Artykuły z kategorii Pytania&Odpowiedzi

Nie niszczyć ego

 ÐºÐ°Ð±Ð±Ð°Ð»Ð¸ÑÑ‚ Михаэль Лайтман Pytanie z Facebooka: Czy Kabała proponuje zniszczenie ego?

Odpowiedź: Nie. Kabała – jest to metoda mówiąca, jak prawidłowo pracować z egoizmem i używać go w pełnej mocy. Właśnie dlatego nazywa się nauką Kabały, od słowa „otrzymywać”.

Pytanie: Oznacza to, że niemożliwe jest zniszczenie egoizmu?

Odpowiedź: To jest niemożliwe i nie jest konieczne.

Z programu TV „Aktualności z Michaelem Laitmanem”, 10.04.2018


Dlaczego Pan nas straszy?

 ÐºÐ°Ð±Ð±Ð°Ð»Ð¸ÑÑ‚ Михаэль Лайтман Pytanie z Facebooka: Dlaczego ciągle Pan nas straszy w swoich postach? Cały czas mówi Pan, że ludzkość jest podobna do małego zajączka, który siedzi pod krzakiem i trzęsie się.

Odpowiedź: Oczywiście! Z takim zachowaniem ludzi spotykam się w życiu! Z jednej strony ludzie próbują szkodzić jeden drugiemu. Z drugiej strony boją się, że w odpowiedzi otrzymają to samo. I tak przez całe życie.

Naturalnie, jeśli się nie zmienimy, to będzie źle!

Dlatego „straszę” ludzi, żeby zawczasu ostrzec ich przed cierpieniem, a nie wnosić cierpienie w ich życie. Tak mówimy do dziecka: „Nie należy tego robić, upadniesz, uderzysz się, będzie źle“. Mam dobre intencje.

Ale jeśli ludzie uważają, że mówię to niepotrzebnie, to co mogę zrobić? Tak jak rodzice chcą chronić dziecko przed krzywdą – ale czy tak będzie?! Postaram się być jeszcze bardziej miękkim.

Z programu TV „Aktualności z Michaelem Laitmanem”, 15.02.2017


Wielka tajemnica Stwórcy

 ÐºÐ°Ð±Ð±Ð°Ð»Ð¸ÑÑ‚ Михаэль Лайтман Pytanie: Skąd w absolutnie dobrej naturze – Stwórcy – wzięły się negatywne siły?

Odpowiedź: Od samego Stwórcy. Tak jest powiedziane: „Ja stworzyłem zło i dałem Torę – metodę do jego naprawy”.

A skąd w absolutnie dobrym Stwórcy zrodziło się zło – to jest wielka tajemnica Stwórcy. To właśnie jest aktem stworzenia.

Powstanie zła z dobra nazywa się stworzeniem: „Ja stworzyłem zło”. A potem dowiadujemy się, że to w ogóle nie jest zło, takim ono wydaje się nam odnośnie naszego zamkniętego, ograniczonego stanu.

Z lekcji w języku rosyjskim, 22.01.2017


Kabalista i jego uczniowie

 ÐºÐ°Ð±Ð±Ð°Ð»Ð¸ÑÑ‚ Михаэль Лайтман Pytanie: Czy jako kabalista czuje Pan jednocześnie obecny i naprawiony stan każdego ucznia?

Odpowiedź: Nie, ja tak głęboko w to nie wnikam, dlatego że na zwyczajnej lekcji przede mną siedzi prawie 500 osób i w zasadzie z reguły kilka tysięcy – wirtualnie.

Nie mogę poczuć każdego z nich i nie robię tego, ponieważ mam zupełnie inną misję. Ja muszę poczuć wspólne naczynie i doprowadzić je do celu. Pracuję ze względu na to. Do tego stopnia, w jakim każdy z uczniów jest podłączony do wspólnego naczynia, ten znajduje się razem ze mną na lekcji.

Lekcja w języku hebrajskim to „sziur” (miara, wielkość) i na ile ludzie mogą połączyć się ze sobą, w takim stopniu otrzymują to, co ja umieszczam w tym naczyniu.

Z lekcji w języku rosyjskim, 29.01.2017


Zmienić świat

 ÐºÐ°Ð±Ð±Ð°Ð»Ð¸ÑÑ‚ Михаэль Лайтман Pytanie z Facebooka: Dlaczego wszyscy narzekają na życie, ale nie chcą nic zmienić?

Odpowiedź: Dlatego, że narzekać można na coś, czego się nie ma: „Daj mi!”. A zmienić – to znaczy, że ​​muszę dać coś od siebie. Jak to możliwe?! Chcę zmienić świat tak, żebym nic nie robił i żebym wszystko miał.

Jest to pragnienie naszego egoizmu. I od tego nigdzie nie uciekniesz. Dlatego, oczywiście pragnienie człowieka – to narzekać na siebie, na świat, na los, na Stwórcę, na cokolwiek. W rezultacie, oczywiście na Stwórcę, dlatego że On decyduje o wszystkim.

Człowiek czuje się, jak jedynie istniejące, wyjątkowe stworzenie. Poczucie wyjątkowości – jest to unikalne uczucie każdego z nas, kiedy wydaje mi się, że tylko ja sam istnieję, a reszta – to jak cienie wokół mnie.

A jeśli ktoś powinien się zmienić – to reszta, a nie ja. Ja pozostaję, jako „ja”!

Człowiek powinien siebie zmienić tak, żeby świat zmienił się wokół niego. Chcesz zmienić świat? Bardzo dobrze. Tylko zmień siebie tak, żeby zmiany w tobie wpłynęły na świat. I to można zrobić. Ty możesz w każdej sekundzie zmieniać siebie i przy tym świat wokół ciebie będzie się zmieniał.

Pytanie: Jak człowiek dochodzi do takiej decyzji?

Odpowiedź: Tylko wtedy, gdy zaczyna rozumieć, że w świecie istnieje tylko on i Stwórca, a świat – to pewne iluzoryczne odczucie między nimi.

Pytanie: Czy to nie dodaje człowiekowi dumy przez to, że istnieję tylko ja i Stwórca?

Odpowiedź: Nie, dlatego że zmieniając siebie, żeby zmienić świat, on stopniowo zmniejsza swój egoizm i wtedy świat się zmienia. On włącza siebie w innych i innych w siebie, i tak osiąga właściwość wzajemnego obdarzania.

Pytanie: Kiedy dochodzimy do takiego zrozumienia?

Odpowiedź: Do takiego zrozumienia nie dochodzą wszyscy ludzie, a tylko ci, którzy mają tak zwany „punkt w sercu”. Oni mogą poczuć wewnętrzne właściwości świata i uświadomić sobie, że świat – to tylko wyimaginowana przez nas jakaś nierealna rzeczywistość naszych wewnętrznych właściwości, odzwierciedlenie nas samych pod wpływem wyższego światła.

Dlatego, nie ma na co narzekać. Narzekaj na siebie – to jest najbardziej prawidłowe. Każdy obiekt, wszystko, co jest w naszym świecie: nieożywiona, roślinna, zwierzęca natura i tym bardziej ludzie – są to wszystko twoje wewnętrzne właściwości, które widzisz na zewnątrz siebie. Do nikogo żadnych pretensji być nie może, oprócz siebie.

Jedynie zmieniając siebie, zmienisz świat: na lepszy lub na gorszy. Więc decyduj, który kierunek wybierasz. Z jaką pomocą? Jest tylko jeden środek – nauka Kabały.

Życzę wam w tym powodzenia!

Z programu TV „Aktualności z Michaelem Laitmanem”, 12.06.2017


Nieświadomy rozwój ludzkości

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jaka jest przyczyna mechanicznego rozwoju ludzkości w trakcie dziesiątek tysięcy lat?

Odpowiedź: Nam tylko się wydaje, że to jest bardzo długi okres czasu. Wszechświat i cała nieożywiona, roślinna i zwierzęca natura rozwinęły się właśnie w celu, aby wyjaśnić różnice między światłem i ciemnością, najpierw na najniższym nieożywionym poziomie: w atomach, molekułach itd.

Następnie na roślinnym i zwięrzecym poziomie, we wszelkiego rodzaju biologicznych, zoologicznych komponentach natury. A następnie już na ludzkim poziomie naszego świata, nie tylko w fizjologii, ale także w psychologii człowieka.

I dopiero po tym wszystkim, człowiek może dążyć do tego, by stać się godny rozpoczęcia badań na duchowym poziomie.

Z lekcji w języku rosyjskim, 10.12.2017


Sens życia – to poznać jego znaczenie

 ÐºÐ°Ð±Ð±Ð°Ð»Ð¸ÑÑ‚ Михаэль Лайтман Pytanie: Oprócz głównego celu – osiągnięcia Wyższego świata, czy istnieją jakieś wyższe cele związane z naturalnymi talentami i umiejętnościami, dopóki człowiek nie rozwinie się do poszukiwania Wyższego świata?

Odpowiedź: A po co człowiek ma się rozpraszać czymś innym? By zostać wielkim muzykiem? Powiedzmy, że będę ćwiczył po 12-14 godzin dziennie na instrumencie muzycznym po to, by potem pięknie grać. Czy to jest sens mojego życia?!

Co ja przy tym osiągam? – Ogromne egoistyczne napełnienie. Czczą mnie, szanują, jestem znany, dobrze zarabiam, wychodzę na scenę – wszyscy wstają, biją brawa!..

Komentarz: Nie tylko. Ludzie słuchają tej muzyki i stają się wzniośli.

Odpowiedź: Tak, ludzie płaczą z zachwytu, to jest cudowne – i co dalej? Na końcu zarówno ja, jak i moi słuchacze razem z tym sukcesem umrzemy i na tym wszystko się zakończy. Czy jest w tym sens życia?…

W taką „pułapkę” wpadają wszyscy. Ale są ludzie, kabaliści z ogromnym pragnieniem poznania istoty istnienia. Oni mówią: „My nie rozpraszamy się na błahostki, my musimy poznać Stwórcę! Sens życia jest w osiągnięciu punktu, od którego wszystko pochodzi, i nic więcej”.

Komentarz: A jeśli wziąć pod uwagę naukowców, którzy – na przykład wynaleźli leki pomagające zdrowiu. I ludzkość używa ich od wieków. Czy w tym nie ma sensu?

Odpowiedź: Oni tylko ulepszają zwierzęce życie człowieka.

W naszym świecie nie może być sensu i nie ma czego w nim szukać! Widzimy, kim jesteśmy i jak wszystko się kończy. Ludzie rodzą się, żyją i umierają, i tak pokolenie za pokoleniem póki ziemia nas nosi. Nie ma nic więcej. A zatem, czy warto mówić o sensie istnienia materii białkowej na tej planecie?!

Pytanie: Wychodzi na to, że sensem życia jest poznanie tego sensu? Kabaliści mówią, że polega on na połączeniu się ze Stwórcą.

Odpowiedź: Oczywiście! W tym życiu! Na tym świecie!

Musisz osiągnąć Stwórcę, odkryć, poznać! W ten sposób osiągasz stan wieczności i doskonałości! Nie umierając! Nie utożsamiając się z ciałem, które pozostaje, jako absolutnie niepotrzebna część, jak zużyty stopień rakiety.

Musisz to osiągnąć. Przy czym jasno, wyraźnie, jak dziecko, które wkłada wszystko do buzi, ponieważ tylko po smaku może określić, co to jest. Dlatego to nazywa się „taamei Tora” – „smaki światła”.

Z lekcji w języku rosyjskim, 28.01.2018


Błyskawiczne odpowiedzi kabalisty, 14.01.2018

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jakimi cechami dysponuje dusza? Czy różnego rodzaju cechy charakteru i właściwości człowieka mają związek z duszą?

Odpowiedź: Nie. Dusza jest tylko właściwością obdarzania i miłości. Przy tym ona nie ma nic wspólnego z tym, co rozumiemy przez miłość i obdarzanie w naszym świecie: Pasza kocha Maszę, Masza kocha Paszę lub Wasia daje prezent Kati. To nie jest ta miłość, nie ta dusza, i nie ten prezent.

Pytanie: Jak to możliwe, że dominująca, najważniejsza i najsilniejsza dusza nie wpływa w żaden sposób na niższy i słabszy ziemski poziom?

Odpowiedź: Wpływa i jeszcze jak! Ale wpływa tak, że te niskie i słabe dusze jej nie odczuwają. Co więcej, ona bierze udział w ich rozwoju.

Pytanie: Czy istnieje we Wszechświecie taka planeta, na której byłby stworzony Adam z doskonałą duszą, która się nie rozbiła i nie podlega zmianom ciał poprzez narodziny i śmierć?

Odpowiedź: Nigdzie z wyjątkiem Ziemi nie znajdziesz takiego życia jak tutaj, które miałoby kontynuacje w świecie duchowym. W tym nasza planeta jest unikalna.

Pytanie: Jakie prawa ma dusza?

Odpowiedź: Prawa Wyższego świata: właściwość obdarzania, zależność od ekranu, awijut (głębokość pragnienia), reszimot (duchowe informacyjne dane). Wszystko, czego uczymy się w Kabale, to prawa rozwoju duszy.

Pytanie: Z punktu widzenia dojrzewania duszy, czy jest to możliwe, aby w obecnym wcieleniu niektóre dusze podniosły się już wysoko, a inne były beznadziejne i będą musiały się znowu narodzić?

Odpowiedź: Tak. Zasadniczo tak jest.

Pytanie: Jak religia wpływa na rozwój duszy?

Odpowiedź: W żaden sposób. Religia nie ma nic wspólnego z rozwojem duszy. Dlatego zajmuj się Kabałą.

Pytanie: Czy rozumiem prawidłowo: nabywając duszę i przyciągając wyższe siły, mogę w trakcie życia podnieść się w Wyższy świat, kontynuować wznoszenie się tam samemu i podnosić ludzkość – czy to właśnie jest sensem Kabały?

Odpowiedź: Tak. Bardzo dobrze sformułowane.

Pytanie: Czy może Pan nie opuszczać ziemi ze względu na swoich uczniów i wszystkich, którzy się nimi staną, aż do pełnego powrotu połączonej duszy Adama?

Odpowiedź: Tak czy inaczej jesteśmy ze sobą połączeni. Kiedy to będzie potrzebne, zniknę; kiedy będzie to konieczne – wrócę.

Pytanie: Jeśli człowiek dokonuje kolejnego błędnego wyboru, który nie jest sprzyjający rozwojowi jego duszy, czy wyższe siły pokierują go ku właściwemu wyborowi?

Odpowiedź: Nie, wyższe siły dają tylko możliwość, byś przy pomocy wolnej woli mógł wybrać, czy chcesz się rozwijać, czy nie.

Pytanie: Czy przestępca lub złodziej może być człowiekiem duchowym?

Odpowiedź: Nie. Duchowy człowiek nie może kraść. Może wykonać jakieś działanie, które w naszych oczach wygląda jak zło, ale w rzeczywistości ono służy wyższemu celowi.

Pytanie: Dlaczego właśnie my jesteśmy wybrani do nauki Kabały, a ktoś inny nie?

Odpowiedź: Wasze dusze już dojrzały. Jesteście najbardziej egoistyczni, dlatego właśnie dojrzeliście do Kabały.

Pytanie: Czy istnieją specjalne, wybrane dusze i czy czują one swoją wyjątkowość?

Odpowiedź: Wyjątkowość odczuwa każdy człowiek, ponieważ jego dusza jest indywidualna. Ale wyjątkowość jest sprawdzana tylko przez realizację, dlatego konieczne jest poważne przygotowanie się do duchowej realizacji, uczestniczenie w niej, inicjowanie jej.

 Z lekcji w języku rosyjskim, 14.01.2018


Jak kabalista odnosi się do codziennego życia?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jak kabalista odnosi się do codziennego życia i luksusu w powszednim życiu?

Odpowiedź: Kabalista jest zwyczajnym człowiekiem. Chce, by wszystko wokół było zorganizowane w prosty i wygodny sposób. Widziałem to zarówno u swojego nauczyciela, jak i u innych kabalistów. Nie posiadali niczego nadmiernego: proste zdrowe jedzenie, proste meble, wygodne ubranie.

Przy czym kabaliści nie narzucają sobie żadnych ograniczeń. Kabalista posiada wszystko, co człowiekowi jest niezbędne: jedzenie, seks, rodzinę, pracę itp. W żadnym wypadku nie można odmówiać sobie elementarnych przyjamności naszego świata, ponieważ w tym przypadku przestajesz realizować program stworzenia. Musisz żyć pełnią życia w obu światach jednocześnie: materialnym i duchowym.

Pytanie: Czy to znaczy, że jeśli Stwórca dał mi ogromną ilość przyjemności, to powinienem popróbować wszystkiego?

Odpowiedź: Nie. Ty powinieneś brać z tego świata to, co jest potrzebne do normalnego funkcjonowania i opanować Wyższy świat. Wyższy świat jest celem, a ten świat jest środkiem do osiągnięcia celu.

Pytanie: To znaczy, że decyduję sam czego potrzebuję, w zależności od mojego poziomu moralnego?

Odpowiedź: Tylko jeśli nie szkodzisz w ten sposób innym.

Z lekcji w języku rosyjskim, 07.01.2018


Kto poznaje Stwórcę?

 ÐºÐ°Ð±Ð±Ð°Ð»Ð¸ÑÑ‚ Михаэль Лайтман Pytanie: Co to znaczy prawidłowo reagować na to, co wysyła Stwórca?

Odpowiedź: Prawidłowa reakcja – to ciągłe uczucie, że jesteś z Nim w kontakcie.

Pytanie: Jak zrozumieć, że to pochodzi od Stwórcy? Może mi się tak tylko wydaje?

Odpowiedź: Cokolwiek by się nie działo, wyobrażaj sobie, że jest to tylko od Stwórcy. Ale lepiej jest robić to razem ze swoimi przyjaciółmi.

Pytanie: Kto dokładnie poznaje Stwórcę?

Odpowiedź: Stwórcę poznaje ten, kto w wyniku swojego rozwoju w grupie osiągnął stan poczucia, że jego pragnienie i pragnienie drugiego mogą zostać połączone i że mogą razem współpracować w jednym systemie. Wtedy pomiędzy tymi dwoma pragnieniami powstaje właściwość zjednoczenia – to już jest początek odkrycia Stwórcy.

Z lekcji w języku rosyjskim, 21.01.2018