Artykuły z kategorii Pytania&Odpowiedzi

Błyskawiczne odpowiedzi kabalisty, 11.02.2018, cz. 1

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Wyższy poziom – to całkowicie naprawiony człowiek. Jaka jest jego misja i jego stosunek do ludzi w codziennym życiu?

Odpowiedź: Pokazać ludziom możliwość duchowej korekty. U człowieka w naszym świecie nie ma żadnej innej misji, jak tylko doprowadzić cały świat do tego stanu.

Pytanie: Podczas czytania książki kabalistycznej działa na mnie wyższe świecenie. Na ile tego wystarczy, aby przejść od zwierzęcej miłości do duchowej, jako właściwości Stwórcy?

Odpowiedź: To nie wystarczy. Musisz wypełniać to, co piszą kabaliści w swoich rekomendacjach dotyczących pracy z grupą. Bez względu na to, jak trudno jest wchodzić w interakcje z innymi, one mimo wszystko są konieczne.

Pytanie: Co w Kabale można odnieść do samopoznania człowieka, jeśli jak ja rozumiem, sam człowiek nie istnieje?

Odpowiedź: Istota, która odkrywa w sobie człowieka – Adama (podobnego do Stwórcy), w miarę odkrycia tego podobieństwa w sobie nazywa się Człowiekiem.

Pytanie: Od czego zależy osiągnięcie najbliższego punktu duchowego?

Odpowiedź: Od tego, że łączę się ze swoimi przyjaciółmi i tym przyciągam wyższe światło. Ono daje mi możliwość podnieść się.

Pytanie: Czym jest ten wewnętrzny głos, którego każdy z nas się radzi? Czy może jest to intuicja?

Odpowiedź: Jest to intuicja, która ani ze Stwórcą, ani z duszą nie ma nic wspólnego. Nie myśl, że mówi w tobie dusza.

Pytanie: Czy istnieje taka możliwość, by poznać swoją życiową misję?

Odpowiedź: Misja życiowa – to „pokonać” samego siebie.

Pytanie: Jak kobieta może upodobnić się do malchut?

Odpowiedź: Tak jak mężczyzna, tylko przez przyczynianie się do połączenia. Malchut – to część parcufa, duszy, która łączy w sobie wszystko.

Z lekcji w języku rosyjskim, 11.02.2018


Nauka o przemianie materii

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jak wytłumaczyłby Pan prostemu człowiekowi, co to jest nauka Kabały?

Odpowiedź: Kabała – to nauka mówiąca o wszystkim na świecie, badając materię, która przechodzi w sobie wszelkiego rodzaju zmiany, aż osiągnie całkowite podobieństwo do Stwórcy, całkowite włączenie w Stwórcę – w wyższe światło /właściwość obdarzania i miłości.

Materia, która osiągnie stan pełnej korekty, na tym kończy swoją transformację. W najbliższym czasie powinno to zostać osiągnięte przez absolutnie całą ludzkość, a po niej przez wszystkie niższe formy: zwierzęta, rośliny i nieożywioną przyrodę.

Z lekcji w języku rosyjskim, 15.04.2018


O reinkarnacji dusz

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy z punktu widzenia Kabały istnieje reinkarnacja? I jeśli tak, to po co?

Odpowiedź: Z punktu widzenia Kabały istnieje reinkarnacja, która nazywa się „gilgulim”, to jest „kołowroty wcieleń”. Ale to kołowroty nie naszych żyć, nie powroty do naszego świata – śmierć i ponowne narodziny. Są to kołowroty w duchowej przestrzeni, jeśli ją osiągniemy.

A nasz świat nie ma absolutnie żadnych kołowrotów. Człowiek, który przeżywa w nim zwykłe życie, po prostu umiera, to znaczy jego zwierzęce życie na tym się kończy. Z tego punktu widzenia nic nie ma w człowieku. Istnieje potencjalny zarodek duszy, którego on nie zrealizował, ale nie ma on nic wspólnego z materialnym ciałem.

Komentarz: Ale powiedział Pan, że reinkarnacja to kołowroty dusz …

Odpowiedź: Do tego konieczne jest osiągnącie duszy i wtedy będziesz uczestniczył w jej kołowrotach. Ale to nie zależy od życia ciała materialnego.

Komentarz: To oznacza, że może to nastąpić za chwilę, a potem jeszcze za pewną chwilę …

Odpowiedź: Nawet nie chwilę, dzieje się to według innej osi czasu.

Pytanie: A co to jest właściwie reinkarnacja? Czy jest to pojawienie się innego pragnienia?

Odpowiedź: Tak. Pragnienia ciągle się zmieniają. Mój Nauczyciel napisał na ten temat kilka świetnych artykułów, możesz je przeczytać.

Zmienia się intencja nie pragnienie. Im większa intencja, wyższa intencja, im bardziej jest ona skierowana na obdarzanie, tym człowiek jest uważany za wyższego. I dlatego zmiana jego intencji z małej na dużą doprowadza do takich kołowrotów.

Z programu TV „Aktualności z Michaelem Laitmanem”, 20.06.2018


Zmiana klimatu: „bliższa ciału koszula“

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Wielu naukowców twierdzi, że kraje teraz nauczyły się brać na siebie odpowiedzialność i mogą się zjednoczyć. Ale zjednoczenie zawsze jest skierowane przeciwko komuś. Więc jakie jest rozwiązanie? Czy można tę przyjaźń skierować na takie tory, żeby wszyscy zwrócili się do siebie nawzajem i byli na równych prawach?

Odpowiedź: W tym celu należy uświadomić sobie, że stoisz w obliczu katastrofy.

Pytanie: Klimatolodzy akurat mówią, że klimat będzie tak niezrównoważony, że będzie przyciągał duże zasoby gospodarcze. Może to doprowadzić do wojny. Czy naprawdę trzeba czekać na wojnę?

Odpowiedź: Okazuje się, że nasz egoizm nie pozwala nam prawidłowo spojrzeć na świat i uświadomić sobie problemy, które sami dzisiaj tworzymy. Widzimy to w Europie z jej problemami, z migracją i wszystkim innym. Widzimy to wszędzie – w Ameryce, we wszystkich krajach. Nic nie zrobisz.

Nie jesteśmy w stanie rozsądnie pracować z własnym egoizmem. To widać w stosunku człowieka do samego siebie. Na razie ” koszula jest bliższa ciału”. I tak bardzo, że wszystko inne nie ma dla mnie znaczenia. Poza sobą, nie postrzegam niczego, jako istniejące w porównaniu do znaczenia mojego istnienia.

Tutaj, rzeczywiście, koniecznie trzeba wznieść się nad swoją egoistyczną naturą, i popatrzeć na nią z dystansu. W przeciwnym razie przygotujemy dla ziemi straszne stany.

Z programu TV „Razem o najważniejszym”. Prognozy, 01.09.2017


Czy istnieje wolność wyboru między dobrem a złem?

 ÐºÐ°Ð±Ð±Ð°Ð»Ð¸ÑÑ‚ Михаэль Лайтман Pytanie: Czy człowiek od początku jest dobry czy zły? Przecież w zależności od tego zbudowane są wszystkie systemy zarządzania, systemy państwowe. Co Kabała o tym mówi?

Odpowiedź: Człowiek – to takie stworzenie, które ze względu na własne napełnienie może skrzywdzić każdego, nawet najbliższych. To jego natura.

Komentarz: Czy to jest wolność? Może wykorzystywać swoją naturę, a może jej nie wykorzystywać. Przecież widzimy, że nie wszyscy ludzie są źli.

Odpowiedź: To jest już inne pytanie: „Czy mogę podnieść się nad swoją naturą?”

Pytanie: Czy bycie uprzejmym – to wolność wyboru? Czy wybieram bycie dobrym człowiekiem?

Odpowiedź: Człowiek niczego nie wybiera. Te pytania znajdują się w bardzo wąskich ramach, to jakby zapytać więźnia: „Czy jesteś na wolności, czy jesteś w więzieniu?” Jeśli on urodził się w więzieniu i nigdy go nie opuścił, powie, że to jest właśnie życie. On nie wie nawet, czym jest wolność a czym więzienie.

Komentarz: To znaczy, nauka Kabały zaczyna się od tego, że w człowieku nagle pojawia się pytanie: „Nie jestem wolny? Jestem w więzieniu?”. W tym momencie rozpoczyna się jego poszukiwanie sensu życia. A do tego czasu nie należy go niepokoić?

Odpowiedź: W ogóle nie należny go ruszać. Przychodzą do nas tylko ci ludzie, którzy tego chcą. A kto nie jest tym zainteresowany, niech nie przychodzi. Z nimi nie mamy nic wspólnego.

Z lekcji w języku rosyjskim, 02.07.2017


Według wyższego zamysłu

 ÐºÐ°Ð±Ð±Ð°Ð»Ð¸ÑÑ‚ Михаэль Лайтман Z jakiego powodu wybrałem właśnie tych przyjaciół, i dlaczego przyjaciele wybrali mnie? (Rabasz, „O miłości do przyjaciół”)

Z jednej strony zebraliśmy się przypadkowo, dlatego że szukaliśmy sensu życia, możliwości zrozumienia istnienia kierując się naszym wspólnym celem.

Z drugiej strony, wszystko pochodzi z góry. Jak później zrozumiemy był to wyższy plan, który doprowadził nas do spotkania. On jednoczy nas, przybliża do siebie wzajemnie pomimo tego, że jesteśmy egoistami, zwłaszcza ci, którzy przychodzą studiować Kabałę. Są to ludzie, których nigdy szczególnie nie przyciągało do siebie, ani do innych, każdy czuł się indywidualnością.

Dlatego, kiedy zbierają się razem, mają przed sobą specjalną pracę: okazywać sobie wzajemnie miłość, organizować wspólne posiłki, różne spotkania itd. W zasadzie, to nie dla nich, przecież takie zachowanie jest sprzeczne z ich naturą. Ale są zobowiązani to zrobić, dlatego by zbliżyć się miedzy sobą.

Z programu TV „Ostatanie pokolenie”, 18.01.2018


Nie pomoże wiedza naukowa

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy konieczny jest pewien duchowy poziom, aby korzystać z jakiegoś języka Kabały?

Odpowiedź: Na lekcjach uczymy się w języku hebrajskim, który synchronicznie tłumaczony jest na inne języki. Jeśli będziesz robił tak, jak my cię uczymy, nic więcej potrzebne ci nie jest.

To, czego się uczysz jest absolutnie wystarczające do duchowego rozwoju. Co do reszty, musimy być tylko w połączeniu między sobą, aby powiększyć tę więź, wywyższać, rozszerzać ją i nic więcej.

Nie pomoże ci żadna wiedza naukowa. Ona będzie tylko przeszkadzać ci w odkryci twojego serca, przecież kabalistyczna informacja – jest zmysłowa.

Z lekcji w języku rosyjskim, 24.07.2016


Ze świata materii w świat sił

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy istnieją inne formy życia, niż ziemskie? Co na ten temat mówi Kabała?

Odpowiedź: Nigdzie we Wszechświecie nie istnieją inne formy życia! Zostaw wszystkie te poszukiwania! Jesteśmy unikalni w tym małym świecie – nikczemni, najbardziej zagmatwani.   

Musimy jak najszybciej połączyć się między sobą w minimalną duchową formę i podnieść się do następnego wymiaru. I wszystko!

Kiedy wzniesiecie się do następnego wymiaru, cały Wszechświat zniknie, rozstąpi się, wejdziecie w świat sił i nie pozostaniecie w świecie materii.

Z lekcji w języku rosyjskim, 14.08.2016


Prawdziwe napełnienie

 ÐºÐ°Ð±Ð±Ð°Ð»Ð¸ÑÑ‚ Михаэль Лайтман Pytanie: Nie bardzo rozumiem, dlaczego człowiek, który jest w depresji, którego według logiki zagonił w nią sam Stwórca, zechce stać się podobnym do tego samego Stwórcy?

Odpowiedź: Bo nie ma dokąd pójść. Stwórca zagania go w depresje, aby człowiek zapytał; „Po co mam żyć?” – i w końcu zaczął szukać i znalazł sens życia.

Pytanie: Ale czy nie można inaczej doprowadzić stworzenie do świadomości?

Odpowiedź: Nie, dlatego że stworzenie – jest pragnieniem rozkoszować się. Jeśli ono nie ma tego pragnienia, to pyta: „Po co mam żyć?” – i dochodzi do stanu, kiedy musi koniecznie znaleźć jakieś egoistyczne napełnienie. I tu człowieka trochę „podkarmiają” – trochę tu, trochę tam, dopóki poruszając się egoistycznie nie zacznie rozumieć, że prawdziwym napełnieniem jest altruistyczne napełnienie.

Z lekcji w języku rosyjskim, 23.04.2017


Wierzę – nie wierzę

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy kabalistą może być muzułmanin, chrześcijanin, buddysta, czy inny wierzący?

Odpowiedź: To nie jest kwestia wiary. Rzecz w tym, że człowiek, który coś powiedział lub przeczytał, albo w jakiś sposób otrzymał informację, przyjmuje to za pewnik, wiarę, to znaczy używa jej, jako prawdy, jak fakt. W takim przypadku on się nazywa wierzącym.

Kabała nie jest wiarą a nauką, która bada to, co dla zwykłego człowieka jest nieosiągalne. Ale każdy człowiek może to osiągnąć i odkryć dla siebie nowe przestrzenie, nowe formy – to, o czym dzisiaj mówi fizyka.

Ona potwierdza, że istnieje nieodczuwalna przez nas materia, nieodczuwalna przez nas energia, nieodczuwalne przestrzenie, obszary, przemieszczanie się ponad wiedzą, ponad światłem, ponad czasem, poza czasem i przestrzenią.

To znaczy, nauka jakby zaczyna o tym mówić, chociaż człowiek sam nie wchodzi w to zmysłowo, on wyobraża sobie wszystko, tylko czysto spekulacyjnie. Podczas, gdy nauka Kabały pomaga nam rozwinąć w sobie takie organy zmysłów, które są w stanie poczuć przestrzenie poza czasem, materią, wymiarami, istnieć w nich. To właśnie te przestrzenie nazywają się duchowymi.

Pytanie: Czy muszę Panu wierzyć?

Odpowiedź: Możesz mi w to nie wierzyć, że to istnieje, tak jak możesz nie wierzyć fizykom, którzy mówią, że światło gdzieś znika, że istnieją białe i czerwone karły, inne wszechświaty, oprócz naszego, i tak dalej.

Możesz nie wierzyć ani im, ani mnie. Wszystko zależy tylko od tego, czy sam chcesz to poznać, czy uważasz, że jest to dla ciebie ważne. Jeśli jest to ważne, to jesteś zaproszony w podróż w „pozaziemski“ świat. A jeśli nie, to pozostań w tym świecie. Powodzenia!

Z programu TV „Aktualności z Michaelem Laitmanem”, 20.03.2018