Artykuły z kategorii Studia Kabały

Lekcje Kabały, cz.4

каббалист Михаэль Лайтман Najważniejsze w nauce Kabały jest nie nabycie wiedzy, a korzystanie z cudownej właściwości nauki (sgula), o czym pisze Baal HaSulam w Przedmowie do Nauki Dziesięciu Sfirot.

Dzięki studiom na nas oddziałuje siła, która rozwija w nas altruistyczne właściwości, miłość do bliźniego. A już przy pomocy tych właściwości osiągamy wyższy świat, zarządzający nami system.

To nie zależy od objętości studiowanego materiału, ale tylko od prawdziwej intencji w sercu, od starania, by stać się takim obdarzającym i kochającym, o jakim mówią mędrcy kabaliści.

Pytanie: Skąd pochodzi siła z książek kabalistycznych, która powoduje takie jakościowe zmiany w człowieku, że on odkrywa nową rzeczywistość?

Odpowiedź: Kabalistyczne książki zostały napisane przez kabalistów, którzy osiągnęli wysokie stopnie obdarzania i miłości do bliźniego i opisali wszystkie te duchowe działania. Kiedy czytamy, chcemy osiągnąć to, co oni osiągnęli, stać się takimi samymi obdarzającymi i odkryć Stwórcę. Staramy się nie oszukiwać siebie, wyobrażając sobie Stwórcę w inny sposób, a tylko, jako ogólną siłę emanacji i miłości, do której chcemy się upodobnić.

Zaczynamy się zmieniać w kierunku obdarzania bliźniego, zbliżamy się i robimy wszystko dla siebie wzajemnie, ponieważ tylko w taki sposób będziemy mogli odkryć Stwórcę. Staramy się przekonać samych siebie, że w ten sposób robimy postęp, i chcemy, aby w nas zachodziły zmiany.

Codziennie się sprawdzam: czy lepiej zacząłem odnosić się do przyjaciół? Szukam, jak mogę osiągnąć miłość do bliźniego jak do samego siebie, aby od miłości do przyjaciół dojść do miłości do Stwórcy.

Pytanie: Jaka jest rola nauczyciela w studiowaniu Kabały?

Odpowiedź: Rola nauczyciela polega na tym, aby przebudzić w człowieku umiejętność usłyszenia, o czym mówi nauka Kabały. Przecież człowiek słucha o miłości do bliźniego, ale powiedziane  przechodzi, jakby mimo uszu. A jeśli on nie spełni tego warunku, to nie odkryje Stwórcy i całe jego studia pójdą na marne.

Pytanie: Jaka jest różnica między zwykłym nauczycielem a nauczycielem Kabały?

Odpowiedź: Nauczyciel Kabały – to przewodnik, który prowadzi człowieka przez wszystkie jego wewnętrzne i zewnętrzne stany, aby w końcu zrozumiał, że najważniejszą rzeczą jest miłość do bliźniego.

Nie jest możliwe studiowanie Kabały bez nauczyciela, dlatego że człowiek w tym życiu kieruje się swoim egoizmem. Dlatego też nigdy nie może ukierunkować się na właściwe działania, to znaczy na obdarzanie bliźniego, które prowadzi do obdarzania Stwórcy.

Pytanie: Jak wybrać nauczyciela Kabały i sprawdzić, czy jest on wiarygodny?

Odpowiedź: Przede wszystkim określa się to zgodnie z odczuciem serca. A poza tym, należy sprawdzić, kto uczył tego człowieka – to jest bardzo ważne. Kabała nie bez powodu nosi taką nazwę („otrzymywanie”), przecież ona przekazywana jest, jako duchowe dziedzictwo od nauczyciela do ucznia.

Tak było przez wszystkie przeszłe czasy i tylko w ostatnim czasie widzimy, że rozpoczęła się masowa nauka Kabały, w dużych grupach. Dlatego nauczyciel przekazuje swoją wiedzę nie jednemu uczniowi, ale całej grupie.

Kabały może nauczać ten, kto otrzymał ją od uznanego kabalisty, który zajmował się nią od wielu lat i jest w stanie wyjaśnić to, co jest napisane w pierwotnych kabalistycznych źródłach.

Pytanie: Czy są jakieś wstępne wymagania od osoby, która zaczyna studiować Kabałę?

Odpowiedź: Konieczne jest, aby być w normalnym stanie w sensie fizycznym, psychicznym i mentalnym. Nie ma więcej warunków – nie są wymagane wyjątkowe umiejętności. Wszyscy ludzie w rezultacie powinni stać się kabalistami i odkryć Stwórcę na tym świecie.

Pytanie: A jeśli człowiek nie lubi się uczyć i nie jest skłonny do nauki?

Odpowiedź: Powiedziano, że „nie mądry się uczy”, a ten, kto stara się dowiedzieć z pragnienia serca, po co on żyje, jaki jest sens jego życia. Jeśli człowieka niepokoją te pytania, mówi to o jego gotowości do rozwoju duchowego.

Pytanie: Dzieci zawsze z niecierpliwością czekają na wakacje. Czy uczeń Kabały również postrzega studia, jako coś uciążliwego?

Odpowiedź: Za studiowanie Kabały nie otrzymuje się premii i stopni naukowych. Dlatego człowiek, który chce się uczyć, będzie musiał zapłacić za to swoim czasem i wysiłkami. A w zamian otrzyma duchowe zadowolenie od tego, że zajmuje się najbardziej wzniosłą sprawą, jaka tylko może istnieć, i nie tylko w naszym świecie, ale w ogóle w całej rzeczywistości.

Z rozmowy o nowym życiu, 20.07.2017


Czy w starszym wieku warto studiować Kabałę?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Co zrobić, jeśli rozumiesz, że z powodu podeszłego wieku nie będziesz w stanie zrealizować Kabały w praktyce? Kontynuować naukę i studia w grupie?

Odpowiedź: Tutaj nie ma żadnego wieku.

Skąd wiesz, ile pozostało twojej duszy do ukończenia swojej naprawy? Jeśli właśnie w podeszłym wieku otrzymałeś taką możliwość, w tym czasie, w tym stanie, to znaczy, że potrzebujesz tego dokładnie teraz a nie innym razem.

Nie przeklinaj niczego, nie narzekaj, a zajmuj się studiowaniem właśnie w tym stanie, w jakim się znajdujesz. I zobaczysz, że jest to optymalne dla twojej duszy.

Z lekcji w języku rosyjskim, 24.09.2017


Zdolności umysłowe i Kabała

 каббалист Михаэль Лайтман Komentarz: Twierdzi Pan, że do studiowania Kabały człowiek nie potrzebuje żadnych zdolności umysłowych, tylko przyciągania wyższego światła. Myślę, że Panu odpowiada mieć niewykształconych uczniów.

Odpowiedź: Rzecz w tym, że ty mówisz o zwierzęcym, egoistycznym umyśle, który pomaga człowiekowi na tym świecie. Zakres jego umysłu może być od głupca do Einsteina, ale nie będzie miał nic wspólnego z Kabałą.

Dlatego najważniejsze dla człowieka to – pragnienie poznania Stwórcy, a ono nie zależy od żadnych zdolności umysłowych.

Niemniej jednak większość moich studentów ma wyższe wykształcenie.

Pytanie: Ale jeśli oni nie mieliby wykształcenia, czy to w ogóle nie ma dla Pana znaczenia?

Odpowiedź: Absolutnie! Ważne jest tylko pytanie o sens życia i bardzo wielkie pragnienie, by je zrealizować.

Z lekcji w języku rosyjskim, 24.09.2017


Lekcje Kabały, cz.3

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jeśli celem studiowania nauki Kabały jest odkrycie Stwórcy to, dzięki jakim instrumentom chcemy Go odkryć? Mikroorganizmy zobaczyć można przez mikroskop, gwiazdy – przez teleskop. A czym można odkryć wyższą siłę?

Odpowiedź: Wyższa siła odkrywa się wewnątrz moich relacji z przyjaciółmi, z którymi razem studiuję w jednej grupie. W takim stopniu, w jakim odnoszę się do innych z miłością, troską, życzliwością, przypisując im najważniejsze miejsce w swoim życiu, i rozwijam w sobie siłę obdarzania w stosunku do nich, odkrywam między nami sieć połączenia.

Ta sieć istnieje od samego początku. Nie tworzymy jej, a jedynie budujemy narzędzia do jej odkrycia.

Nasze połączenie już istnieje i zawsze istniało, my tylko ujawniamy je, aby wewnątrz niego poczuć przepływ sił emanacji, obdarzania i miłości, tworzących w nas odczucie Stwórcy.

Pytanie: Gdzie odkrywa się wyższa siła: w odczuciu czy w umyśle?

Odpowiedź: Najpierw wyższa siła odkrywa się w odczuciu, a następnie w umyśle.

Studia prowadzone są w oparciu o pierwotne źródła kabalistyczne i obejmują dwie części. Jedna część jest poświęcona studiowaniu struktury wszechświata, rozprzestrzenianiu się światów, parcufim, sfirot, dusz, jak wszystko było stworzone zanim człowiek znalazł się tu, w tym świecie, istniejąc w biologicznym ciele i odczuwając pragnienie odkrycia swoich korzeni, swojego źródła.

A kiedy człowiek dokonuje tego odkrycia, zaczyna je studiować, wznosząc się z dołu do góry: od samego siebie, istniejącego dzisiaj, poprzez przyjaciół w dziesiątce, aż do poznania całej drabiny duchowych stopni, to znaczy wszystkich sił, które zeszły do niego, stopniowo poznając je coraz bardziej i bardziej.

Obie części studiów: poznanie struktury wszechświata i jego stworzenia z góry w dół, a także wzniesienie z powrotem na górę z tej rzeczywistości, w której znajdujemy się dzisiaj, mają tylko jeden cel: odkryć wyższą emanującą siłę, która nazywa się – Stwórca.

Ciąg dalszy nastąpi …

Z rozmowy o nowym życiu, 20.07.2017


Lekcje Kabały, cz.2

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Co dokładnie studiujemy na lekcjach Kabały, aby dojść do odkrycia wyższego świata – sieci sił działających na nas?

Odpowiedź: W istocie jest to jedna siła, dzieląca się na wiele sił przeciwstawnych sobie. Musimy przebudzić jej odkrycie za pomocą studiów, które prowadzone są w grupie dziesięciu osób, które budują coraz bardziej przyjacielskie stosunki między sobą. W tym celu jest przeprowadzane przygotowanie do lekcji.

Poprzez nasze połączenie i przenikanie w materiał studiów, staramy się nie tylko studiować to, co jest napisane w książce, a otrzymać od niej szczególną inspirację, szczególną siłę, która będzie jednoczyła nas coraz bardziej. W rezultacie zaczniemy ujawniać działająca na nas sieć sił i zrozumiemy, że ona nie znajduje się gdzieś na zewnątrz, ale między nami.

Ogólna siła połączenia, zwana „Stwórcą”, przejawia się wewnątrz naszego połączenia, o czym powiedziano: „Swój świat zobaczysz w tym życiu”. Dlatego nauka Kabały – to metoda odkrycia Stwórcy stworzeniom tego świata.

Wszystko to osiągamy za pomocą połączenia w dziesiątce, która jest środkiem do osiągnięcia celu stworzenia. Pierwszym etapem jest osiągnięcie miłości do stworzeń, co jest właśni realizowane w dziesiątce. A następnie od miłości do stworzeń przychodzimy do miłości do Stwórcy, ogólnej siły zarządzającej systemem natury.

Pytanie: Co jest centralnym przedmiotem studiów?

Odpowiedź: Na lekcjach Kabały studiujemy tę samą sieć, która łączy nas między sobą i nazywa się systemem wyższych światów. „Świat” (olam) pochodzi od słowa „ukrycie” (alama), czyli ukryty system.

Stopniowo zaczynamy go odkrywać. Wewnątrz tych światów, to znaczy sieci sił, odkrywamy więź, istniejącą między nami w dziesiątce. Ta więź właśnie nazywa się naszą duszą lub Szhiną, w której odkrywa się Stwórca, „Szohen”.

Pytanie: Cel studiowania Kabały jest w tym, aby poczuć ukrytą rzeczywistość lub zrozumieć ją?

Odpowiedź: Celem studiów jest odczucie wyższej rzeczywistości. A po tym, jak zaczniemy ją odczuwać, musimy ją zrozumieć w oparciu o odczucia.

Pytanie: Co dokładnie chcemy poczuć?

Odpowiedź: Chcemy poczuć szczególny, wzajemny związek między nami, który stale rośnie jakościowo, dopóki nie osiągnie poziomu miłości. Wewnątrz tego związku zaczniemy ujawniać szczególną, działającą w nim siłę, która nazywa się „Stwórcą”.

Ciąg dalszy nastąpi …

Z rozmowy o nowym życiu, 20.07.2017


Lekcje Kabały, cz.1

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Dlaczego w nauce Kabały przywiązuje się tak wielką wagę do lekcji?

Odpowiedź: Studia w Kabale nie mają na celu zdobycia wiedzy, jak w przypadku innych nauk i specjalności. Kabała proponuje zupełnie inne podejście do studiowania: celem jest nie wyuczanie się materiału, a zmiana natury człowieka.

Najważniejsze – doprowadzić człowieka do takich zmian, które pozwolą mu odkryć wyższą siłę i zobaczyć wyższy świat. Za pomocą prawidłowego studiowania w kabalistycznej grupie on jeszcze w tym życiu odkryje siłę, która podniesie go na nowy poziom świadomości, percepcji, odkrycia i która jest wyżej niż ten świat.

Dlatego w Kabale nie istnieje akademickie podejście do studiowania, gdzie po prostu uczy się tekstów. Nawet gdybyśmy chcieli nauczyć się ich tylko teoretycznie, to tak czy tak nie moglibyśmy tego zrobić.

Przecież kabalistyczne teksty opisują zjawiska i działania zachodzące na zupełnie innym poziomie, niedostępnym dla zrozumienia przeciętnego człowieka. Jest to coś niejasnego dla nas, niezrozumiałego, nieodkrytego, niewystępującego przed naszymi oczami na tym świecie.

Rzecz jest w zarządzającym nami systemie, w sieci duchowych sił, to jest w dwóch przeciwstawnych siłach: otrzymywania i obdarzania, poruszających nami. I musimy nauczyć się, jak ta sieć działa, jak wpływa na nas i jak musimy reagować na ten wpływ.

Jeśli ze swojego obecnego stanu w tym świecie dokładamy starań, po to, aby w szczególny sposób reagować na to oddziaływanie, to wyższy system zaczyna nas stopniowo zmieniać i zobowiązuje nas, stać się podobnymi do niego.

To jest pożądany rezultat studiów. Studia Kabały rozszerzają naszą świadomość do takiego stopnia, iż widzimy nie tylko świat materialny, ale również sieć sił działających na całą rzeczywistość, na ten świat, na ludzi i w ogóle na wszystko. Zaczynamy rozróżniać te siły, usprawiedliwiać je, wiązać się z nimi. Możemy na nie wpływać i w taki sposób zmieniać swój los.

W końcu naprawiamy się do tego stopnia, że odkrywamy w pełni cały wszechświat, całą sieć sił, zwaną wyższym, przyszłym, ukrytym światem lub Stwórcą. Do takich rezultatów powinny doprowadzić studia nauki Kabały, jak jest powiedziane: „Swój świat zobaczysz za życia”.

„Stwórcą” nazywa się całą ukrytą sieć sił, które nami zarządzają. Dlatego według definicji – Kabała jest to metoda odkrycia człowiekowi Stwórcy w tym świecie. W tym czasie, dopóki człowiek żyje jeszcze w tym świecie w biologicznym ciele, on powinien odkryć wyższą siłę, wyższy system zarządzania w całej pełni.

Z rozmowy o nowym życiu, 20.07.2017


Książka, to środek duchowego wzniesienia

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy książka ma duchowy korzeń? Mówią, że jedyną rzeczą łączącą świat duchowy i materialny jest książka.

Odpowiedź: Dlatego, że napisał ją człowiek, który był w poznaniu Wyższego świata. Przedstawił w niej wszystko słowami naszego świata. I jeśli chcesz osiągnąć Wyższy świat, możesz wziąć tę książkę, studiować ją, czytać, prawidłowo wypełniać jej specjalne instrukcje, i wtedy ona stanie się dla Ciebie środkiem duchowego wzniesienia. Środkiem! Ale w samej książce nie ma nic.

W naszym świecie nie ma nic świętego. Nie ma ani złego, ani dobrego. Wszystko zależy od tego, jak to jest używane przez człowieka.

Z lekcji w języku rosyjskim, 09.07.2017


W pojedynkę nie można osiągnąć duchowego

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Świat duchowy osiągamy w połączeniu. Dlaczego więc wielcy kabaliści wszystko osiągnęli w pojedynkę?

Odpowiedź: Kabaliści nigdy niczego nie osiągali sami. O nich po prostu tak się pisze,  jak o jednym człowieku. Kiedy mówimy o Rabim Szimonie, zapominamy o tym, że on miał dziesiątkę.

Człowiek powinien mieć maleńką, ale grupę, przynajmniej jeszcze jednego przyjaciela, z którym mógłby kształtować swoje altruistyczne relacje nad egoistycznymi i w nich odkrywać Stwórcę.

Z lekcji w języku rosyjskim, 04.06.2017


Cel nauki Kabały

каббалист Михаэль Лайтман Kabała mówi o tym, że materia nie istnieje. Energia, fale rysują nam wszelkiego rodzaju obiekty, które w rzeczywistości nie istnieją. Ta materia jest nam dana w odczuciach. W taki sposób energia odbija się w nas.

Jest to bardzo interesujący temat, ale Kabała nie zajmuje się prostymi opowiadaniami. Jej celem jest doprowadzenie ludzi do samodzielnego odkrycia, a nie opowiadać  interesujące historie.

Kabała nie jest zbudowana na ciekawości, gdy człowiek siedzi, otwiera usta jak dziecko i coś mu się wlewa i człowiek napełniany jest tylko wiedzą. Człowieka należy doprowadzić do stanu, kiedy on sam to zobaczy, sam zbada i to stanie się jego osiągnięciem.

Człowieka należy stopniowo przywieść do tego, żeby „otworzył drzwi” i mógł sam wszystko zobaczyć.

Z lekcji w języku rosyjskim, 21.05.2017


Czy jest sens studiować Kabałę bez grupy?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jeśli nie mam możliwości studiować z grupą, z dziesiątką, to czy jest sens studiować Kabałę?

Odpowiedź: Nie, możesz studiować Kabałę, z tym nie ma żadnych problemów. Ale rzecz w tym, że realizacja Kabały ma miejsce w połączeniu między ludźmi. Takie połączenie dziesiątki może być również wirtualne. I będziecie mieli taką szansę.

Narazie po prostu studiuj. Musisz przepuszczać przez siebie, jak przez maszynkę do mięsa, możliwie jak najwięcej właściwego, kabalistycznego materiału.

Z lekcji w języku rosyjskim, 04.06.2017