Artykuły z kategorii Rozpowszechnianie metody

Przyszła pora odkryć prawdę

каббалист Михаэль Лайтман Z artykułu Baal HaSulama „Służąca, która dziedziczy po swojej Pani”: Mędrcy każdego pokolenia wykorzystywali każdą okazję, aby zniechęcić ludzi, nawet od chęci po prostu dotknięcia ukrytej nauki – z obawy, by ta mądrość nie dostała się w ręce tych, którzy zajmują się bałwochwalstwem.

Zrozumiałe jest, jakim entuzjazmem jest przepełniony człowiek, kiedy znajdzie sens i swego rodzaju mądrość w teologii, której cała podstawa jest niczym innym, jak zbiorem wiedzy skradzionej z naszej tajnej mądrości i przyprawionej literackimi ozdobnikami.

Istnieje wiele pytań: jak ujawnić naukę Kabały, ile i na jakim poziomie, komu ją ujawnić a komu nie? Czy są jakieś ograniczenia dotyczące jej ujawnienia? Rzeczywiście, istnieje pewne niebezpieczeństwo, że „Służąca może odziedziczyć po swojej Pani”.

W miarę odkrycia kabalistycznej wiedzy, świat istniejący w swoim egoistycznym pragnieniu, przekształca je w wygodne, przyjemne i zrozumiałe dla jego egoizmu pojęcia. Tak i z nauki Kabały powstały religie, wierzenia, wszelkiego rodzaju mistyczne nauki, filozofia. Można powiedzieć, że wszystko wyszło z nauki Kabały. Przecież jest to nauka o ogólnej naturze, dlatego ludzie mogli grać w nią, jak im się podobało.

Wraz z większym odkryciem Kabały, ludzie mieliby więcej możliwości do tworzenia z niej mistycyzmu, religii i wierzeń twierdząc, że są prawdziwe. I nikt nie odkryje prawdy, ponieważ, aby sprawdzić kabalistę należy znajdować się na jego duchowym poziomie.

Dobrze, że kiedyś istniał Sanhedryn i mędrcy, którzy sprawdzili i powiedzieli, że jest przed nimi nie oszust Szmadaj, a wielki kabalista Salomon i należy przysłuchiwać się jego słowom.

Jednak w naszych czasach nie ma takich kabalistów, którzy rozumieliby tę naukę i mogliby powiedzieć, czy człowiek jest w objawieniu Stwórcy. I dlatego „każdy sądzi według własnego zepsucia” i egoizm wywraca wszystko na lewą stronę, wymyślając wiele argumentów przeciwko Kabale. To właśnie nazywa się władzą faraona, który panuje nad rozumem i sercem.

A poza tym narody świata rządzą Izraelem – tymi, którzy powinni dążyć „bezpośrednio do Stwórcy”.

Teologowie zapożyczyli od nauki Kabały jej terminy do określenia duchowych właściwości: „duchy”, „nieczysta siła”, „dobra siła” itp. i zrobili z tego nową naukę wewnątrz egoistycznej sieci – nie ponad egoizmem, a wewnątrz niego.

Z tego wyszła teologia – korzeń wszystkich religii. Oni nie mogli słyszeć, jak nauka Kabały mówi o wzniesieniu ponad ludzką naturę, a opuścili wszystko, co się dzieje wewnątrz natury, w przejrzystej formie dla egoizmu, czyniąc to zrozumiałe dla wszystkich. I dlatego takie nauki mogły rozprzestrzeniać się wśród mas.

Ale w naszych czasach świat osiągnął stan krytyczny, kiedy wszystko w nim, od początku i do końca, zbudowane jest na egoistycznym kłamstwie. Teraz ludzie muszą odkryć potrzebę prawdziwej zmiany.

Dlatego w naszych czasach nie ma już zakazu ukrywania Kabały. Stan wygnania jest całkowicie dojrzały i nie ma gdzie już dodawać więcej teorii, metod, mistyk, wierzeń. Wszystkie możliwe fikcje zostały już wymyślone, pozostaje tylko ujawnić prawdę.

A po ujawnieniu prawdy nic już nie będzie można zrobić, przecież egoistyczna siła (klipa) w pełni się objawia tworząc wszystkie możliwe formy przeciwko nauce Kabały. Dlatego nadszedł czas, aby naprawić ten stan, stopniowo odkrywając ludzkości właściwą drogę zbawienia od katastrofy. Właśnie, dlatego w naszych czasach nie tylko nie ma zakazu, ale istnieje także obowiązek rozpowszechniania Kabały.

Metoda Kabały daje możliwość pozbycia się wszystkich problemów. Rzecz tylko w tym, że człowiek nie zgadza się z lekarstwem, które polega na połączeniu, z tym, że miłość do bliźniego jak siebie samego – to główne prawo Tory, zasada wszystkich napraw. Uzdrowienie jest możliwe tylko poprzez połączenie między ludźmi – więc uporządkujmy nasz świat i wspólny świat dla wszystkich.

Z lekcji do artykułu „Służąca, która dziedziczy po swojej Pani”, 08.01.2018


Czy nadchodzi światowa apokalipsa?

 каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Pan stale straszy ludzi apokaliptycznymi ideami i podkreśla, że ten, kto studiuje Kabałę, będzie zbawiony, ponieważ wasza organizacja jest posiadaczem metody zbawienia ludzkości. Czy jesteście mesjańskim ruchem?

Odpowiedź: Masziachem (Mesjaszem) nazywa się wyższe światło, które daje człowiekowi właściwość obdarzania i miłości za pomocą, której on zaczyna odczuwać Stwórcę i dlatego porusza się naprzód.

Masziach – od słowa „limszoh”, „wyciągać”. To nie człowiek, a wyższe światło, wyższa siła, która wyciąga nas z egoizmu i podnosi na poziom altruizmu i miłości.

Pytanie: A co może Pan powiedzieć o apokaliptycznych ideach?

Odpowiedź: Nie ma tutaj żadnych idei, po prostu znaleźliśmy się w takim świecie, który przypomina jedną ciągłą apokalipsę. I ona naprawdę nadchodzi.

Jednak nauka Kabały wyjaśnia, że ​​chociaż ludzkość może mieć wielkie problemy i cierpienia, ale z tego powodu świat nie zniknie. On i tak osiągnie swoją naprawę, kiedy wszyscy ponownie połączymy się w jedną duszę i będziemy kontynuować w niej istnienie w postaci tak zwanego Adama – jednej duszy.

To nie jest materialne ciało ani nasz Wszechświat, ani nasza Ziemia, a duchowy system, do którego wejdzie ten, kto zajmuje się Kabałą. On odkryje ten system i zacznie w nim pracować, istnieć, realizować się. A ten, kto nie zajmuje się, nie może nic zrobić. Ale on będzie musiał dołączyć, ponieważ ani jeden człowiek, ani jedna dusza nie pozostanie poza tym procesem.

Pytanie: Czy wasza organizacja naprawdę jest posiadaczem metody zbawienia ludzkości?

Odpowiedź: Oczywiście. Właśnie ta metoda jest główną siłą naszej organizacji. Wyjaśnia, w jaki sposób zbawić się od wszystkich problemów nie tylko jednemu człowiekowi, ale całej ludzkości.

Zbawienie może polegać tylko na zrównoważeniu negatywnych sił, które w nas istnieją, za pomocą pozytywnych sił. Studiowanie Kabały przyciąga wyższe światło, z pomocą którego człowiek może prawidłowo zrównoważyć swoje negatywne, egoistyczne siły i na balansie między tymi dwiema siłami zaczynać się wznosić.

Z lekcji w języku rosyjskim, 24.09.2017


Dlaczego na świecie jest niewielu kabalistów?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Dlaczego na świecie jest tak mało kabalistów?

Odpowiedź: Po to, by odkryć wyższy świat wystarczy jeden-dwóch kabalistów, później jeszcze kilkudziesięciu innych. A do nich już powinni przyłączyć się pozostali. Wszystko idzie według piramidy zstępującej z góry w dół.

Dzisiaj ci, którzy systematycznie angażują się w naszą światową społeczność, tworzą wystarczającą ilość ludzi, zdolnych przyciągnąć wyższe światło do naszego świata. Zostaje tylko, żeby cały świat choć jakkolwiek przyłączył się do nas.

Z lekcji w języku rosyjskim, 03.09.2017


Kabaliści i ludzkość

 каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Kto jest bardziej odpowiedzialny za przyszłość świata: kabaliści, czy ludzkość? Którzy są teraz bardziej bezradni?

Odpowiedź: Bardziej bezradna jest ludzkość, mniej – kabaliści. Jednak bardziej odpowiedzialni są kabaliści a mniej – ludzkość.

Z lekcji w języku rosyjskim, 24.12.2017


Noworoczne życzenia dla uczniów

 каббалист Михаэль Лайтман Przed nami cudowny rok – rok dalszego przebudzania ludzi.

Proszę was bądźcie gotowi być ich nauczycielami. To zależy od was.

Będziecie obserwatorami, nauczycie się, jak prawidłowo podejść do ludzi, jak prawidłowo wyjaśniać im, do czego prowadzi nas natura, co musimy zrobić, aby podnieść się, – właściwie wykorzystać ten moment, ten stan – aby wznieść się na następny, wyższy, wieczny poziom stanu natury.

Wychodząc z ram życia materialnego, zaczynamy odczuwać wieczne, doskonałe życie i istnieć w tej duchowej warstwie, gdzie nasze życie już nie ocenia się według tego stanu, który odczuwa nasze ciało.

Do tego musimy dojść i wyjaśnić wszystkim ludziom: „To oferuje nam nauka Kabały. Połączmy się razem w takim stanie. Nie musimy niczego zmieniać, niczego ograniczać. Potrzebujemy tylko jednej rzeczy: ustanowić prawidłowe połączenia między sobą, a następnie w nich, właśnie w przerwach między nami, zaczniemy ujawniać wyższy stan“.

Życzę wam zdrowia i wzajemnej, prawdziwej miłości między nami, abyśmy rozpromienili nasze ciepło na cały świat i aby cały świat zgromadził się wokół nas, i byśmy wszyscy razem wznieśli się do następnego poziomu, jak na magicznym dywanie.

Powodzenia dla wszystkich!

Z lekcji w języku rosyjskim, 24.12.2017


Wysoka dusza ARI, cz.2

 каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Co to jest za szczególny okres, w którym objawia się taka wysoka dusza, jak ARI? Co wydarzyło się na świecie w tym czasie?

Odpowiedź: Naród Izraela w całej swojej historii przechodzi przez cztery wygnania i cztery wyzwolenia, które odpowiadają czterem poziomom pełnego rozwoju pragnienia (HaWaJaH).

Poziomy te zostały ustanowione już w pierwszym HaWaJaH – w czterech etapach rozprzestrzeniania się wyższego światła, aby stworzyć wspólne naczynie stworzenia. I zgodnie z tym, całe stworzenie, dowolna jej część istnieje i rozwija się zgodnie z czterema etapami HaWaJaH. Każdy świat, dowolny duchowy obiekt lub działanie zawsze zawiera HaWaJaH – od najmniejszej cząstki, aż do skali całego stworzenia.

Dlatego ludzkość w tym materialnym świecie, który jest konsekwencją duchowego korzenia, rozwijała się również według stopni HaWaJaH. Z tego powodu były cztery wygnania i trzy wyzwolenia i teraz znajdujemy się na progu ostatniego wyzwolenia.

ARI reprezentuje koniec ostatniego, czwartego wygnania i początek wyzwolenia. I dlatego, kiedy odkryła się jego dusza, ona mogła pojąć cały system i dzięki swoim wyjaśnieniem w tym świecie, dać wielu ludziom możliwość osiągnięcia duchowego poznania, przyciągnięcia światła poprzez ich dusze. Zaczął to Baal Szem Tow i kontynuowali wszyscy kabaliści po nim, aż do Baal HaSulama i Rabasza.

ARI dał wszystkim metodę nauki Kabały na czwartym, ostatnim poziomie. Po ARI, Baal HaSulam przystosował tę metodę dla naszego pokolenia, ale w istocie jest to metoda ARI.

ARI żył na granicy między zakończeniem czwartego wygnania i początkiem ostatniego wyzwolenia. Jest to bardzo szczególny okres, który miał miejsce w XVI wieku. Ale procesy duchowe nie realizują się w świecie materialnym natychmiast, ale rozwijają się stopniowo, zgodnie z rozwojem świateł i pragnień, co wymaga czasu. I dlatego to może rozciągać się przez wiele lat, aż się rozkryje.

Wszakże pragnienia powinny rozwijać się etapami, do wiedzy, odczucia, realizacji, przyciągając światło według swojego swobodnego wyboru. Proces ten włącza wiele etapów, przez które nie można przeskoczyć.

Człowiek musi rozwinąć uczucia i rozum, umiejętność działania przeciwko swojej naturze, zjednoczyć się z innymi, co jest zawsze przeciwne jego egoizmowi, wyjaśnić całe swoje rozbicie. A to nie jest łatwe i dlatego potrzebowało to czasu, jak widzimy, od ARI do Baal HaSulama.

Jeszcze raw Chaim Vital – pierwszy i można powiedzieć jedyny uczeń, który zrozumiał metodę ARI, pisze w przedmowie do „Sefer Akdamot” o tym, jak on siedział w strapieniu i rozpaczy z faktu, że nie przychodzi Mesjasz. I to jeszcze w 16 wieku. Chociaż był on wielkim kabalistą a mimo to czekał i miał nadzieję.

Jest oczywiste, że jest to bardzo długotrwały proces, ale każde pokolenie dodaje do tego samego przedsięwzięcia, dodaje do tego, co odkrył ARI.

Mamy zaszczyt kontynuować rozpowszechnianie metody ARI i Baal HaSulama i ich książek. Kto wie, być może będzie potrzebne jeszcze jedno pokolenie, aby zakończyć tę pracę. Ale miejmy nadzieję, że uda nam się w pełni zakończyć naprawę całego świata.

Z lekcji w dniu pamięci ARI, 05.08.2016


Kabała – dla całego świata

 каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Przez długi czas Kabała była ukrytą nauką dla wybranych. Czy nie wydaje się Panu, że nauka Kabały jest zbyt poważnym nauczaniem dla zwykłych ludzi?

Odpowiedź: Kabała przeznaczona jest absolutnie dla wszystkich. Jest to napisane w Księdze Zohar. O tym pisali wszyscy wielcy kabaliści: Ari, jego uczeń Marhu (Chaim Vital), Baal HaSulam, Rabbi Kook, Rabasz.

Kabała – nie jest nauką, ale ponad-religijną nauką o budowie Wyższego świata. Każdy człowiek zobowiązany jest ją poznać, dlatego że jest on częścią tego systemu. My wszyscy w wyniku swojego rozwoju musimy osiągnąć stan, kiedy zarówno rozum, jak i pragnienie zostaną włączone w ten system, jako pozytywne elementy.

Z lekcji w języku rosyjskim,10.09.2017


Rozwój Kabały na osi czasu

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jak w zależności od etapu rozwoju ludzkości zmieniał się język i metoda Kabały? Przecież kabaliści pisali takim językiem, którego nie można zrozumieć.

Odpowiedź: Rzecz w tym, że na przestrzeni wieków kabaliści pisali tylko dla takich ludzi, jak oni sami. Nikt nie zajmował się popularyzacją.

Jeśli rozważymy proces rozwoju na osi czasu, zaczynając od Adama do końca całego rozwoju, uzyskamy bardzo interesujący schemat od zera do 6000 lat.

Do tego czasu nastąpił wzrost egoizmu. Najpierw metoda duchowa została odkryta przez Adama, a następnie przez Abrahama i Mojżesza. Następnie zbudowano i zniszczono Pierwszą i Drugą Świątynię.

A teraz zaczyna się wzniesienie do Trzeciej Świątyni.

Dopóki nie doszliśmy do punktu wzniesienia („my” na rys.), wszystko rozwijało się automatycznie, zgodnie z pierwotnie przypisanymi poleceniami. Tutaj nie mogło być nic nieprzewidywalnego.

I tylko z punktu, gdzie znajdujemy się „my”, zaczyna się naprawa. A cały poprzedni okres był okresem rozbicia, przygotowania.

Dlatego wszystko, co wydarzyło się do naszych czasów, było znane absolutnie wszystkim kabalistom, bez jakichkolwiek niespodzianek.

I tylko zaczynając od naszych czasów, pojawia się wolna wola, ma miejsce rozpowszechnianie Kabały całej ludzkości. Ludzie zaczynają się ożywiać, łączyć siebie i swoją przyszłość z metodą naprawy, kiedy z obecnego stanu na świecie staje się jasne, że jego naprawa jest możliwa tylko poprzez wzmocnienie więzi między ludźmi.

Okazuje się, że odkrywa się metoda, która daje nam możliwość utworzenia tego połączenia.

Z lekcji w języku rosyjskim, 23.07.2017


Targi książki w Miami 2017

Nowości od naszych przyjaciół: W Miami odbyły się udane targi książki.

Było wielu odwiedzających w naszym pawilonie, ludzie wykazywali wielkie zainteresowanie, z radością brali nasze prospekty i kupowali książki.


Targi Książki we Frankfurcie

Drogie Światowe Kli!

Potrzebujemy waszych myśli, aby odnieść sukces w dystrybucji na międzynarodowych targach książki, które odbędą się we Frankfurcie w dniach 12-16 października. Ponad 10 naszych przyjaciół z całej Europy przyjeżdża do Frankfurtu, aby wziąć udział w tym wydarzeniu. W 2010 r. podpisaliśmy 10 umów, a w 2011 r. – ponad 20 w różnych krajach.

Już w tym roku opublikowano: we Włoszech – 3 książki, w Hiszpanii – 2, w Norwegii – 1, w Brazylii – 1, we Francji – 1, w Niemczech – 2, w Macedonii – 1, w Chinach – 1, w Szwecji – 2, w Korei Południowej – 1, w Słowenii – 1, w Turcji – 5 książek.

Niektóre z tych książek przedstawione są poniżej: