stanu. Kabalista – to ktoś, kto aktywnie uczestniczy w tym procesie.

Pytanie: Co dostarcza rozkosz (przyjemność, radość) Stwórcy?

Odpowiedź: Podobieństwo do Niego.


Czym jest Bóg?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Mówi Pan, że Boga nie ma. A co jest?

Odpowiedź: Jest Wyższa siła, która zarządza, rozwija i wypełnia nasz świat. Możemy mówić o niej tylko w zakresie jej odkrycia przez nas. Dlatego siła ta nazywa się w hebrajskim „Bore”: „Bo u-Re“ – przyjdź (odkryj) i zobacz.

Dlatego, gdy ludzie myślą, że Bóg istnieje, i na dodatek w cielesnym obrazie, podobnym do człowieka – to jest po prostu nieprawidłowe zrozumienie całej natury.

Mówimy zawsze tylko o tym, co istnieje w stosunku do nas. Jeżeli człowiek nie odkrywa tej siły w sobie, wtedy ona nie istnieje, odkrywa – istnieje.

Komentarz: Jeszcze w Kabale powiedziano, że istnieje „Acmuto” – co to jest za program, myśl.

Odpowiedź: Tak, ale nie możemy o niej rozmawiać. Jest to początkowa, pierwotna siła natury poza naszym zrozumieniem. My pojmujemy tylko to, co jest włączone w stworzone przez nią pragnienie – rozkoszować się.

Z lekcji w języku rosyjskim, 13.03.2016


Wszystkie prawa natury – to właściwości Stwórcy

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy wszystkie prawa natury to właściwości Stwórcy?

Odpowiedź: Oczywiście. Cała natura – to właśnie Stwórca. Tylko istnieje jej część odkryta i ukryta.

Mówimy o Stwórcy, jako ukrytej stronie natury, dlatego to, co jest nam ujawnione – to Jego zniekształcona część, którą specjalnie tak odczuwamy, z powodu naszych nienaprawionych organów zmysłów, z powodu egoizmu.

Komentarz: W ciągu ostatnich stu lat, ludzkości zostało odkryte ponad dwieście fizycznych praw natury.

Odpowiedź: To jest również przejaw właściwości Stwórcy, na przykład, siła przyciągania.

Nie ma nic, oprócz Stwórcy i człowieka, odczuwającego Go. Tylko pytanie jest takie, co właściwie czuje człowiek, w jaki sposób, i w jakimi właściwościami.

Wszystko, co można sobie wyobrazić – to Stwórca. My znajdujemy się w Nim, tylko czujemy Jego bardzo niewielką i całkowicie zniekształcona część, przeciwstawną do Jego prawdziwych właściwości.

Wznosząc się na sto dwudziesty piąty duchowy stopień, człowiek staje się podobny do Stwórcy i On ufa człowiekowi, odkrywając mu całą wiedzę konstruktywnych działań.

Z lekcji w języku rosyjskim, 20.03.2016


Czego chce Stwórca?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czym Stwórca pragnie obdarzyć nas?

Odpowiedź: Stwórca chce, abyśmy chcieli wspiąć się na najwyższy poziom rozwoju, abyśmy nie mieli takich pragnień, jak u domowego kotka a ogromne aspiracje, i żebyśmy mogli napełnić je rozkoszą wiecznej doskonałej egzystencji.

W rzeczywistości, dzisiaj nie możemy mówić o wiecznej przyjemności, ponieważ nie rozumiemy o co chodzi. Ale kiedy człowiek zaczyna zajmować się Kabałą, on stopniowo odkrywa dostępne dla niego możliwości.

Z lekcji w języku rosyjskim, 14.02.2016


Bóg dokonał ataku terrorystycznego

каббалист Михаэль ЛайтманKomentarz: W Rok po masakrze, która miała miejsce w redakcji francuskiego magazynu satyrycznego „Charlie Hebdo”, został wydany numer z okładką, na której przedstawiony jest Bóg z karabinem Kałasznikow i zakrwawionymi rękoma. Watykan natychmiast zaprotestował …

Odpowiedź: A dlaczego Watykan był oburzony? Czy to nie uczynił Bóg?! Przecież to On tworzy wszystkie problemy na świecie?

Przecież Bóg tak twierdzi: „Ja stworzyłem zły początek“. Bo skąd pochodzą wszystkie straszliwe  okrucieństwa i wszystko inne? – Z naszego złego początku, który stworzył w nas Stwórca. Tak więc zwracajcie się do Niego.

Ale On dał nam to dlatego, abyśmy się naprawili, wychowali się na nowo, a my tego nie robimy. Ponieważ druga połowa frazy „Ja stworzyłem zły początek…“ brzmi: „…i dałem Torę do jego naprawy“.  Dlatego należy zastosować ją prawidłowo.

Jest tu mowa o nauce kabały, która wyjaśnia, jak należy zmienić swoją naturę ze złej, egoistycznej na dobrą, altruistyczną. I wtedy odkryje się nam prawidłowy Bóg! Wtedy my, zły i dobry początek skierujemy się prawidłowo i wzniesiemy się do poziomu Stwórcy. Właśnie po to On stworzył zło.

A jeżeli korzystamy tylko z jednej właściwości bez drugiej, to nie możemy nikogo obwiniać, oprócz samego siebie. Ale mimo wszystko i  to też stworzył w tobie Stwórca. Tak więc należy zwracać się do Boga, ale odnośnie drugiej części Jego wypowiedzi.

Z programu TV „Aktualności z Michaelem Laitmanem”, 07.01.2016


Czy Stwórca ma uczucia?

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Co to znaczy „uszczęśliwić Stwórcę”? Czy to oznacza, że On ma uczucia, jeśli On może być szczęśliwy? Jak można określić, czy sprawiasz rozkosz Stwórcy i co to znaczy?

Odpowiedź: Stwórca – jest to to, co czujemy w sobie, BORE i dlatego wyrażamy Go poprzez swoje uczucia.

Pytanie: Czytałem na Pana blogu, że Stwórca cierpi bardziej niż my. Czy to oznacza, że On ma uczucia? Jeśli nie – jak On może cierpieć?

Odpowiedź: My możemy opisać wyższe tylko w naszych pojęciach.


Dzień narodzin nr 5776

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Zgodnie z religią, człowiek został stworzony 5775 lat temu. A według naukowych badań miało to miejsce znacznie wcześniej – 200 tysięcy lat temu. Które z tych stwierdzeń, z punktu widzenia kabały jest poprawne?

Odpowiedź: Kabała nie wchodzi w te spory. Ona bada naturę i wyjaśnia ją nam. „Natura” – jest to, to samo, co „Stwórca” i kabała bada wyższą siłę natury, która nazywa się Stwórcą.

Słowo „Stwórca” (Bore) oznacza „przyjdź i zobacz” (bo-re). Na miarę naszej pracy nad prawidłowym badaniem natury możemy osiągnąć Stwórcę i zobaczyć Go.

Tak więc okazuje się, że Rosz Haszana – to dzień odkrycia Stwórcy, wyższej siły. W tym dniu rasa ludzka po raz pierwszy doszła do odkrycia wyższej siły, duchowego świata, do pewnej super-rzeczywistości, z której pochodzimy, i żyjemy tutaj na tej ziemi tylko dlatego, aby przedrzeć się tam z powrotem: z tego świata osiągnąć wyższy świat.

I wtedy otrzymamy odpowiedzi na wszystkie odwieczne pytania: „Do czego potrzebne nam jest to życie? W jakim celu istniejemy na tej ziemi i po co w ogóle jesteśmy stworzeni?”

To nie jest już po prostu poszukiwanie napełniania z powodu niezadowolenia z życia, a poszukiwanie celu, dla którego zostaliśmy stworzeni z góry. Kabała uczy nas, jak zwrócić się do Stwórcy, jak wspiąć się do Niego i odkryć Go.

I wtedy odkryje się nam cały program stworzenia, w tym wszystko, co wydarzyło się przed tym, jak zaczęliśmy odczuwać siebie istniejącymi tutaj, na tym świecie. Ponieważ nasz świat – to tylko pośrednia stacja między tym, co było, zanim się urodziliśmy, i następnym punktem przeznaczenia, do którego dotrzemy po tym, jak opuścimy ten świat.

Albo wznosimy się w wyższy wymiar, albo opuszczamy go, tutaj w ten świat – kabała pozwala zrobić i jedno i drugie. Wszystko to jest dostępne dla nas dzięki nauce odkrytej przez pierwszego człowieka, Adama i dlatego będziemy świętować jego 5776-lecie – dzień narodzin człowieka, pierwszego ze wszystkich ludzi, który odkrył Stwórcę.

Z programu radiowego 103FM, 06.09.2015


Niezmienne prawo natury

каббалист Михаэль ЛайтманStwórca – jest to wyższe ogólne prawo natury. W Torze opisuje się, jak Mojżesz krzyczy, zwracając się do Stwórcy. Ale nie ma się do kogo zwracać – jest to „głos wołającego na pustyni”.

Zazwyczaj, po prostu przenosimy nasze wewnętrzne wyobrażenia, wrażenia, wzajemne relacje na Stwórcę, tak jak, powiedzmy swoje rozdrażnienie na nieprawidłowo funkcjonujący komputer.

Ale w rzeczywistości wyższa siła – to niezmienne prawo natury. Powiedziano: „Dał prawo i nie zmienia go“. Dlatego nie ma się do kogo zwracać, tylko do siebie!

Istnieje niezmienny program, w którym się znajdujemy i powinniśmy pracować z nim. W przeciwnym razie będziemy walczyć tak długo, dopóki nie uświadomimy sobie, jak iść dalej.

Nic się nie zmieni na lepsze, jeśli nie będziemy pracować nad sobą, aby dojść do prawidłowego połączenia z innymi. Przy czym ze wszystkimi! Nie pomogą nam, ani dobre relacje w rodzinie, nawet ze swoim narodem. Egoistyczne związki tu nie pomogą, one muszą być absolutnie altruistyczne.

Powinniśmy działać poza sobą, poza wszelkimi egoistycznymi obrachunkami, utrzymując ze wszystkimi wyłącznie altruistyczne związki.

Z programu TV „Tajemnice wiecznej księgi”, 25.02.2015


Czy Bóg istnieje?

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Czy Bóg istnieje?

Odpowiedź: Nie wiem, co ludzie rozumieją pod słowem „Bóg”, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że jest to jakaś siła, która zarządza wszystkim, to jest to Natura.

Poznając naturę, widzimy, że wszystko w niej jest racjonalne, zrównoważone, pracuje według jakichś swoich praw.

Część tych praw znamy, części nie, dlatego jest przed nami ukryta ich istota. Wierzymy w różnego rodzaju cuda i różne działania za pomocą, których jakby można zrobić coś, tak czy inaczej i wszystko dlatego, że nie mamy wystarczającej wiedzy. A nauka kabały oferuje nam poznanie tych praw.

Naturę można nazwać Bogiem, pamiętając, że jest to absolutnie niezmienna siła, nie podlegająca żadnym naszym kaprysom. To nie jest mama z tatą, przed którymi możemy popłakać i oni zlitują się nad nami. Nasze łzy tutaj nie pomogą, jest to system, który działa według swoich ścisłych praw. Jak jest powiedziane: „Ja dałem prawo i Ja go nie zmieniam“.

Według nauki kabały liczbowe znaczenie (gematria) słowa „Natura” i „Bóg”, jest taka sama. Dlatego zwracać  się do Stwórcy jest to samo, jak zwracać  się do natury. Ale lepiej nazywać tę siłę Natura,  ponieważ od razu staje się zrozumiałe, że chodzi o ścisłe prawa i żadne błagania tutaj nie pomogą.

Człowiek powinien wiedzieć, jak się zachowywać i naprawiać, żeby te prawa stały się  dla niego przyjaznymi. A jeśli on nie będzie prawidłowo z nich korzystał, to oczywiście otrzyma negatywną reakcję tak, jak w przypadku dowolnych fizycznych praw.

Dlatego żaden Bóg, którego można czymś ubłagać i nakłonić, nie istnieje!

Z programu TV „Rozmowy z Michaelem Laitmanem”, 10.06.2015