Artykuły z kategorii Praca duchowa

Na kongresie miejsce jest dla wszystkich

каббалист Михаэль Лайтман  Pytanie: Jak na kongresach ludzie, którzy dążą do duchowego oddzielają się od tych, którym wydaje się tak tylko dlatego, że oni chcą po prostu przyjemnie spędzić czas?

Odpowiedź: Są tacy ludzie, i tacy. Człowiek – to stworzenie bardzo złożone, kompleksowe i często przemawia w nim zarówno jedno, jak i drugie.

Z jednej strony nagle ogarniają go romantyczne uczucia, i prawie płacze. A potem niespodziewanie staje mu się wszystko obojętne, i do wszystkiego odnosi się z lekceważeniem. I to wszystko może być w ciągu jednego dnia. Dlatego należy dać wszystkim możliwość uczestniczenia w kongresach, a w rezultacie ogólne światło wpłynie na wszystkich

Z lekcji w języku rosyjskim, 19.02.2017


„Kupić” właściwości Stwórcy

каббалист Михаэль Лайтман 0-жесты Wszystkie nasze ziemskie pragnienia przedstawiają sobą stworzenie (Malchut). My jesteśmy stworzeniem. Dziewięć części, które schodzą w Malchut – są to wyższe siły albo dziewięć sfirot oddziaływania Stwórcy na nas. Dlatego parcuf (duchowe ciało) zawsze dzieli się na dziewięć i jeden.

2017-03-05_vebinar_01_02 norbert

Zadanie stworzenia polega na tym, aby podnieść się do poziomu Stwórcy. Oznacza to, że my z naszego stanu musimy opanować dziewięć sfirot i przekształcić je w swoje osobiste właściwości. Wtedy osiągniemy Stwórcę.

Realizacją tej metody zajmuje się nauka Kabały, która wyjaśnia, w jaki sposób możemy „kupić” sobie dziewięć wyższych właściwości istniejących w całkowicie pozaziemskiej atmosferze i w ten sposób stać się podobnymi do Stwórcy, wznieść się na Jego poziom wieczności, nieskończoności, absolutnego dobra.

Dlatego najważniejszą rzeczą, jaką musimy zdobyć - to dziewięć właściwości (dziewięć pierwszych sfirot), które znajdują się między nami i Stwórcą. Musimy odkryć je w sobie. I wtedy odkryjemy w sobie Stwórcę, dlatego że wszystko odkrywa się wewnątrz człowieka.

Z lekcji w języku rosyjskim, 05.03.2017


W duchowym nie ma drogi powrotnej

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy droga kabalisty jest tylko w jednym kierunku? Czy jeśli przekroczyłeś granicę między fizycznym i duchowym światem, nie ma powrotnej drogi?

Odpowiedź: Kto będzie schodził z poziomu, na którym odkrywa mu się natura Wyższego świata, system zarządzania, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, Stwórca – siła, która zarządza wszystkim – jeśli możesz naprawdę to ujrzeć i w tym uczestniczyć?

Księga Zohar nazywa mieszkańców naszego świata stworzeniami, u których źrenice zwrócone są do wewnątrz siebie, a kabalistów – tymi, których oczy patrzą na zewnątrz i widzą, co naprawdę się dzieje.

Nie jest możliwe przekazanie tej harmonii, szczęścia, wiedzy, którą odkrywa kabalista. Jest to naprawdę wielka nagroda.

Z lekcji w języku rosyjskim, 29.01.2017


Intencja – to jest właśnie działanie

каббалист Михаэль Лайтман Komentarz: Baal HaSulam pisze, że właśnie nasz egoizm daje nam poczucie czasu. Istnieje działanie i jego rezultat. Dla nas ważny jest rezultat a nie przyjemność z samego działania.

Odpowiedź: Egoizm – jest to pragnienie otrzymać, wziąć, przyciągnąć do siebie – on rozciąga zerowy punkt w dwie różne strony, i pojawia się pojęcie czasu.

Pytanie: Okazuje się, że w duchowym nie ma czasu, dlatego że człowiek zadowala się bezpośrednio z samego działania, nie oczekuje na rezultat swojej intencji.

Odpowiedź: W duchowym intencja – to jest właśnie działanie.

Z lekcji w języku rosyjskim, 26.02.2017


Co proponuje Kabała?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy Kabała proponuje pielęgnowanie w sobie egoizmu, samolubstwa, etc., żeby w końcu, zrozumieć, że jest to beznadziejne zajęcie?

Odpowiedź: Kabała nie proponuje zajmowania się kultywowaniem egoizmu. Ona proponuje tylko, abyśmy stali się podobni do Stwórcy.

Jeśli moja natura – to otrzymywać, to mogę otrzymywać, ale tylko z zamiarem obdarzać. A jeśli nie mam takiej intencji, to ja nic nie otrzymam.

Dlatego być maksymalnie podobnym do Stwórcy, mogę na miarę zamiaru obdarzania, z korzyścią dla innych. Jeśli nie ma we mnie tej intencji, znaczy, że nie robię nic.

Z lekcji w języku rosyjskim, 26.02.2017


Co mamy naprawiać?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jaki rodzaj egoizmu naprawiamy w naszym relacjach?

Odpowiedź: Istnieje zwierzęcy egoizm i duchowy egoizm. Należy naprawić właśnie duchowy.

Zwierzęcego egoizmu nie możemy naprawić. On odnosi się do fizycznego ciała, dlatego zostawcie go takim, jaki jest i myślcie tylko o tym, co odnosi się do zawiązku między tobą a grupą, i przez grupę do Stwórcy. Wszystko inne naprawi się samo z siebie, włączając się automatycznie w twoje wysiłki połączenia się z grupą i ze Stwórcą.

Pytanie: Rozumiem, że zwierzęcy egoizm – to pragnienie jedzenia, rodziny, seksu itd. Ale istnieje jeszcze społeczny poziom, czyli poważanie, władza, wiedza. Powiedzmy, że pojawia się we mnie pragnienie, aby panować nad przyjaciółmi. Muszę to naprawić, czy nie?

Odpowiedź: Ty nie możesz tego naprawić. Jeśli będziesz zajmować się połączeniem z przyjaciółmi, to wszystko się zrównoważy.

Pytanie: Co to jest duchowy egoizm?

Odpowiedź: Jest to pragnienie, jak z bajki o staruszce i rozbitym korycie, aby panować nad złotą rybką – nad wszystkimi, nad Stwórcą, tj. nawet nad Nim samym.

Pytanie: Co mają do tego przyjaciele, jeśli już czuję Stwórcę?

Odpowiedź: Ty nie czujesz Stwórcy, ty chcesz być ponad wszystkim. To wyraża się w tym, że zaniedbujesz rady kabalistów, którzy odkrywając Wyższy świat, otrzymali je od Stwórcy. Ty nie chcesz korzystać z tych wskazówek, rad.

Właśnie taki egoizm koniecznie należy naprawić. A wszystko inne naprawi się automatycznie, włączając się w to, co robisz. Zacznij pracować i poczujesz, że będziesz chciał być ponad wszystkimi, w tym również wyżej Stwórcy.

Z lekcji w języku rosyjskim, 11.12.2016


Od czego zależy wielkość nauczyciela?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Dlaczego prawdziwa wielkość nauczyciela jest zawsze przed nami ukryta?

Odpowiedź: Dlatego, że niczego nie możecie zobaczyć.

Dla przykładu, ja – twój nauczyciel. I co dalej? Możesz patrzeć na mnie ile chcesz, ale żadnej wielkości we mnie nie zobaczysz.

Zobaczysz we mnie tylko starego człowieka, który bardzo pragnie, żeby ludzie zaczęli studiować naukę Kabały, przy czym nie z jego własnych książek, a z autetycznych źródeł Baal HaSulama i Rabasza. Można wziąć Księgę Zohar i pisma Ari – proszę, ale są one znacznie trudniejsze i bardziej od nas oddalone.

Do pewnego poziomu ja jestem po prostu specjalistą metody zbliżenia do Stwórcy. Metodykiem! I tego cię nauczam.

Wielkość nauczyciela, jak również wielkość Stwórcy, zależy od ucznia. Stwórca odkrywa się nam tylko w miarę naszego uczucia Jego wielkości. Dlaczego jest On ukryty? Dlatego, że ty Jego w czymś nie umieściłeś.

I nauczyciel – w takim samym stopniu. Skąd znasz swojego nauczyciela? Ty jego nie znasz. Dlatego, wszystko zależy od jego wielkości w twoich oczach. I nic więcej!

Z lekcji w języku rosyjskim, 07.08.2016


Czy Wyższy świat można poczuć od urodzenia

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy wielcy kabaliści lub specjalne dusze: Ari, Baal HaSulam – za każdym razem, w każdej inkarnacji nauczali, przekraczali machsom, czy odczuwali Wyższy świat i nasz świat już od urodzenia?

Odpowiedź: Nikt nie odczuwa wyższego świata od urodzenia. Nie ma żadnych możliwości bez włożenia wysiłku, bez grupy, zacząć odczuwać Wyższy świat, Stwórcę, dlatego że dla postrzegania Jego konieczne jest stworzenie duchowego kli/naczynia. Nikt nie rodzi się kabalistą.

Jesteśmy specjalnie stworzeni w taki sposób, żebyśmy mogli stać się samodzielni, równolegle do Stwórcy. A otrzymując coś bez świadomego wysiłku, niemożliwym jest cokolwiek zrozumieć. Nie można zacząć rozumieć wewnętrznego sensu świata, jeśli nie dostrzeże się go właśnie z przeciwstawnego.

Z lekcji w języku rosyjskim, 18.09.2016


Duchowa przyjemność

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Baal HaSulam, w jednym ze swoich listów pisze, że jeśli ludzie odkryliby najmniejszą duchową rozkosz, to zgodziliby się odrąbać sobie ręce i nogi siedem razy dziennie, tylko po to, żeby móc ją poczuć. Dlaczego?

Odpowiedź: To jest przenośnia. On ma na myśli, że najmniejsza duchowa rozkosz nie może być porównywana z najmocniejszą przyjemnością tego świata, ponieważ wszystkie ziemskie stany są ograniczone. A duchowe przyjemności nie mają granic.

To nie jest ilościowa przyjemność, jakie istnieją w naszym świecie. To przyjemności, które nie mają nieograniczenia objętościowego, i dlatego nie można ich zmierzyć metodami, ramami, jednostkami miary naszego świata.

Można to odczuć w przeciągu kilku lat zajmowania się nauką Kabały.

Z lekcji w języku rosyjskim, 28.08.2016


Wspólne żądanie

группа Z 2 warsztatu kongresu europejskiego

Teraz my wszyscy, mężczyźni i kobiety, każdy z nas i wszyscy razem, na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach, we wszystkich grupach zebraliśmy się, żeby naszym wspólnym wysiłkiem, pragnieniem odkryć możliwość poczucia Stwórcy – jedynej siły natury, w której istniejemy, która nas otacza, determinuje wszystkie nasze myśli i pragnienia. Jest to jedyna istniejąca siła, w której się znajdujemy, i stoi przed nami zadanie –  poczuć ją i odkryć dla nas.

To odkrycie odbywa się w zgodności właściwości, intencji, pragnienia, we wzajemnym dążeniu do siebie nawzajem – między nami i Stwórcą.

Człowiek nie może w pojedynkę dążyć do Niego, dlatego że jest egoistą, absolutnie przeciwnym do Stwórcy i nie może się zmieniać. To nie jest w naszej mocy, bo posiadamy tylko jedną naturę – otrzymywać. A właściwością natury, Wyższej siły jest obdarzać, dlatego nie czujemy jej, jesteśmy w przeciwstawni do niej.

Dlatego, aby ją poczuć, musimy stać się podobnymi do niej – obdarzającymi.

Jest to możliwe, gdy zbieramy się w grupę i staramy podnieść się nad sobą, połączyć się z takimi samymi, dążącymi do tego przyjaciółmi, którzy również chcą wyjść z siebie, poza swoje ciało, swój egoizm, poza swoje pragnienia i myśli, i połączyć się tylko w jedno jedyne pragnienie – dążenie ku Stwórcy, tak jak On dąży do nas, ponad wszystkimi naszymi egoistycznymi myślami i pragnieniami.

Aby to zrobić, musimy się zjednoczyć – nie tylko, dlatego, abyśmy mieli jedno wielkie dążenie do Stwórcy, pomnożone przez ogromną liczbę naszych przyjaciół na świecie, ale również, dlatego że gdy łączymy się ze sobą razem, przekształcamy naszą egoistyczną intencję we wspólną właściwość, która istnieje między nami. I w tej wspólnej właściwości powinniśmy zacząć odczuwać Wyższą siłę.

Nasze wspólne żądanie do Stwórcy, aby On pomógł nam zmienić się i stać się podobnymi do Niego, odczuć Go – to już jest modlitwa. Każda grupa i wszystkie grupy razem: męska i żeńska część – wszyscy myślimy tylko o tym, jak skłonić Stwórcę, zmuszając Go do zmienienia nas, abyśmy się stali tacy, jak On.

Rozumiemy, że bez pomocy z góry nie zmienimy się. I dlatego nasza prośba jest wynikiem rozpaczy, potrzeby.Nie mamy innego wyboru. On musi nam pomóc.

Każdy myśli o tym, że modli się za innych, aby wszyscy jego przyjaciele zasłużyli na to, aby odkryć Stwórcę, i to będzie dla niego wystarczające.

W żadnym wypadku nie staramy się mówić o negatywnych rzeczach, o przeszkodach, o swoich przeżyciach.

Wręcz przeciwnie, jesteśmy szczęśliwi, że staliśmy się godni możliwości zwrócić się do Wyższej siły, że ona dała nam takie pragnienie, żebyśmy zebrali się w jedno jedyne pragnienie i zwrócili się do niej. To wszystko uczynił Stwórca. Człowieka tutaj nie ma. Ale jesteśmy wdzięczni za to, że On to z nami robi.

Nie mówimy o niczym negatywnym! W nas panuje tylko wdzięczność, poczucie związku między nami i jednocześnie prośba, żeby właściwość obdarzania i miłości bardziej się w nas odkryła.

Z 2 warsztatu Europejskiego kongresu, 24.03.2012