Artykuły z kategorii Rozpowszechnianie metody

Światło życia

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy praca w tłumaczeniu kabalistycznych tekstów lub inna praca w rozpowszechnianiu może pomóc w przejściu przez upadek duchowy?

Odpowiedź: Praca z tekstami jest podstawą naszej działalności. Książka nigdzie nie znika. Ona ma wyższy duchowy korzeń. Nawet jeśli jest umieszczona w komputerze, jest to jednak książka, tekst. Dwadzieścia dwie litery hebrajskie tworzą duchowe kli (naczynie).

Czytając tekst i jednocześnie przygotowując tekst do przyswojenia go przez innych, stajesz się kanałem połączenia między Stwórcą i nimi. Wtedy wyższe światło przechodzi przez ciebie. W przeciwnym razie zatykasz się i nic nie otrzymujesz z góry.

Wszystko jest zorganizowane w ten sposób, że istnieje: wyższy – Stwórca, ty i ktoś trzeci. Ty musisz przepuścić światło od Stwórcy przez siebie na niższego.

Baal HaSulam w Przedmowie do księgi „Drzewo życia” pisze: „Człowiek nie żyje dla własnych potrzeb, ale dla potrzeb całego łańcucha tak, aby każde ogniwo łańcucha nie otrzymywało światła życia wewnątrz siebie, ale rozprowadzało światło życia na cały łańcuch.”

Kiedy człowiek przeprowadza światło przez siebie na resztę jest niczym nie ograniczony. Na tym polega wspaniała niezwykłość, przecież wtedy staje się zbiornikiem całego nieskończonego światła. On nie blokuje go, a przepuszcza przez siebie, dlatego całe światło staje się jego.

Przy tym on rozkoszuje się tym, że sam łączy się ze Stwórcą, łączy Go ze wszystkimi innymi i napełnia innych podobieństwem Stwórcy. Co może być silniejszego niż ten stan? Nic.

Z lekcji w języku rosyjskim, 29.10.2017


Podatność na duchowość

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Kabała zaczęła się odkrywać w masach od 1995 roku. Czy to oznacza, że ​​dzieci urodzone po 95 roku znajdują się na wyższym duchowym poziomie niż my, i są bardziej podatne na duchowe? Czy też niosą w sobie jeszcze więcej egoizmu, i będzie im jeszcze trudniej go naprawić?

Odpowiedź: Nie ma znaczenia jaki egoizm one niosą: większy, mniejszy i jakiego rodzaju. Jednak każde następne pokolenie jest bardziej podatne na abstrakcyjne pojęcia, niż poprzednie.

W nasz świat stale zstępują coraz niższe dusze. Ale z drugiej strony pracując nad sobą, osiągają jeszcze większą wysokość.

Z lekcji w języku rosyjskim, 11.12.2017


Wszyscy poznają Stwórcę

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jaki procent ludzi zdolny jest do duchowego odkrycia? Nie każdy może zrozumieć duchowy świat.

Odpowiedź: Jest powiedziane: „I wszyscy poznają Mnie od małego do wielkiego“ i „Mój dom będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów świata” – dlatego nie ma nic, co mogłoby odciąć człowieka od Stwórcy.

Wszyscy Go poznają. Pytanie tylko kiedy, w jaki sposób, jak szybko i jaką metodą.

Z lekcji w języku rosyjskim, 12.11.2017


Nauczać połączenia

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jaka jest rola kabalistów, jako psychologów, w złożonym łańcuchu postrzegania rzeczywistości?

Odpowiedź: Kabaliści powinni nauczać ludzi jednoczenia się. W tym celu tworzymy dziesiątki i dajemy praktyczny przykład połączenia.

Pytanie: Jakie cechy powinien posiadać człowiek, by nauczać tego innych?

Odpowiedź: On sam musi aktywnie uczestniczyć w połączeniu, uczyć się na własnej praktyce, i wtedy może nauczać tego innych. Kabała – to najbardziej praktyczna nauka.

Z lekcji w języku rosyjskim, 11.12.2016


Przyszła pora odkryć prawdę

каббалист Михаэль Лайтман Z artykułu Baal HaSulama „Służąca, która dziedziczy po swojej Pani”: Mędrcy każdego pokolenia wykorzystywali każdą okazję, aby zniechęcić ludzi, nawet od chęci po prostu dotknięcia ukrytej nauki – z obawy, by ta mądrość nie dostała się w ręce tych, którzy zajmują się bałwochwalstwem.

Zrozumiałe jest, jakim entuzjazmem jest przepełniony człowiek, kiedy znajdzie sens i swego rodzaju mądrość w teologii, której cała podstawa jest niczym innym, jak zbiorem wiedzy skradzionej z naszej tajnej mądrości i przyprawionej literackimi ozdobnikami.

Istnieje wiele pytań: jak ujawnić naukę Kabały, ile i na jakim poziomie, komu ją ujawnić a komu nie? Czy są jakieś ograniczenia dotyczące jej ujawnienia? Rzeczywiście, istnieje pewne niebezpieczeństwo, że „Służąca może odziedziczyć po swojej Pani”.

W miarę odkrycia kabalistycznej wiedzy, świat istniejący w swoim egoistycznym pragnieniu, przekształca je w wygodne, przyjemne i zrozumiałe dla jego egoizmu pojęcia. Tak i z nauki Kabały powstały religie, wierzenia, wszelkiego rodzaju mistyczne nauki, filozofia. Można powiedzieć, że wszystko wyszło z nauki Kabały. Przecież jest to nauka o ogólnej naturze, dlatego ludzie mogli grać w nią, jak im się podobało.

Wraz z większym odkryciem Kabały, ludzie mieliby więcej możliwości do tworzenia z niej mistycyzmu, religii i wierzeń twierdząc, że są prawdziwe. I nikt nie odkryje prawdy, ponieważ, aby sprawdzić kabalistę należy znajdować się na jego duchowym poziomie.

Dobrze, że kiedyś istniał Sanhedryn i mędrcy, którzy sprawdzili i powiedzieli, że jest przed nimi nie oszust Szmadaj, a wielki kabalista Salomon i należy przysłuchiwać się jego słowom.

Jednak w naszych czasach nie ma takich kabalistów, którzy rozumieliby tę naukę i mogliby powiedzieć, czy człowiek jest w objawieniu Stwórcy. I dlatego „każdy sądzi według własnego zepsucia” i egoizm wywraca wszystko na lewą stronę, wymyślając wiele argumentów przeciwko Kabale. To właśnie nazywa się władzą faraona, który panuje nad rozumem i sercem.

A poza tym narody świata rządzą Izraelem – tymi, którzy powinni dążyć „bezpośrednio do Stwórcy”.

Teologowie zapożyczyli od nauki Kabały jej terminy do określenia duchowych właściwości: „duchy”, „nieczysta siła”, „dobra siła” itp. i zrobili z tego nową naukę wewnątrz egoistycznej sieci – nie ponad egoizmem, a wewnątrz niego.

Z tego wyszła teologia – korzeń wszystkich religii. Oni nie mogli słyszeć, jak nauka Kabały mówi o wzniesieniu ponad ludzką naturę, a opuścili wszystko, co się dzieje wewnątrz natury, w przejrzystej formie dla egoizmu, czyniąc to zrozumiałe dla wszystkich. I dlatego takie nauki mogły rozprzestrzeniać się wśród mas.

Ale w naszych czasach świat osiągnął stan krytyczny, kiedy wszystko w nim, od początku i do końca, zbudowane jest na egoistycznym kłamstwie. Teraz ludzie muszą odkryć potrzebę prawdziwej zmiany.

Dlatego w naszych czasach nie ma już zakazu ukrywania Kabały. Stan wygnania jest całkowicie dojrzały i nie ma gdzie już dodawać więcej teorii, metod, mistyk, wierzeń. Wszystkie możliwe fikcje zostały już wymyślone, pozostaje tylko ujawnić prawdę.

A po ujawnieniu prawdy nic już nie będzie można zrobić, przecież egoistyczna siła (klipa) w pełni się objawia tworząc wszystkie możliwe formy przeciwko nauce Kabały. Dlatego nadszedł czas, aby naprawić ten stan, stopniowo odkrywając ludzkości właściwą drogę zbawienia od katastrofy. Właśnie, dlatego w naszych czasach nie tylko nie ma zakazu, ale istnieje także obowiązek rozpowszechniania Kabały.

Metoda Kabały daje możliwość pozbycia się wszystkich problemów. Rzecz tylko w tym, że człowiek nie zgadza się z lekarstwem, które polega na połączeniu, z tym, że miłość do bliźniego jak siebie samego – to główne prawo Tory, zasada wszystkich napraw. Uzdrowienie jest możliwe tylko poprzez połączenie między ludźmi – więc uporządkujmy nasz świat i wspólny świat dla wszystkich.

Z lekcji do artykułu „Służąca, która dziedziczy po swojej Pani”, 08.01.2018


Czy nadchodzi światowa apokalipsa?

 каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Pan stale straszy ludzi apokaliptycznymi ideami i podkreśla, że ten, kto studiuje Kabałę, będzie zbawiony, ponieważ wasza organizacja jest posiadaczem metody zbawienia ludzkości. Czy jesteście mesjańskim ruchem?

Odpowiedź: Masziachem (Mesjaszem) nazywa się wyższe światło, które daje człowiekowi właściwość obdarzania i miłości za pomocą, której on zaczyna odczuwać Stwórcę i dlatego porusza się naprzód.

Masziach – od słowa „limszoh”, „wyciągać”. To nie człowiek, a wyższe światło, wyższa siła, która wyciąga nas z egoizmu i podnosi na poziom altruizmu i miłości.

Pytanie: A co może Pan powiedzieć o apokaliptycznych ideach?

Odpowiedź: Nie ma tutaj żadnych idei, po prostu znaleźliśmy się w takim świecie, który przypomina jedną ciągłą apokalipsę. I ona naprawdę nadchodzi.

Jednak nauka Kabały wyjaśnia, że ​​chociaż ludzkość może mieć wielkie problemy i cierpienia, ale z tego powodu świat nie zniknie. On i tak osiągnie swoją naprawę, kiedy wszyscy ponownie połączymy się w jedną duszę i będziemy kontynuować w niej istnienie w postaci tak zwanego Adama – jednej duszy.

To nie jest materialne ciało ani nasz Wszechświat, ani nasza Ziemia, a duchowy system, do którego wejdzie ten, kto zajmuje się Kabałą. On odkryje ten system i zacznie w nim pracować, istnieć, realizować się. A ten, kto nie zajmuje się, nie może nic zrobić. Ale on będzie musiał dołączyć, ponieważ ani jeden człowiek, ani jedna dusza nie pozostanie poza tym procesem.

Pytanie: Czy wasza organizacja naprawdę jest posiadaczem metody zbawienia ludzkości?

Odpowiedź: Oczywiście. Właśnie ta metoda jest główną siłą naszej organizacji. Wyjaśnia, w jaki sposób zbawić się od wszystkich problemów nie tylko jednemu człowiekowi, ale całej ludzkości.

Zbawienie może polegać tylko na zrównoważeniu negatywnych sił, które w nas istnieją, za pomocą pozytywnych sił. Studiowanie Kabały przyciąga wyższe światło, z pomocą którego człowiek może prawidłowo zrównoważyć swoje negatywne, egoistyczne siły i na balansie między tymi dwiema siłami zaczynać się wznosić.

Z lekcji w języku rosyjskim, 24.09.2017


Dlaczego na świecie jest niewielu kabalistów?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Dlaczego na świecie jest tak mało kabalistów?

Odpowiedź: Po to, by odkryć wyższy świat wystarczy jeden-dwóch kabalistów, później jeszcze kilkudziesięciu innych. A do nich już powinni przyłączyć się pozostali. Wszystko idzie według piramidy zstępującej z góry w dół.

Dzisiaj ci, którzy systematycznie angażują się w naszą światową społeczność, tworzą wystarczającą ilość ludzi, zdolnych przyciągnąć wyższe światło do naszego świata. Zostaje tylko, żeby cały świat choć jakkolwiek przyłączył się do nas.

Z lekcji w języku rosyjskim, 03.09.2017


Kabaliści i ludzkość

 каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Kto jest bardziej odpowiedzialny za przyszłość świata: kabaliści, czy ludzkość? Którzy są teraz bardziej bezradni?

Odpowiedź: Bardziej bezradna jest ludzkość, mniej – kabaliści. Jednak bardziej odpowiedzialni są kabaliści a mniej – ludzkość.

Z lekcji w języku rosyjskim, 24.12.2017


Noworoczne życzenia dla uczniów

 каббалист Михаэль Лайтман Przed nami cudowny rok – rok dalszego przebudzania ludzi.

Proszę was bądźcie gotowi być ich nauczycielami. To zależy od was.

Będziecie obserwatorami, nauczycie się, jak prawidłowo podejść do ludzi, jak prawidłowo wyjaśniać im, do czego prowadzi nas natura, co musimy zrobić, aby podnieść się, – właściwie wykorzystać ten moment, ten stan – aby wznieść się na następny, wyższy, wieczny poziom stanu natury.

Wychodząc z ram życia materialnego, zaczynamy odczuwać wieczne, doskonałe życie i istnieć w tej duchowej warstwie, gdzie nasze życie już nie ocenia się według tego stanu, który odczuwa nasze ciało.

Do tego musimy dojść i wyjaśnić wszystkim ludziom: „To oferuje nam nauka Kabały. Połączmy się razem w takim stanie. Nie musimy niczego zmieniać, niczego ograniczać. Potrzebujemy tylko jednej rzeczy: ustanowić prawidłowe połączenia między sobą, a następnie w nich, właśnie w przerwach między nami, zaczniemy ujawniać wyższy stan“.

Życzę wam zdrowia i wzajemnej, prawdziwej miłości między nami, abyśmy rozpromienili nasze ciepło na cały świat i aby cały świat zgromadził się wokół nas, i byśmy wszyscy razem wznieśli się do następnego poziomu, jak na magicznym dywanie.

Powodzenia dla wszystkich!

Z lekcji w języku rosyjskim, 24.12.2017


Wysoka dusza ARI, cz.2

 каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Co to jest za szczególny okres, w którym objawia się taka wysoka dusza, jak ARI? Co wydarzyło się na świecie w tym czasie?

Odpowiedź: Naród Izraela w całej swojej historii przechodzi przez cztery wygnania i cztery wyzwolenia, które odpowiadają czterem poziomom pełnego rozwoju pragnienia (HaWaJaH).

Poziomy te zostały ustanowione już w pierwszym HaWaJaH – w czterech etapach rozprzestrzeniania się wyższego światła, aby stworzyć wspólne naczynie stworzenia. I zgodnie z tym, całe stworzenie, dowolna jej część istnieje i rozwija się zgodnie z czterema etapami HaWaJaH. Każdy świat, dowolny duchowy obiekt lub działanie zawsze zawiera HaWaJaH – od najmniejszej cząstki, aż do skali całego stworzenia.

Dlatego ludzkość w tym materialnym świecie, który jest konsekwencją duchowego korzenia, rozwijała się również według stopni HaWaJaH. Z tego powodu były cztery wygnania i trzy wyzwolenia i teraz znajdujemy się na progu ostatniego wyzwolenia.

ARI reprezentuje koniec ostatniego, czwartego wygnania i początek wyzwolenia. I dlatego, kiedy odkryła się jego dusza, ona mogła pojąć cały system i dzięki swoim wyjaśnieniem w tym świecie, dać wielu ludziom możliwość osiągnięcia duchowego poznania, przyciągnięcia światła poprzez ich dusze. Zaczął to Baal Szem Tow i kontynuowali wszyscy kabaliści po nim, aż do Baal HaSulama i Rabasza.

ARI dał wszystkim metodę nauki Kabały na czwartym, ostatnim poziomie. Po ARI, Baal HaSulam przystosował tę metodę dla naszego pokolenia, ale w istocie jest to metoda ARI.

ARI żył na granicy między zakończeniem czwartego wygnania i początkiem ostatniego wyzwolenia. Jest to bardzo szczególny okres, który miał miejsce w XVI wieku. Ale procesy duchowe nie realizują się w świecie materialnym natychmiast, ale rozwijają się stopniowo, zgodnie z rozwojem świateł i pragnień, co wymaga czasu. I dlatego to może rozciągać się przez wiele lat, aż się rozkryje.

Wszakże pragnienia powinny rozwijać się etapami, do wiedzy, odczucia, realizacji, przyciągając światło według swojego swobodnego wyboru. Proces ten włącza wiele etapów, przez które nie można przeskoczyć.

Człowiek musi rozwinąć uczucia i rozum, umiejętność działania przeciwko swojej naturze, zjednoczyć się z innymi, co jest zawsze przeciwne jego egoizmowi, wyjaśnić całe swoje rozbicie. A to nie jest łatwe i dlatego potrzebowało to czasu, jak widzimy, od ARI do Baal HaSulama.

Jeszcze raw Chaim Vital – pierwszy i można powiedzieć jedyny uczeń, który zrozumiał metodę ARI, pisze w przedmowie do „Sefer Akdamot” o tym, jak on siedział w strapieniu i rozpaczy z faktu, że nie przychodzi Mesjasz. I to jeszcze w 16 wieku. Chociaż był on wielkim kabalistą a mimo to czekał i miał nadzieję.

Jest oczywiste, że jest to bardzo długotrwały proces, ale każde pokolenie dodaje do tego samego przedsięwzięcia, dodaje do tego, co odkrył ARI.

Mamy zaszczyt kontynuować rozpowszechnianie metody ARI i Baal HaSulama i ich książek. Kto wie, być może będzie potrzebne jeszcze jedno pokolenie, aby zakończyć tę pracę. Ale miejmy nadzieję, że uda nam się w pełni zakończyć naprawę całego świata.

Z lekcji w dniu pamięci ARI, 05.08.2016