Artykuły z kategorii Praca duchowa

Wierzyć rozumowi, czy sercu?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czemu powinno się wierzyć: argumentom rozumu, czy głosowi serca, tj. uczuciom?

Odpowiedź: Ani temu, ani drugiemu. Jak można zaufać swoim uczuciom, przecież na ziemskim poziomie cały czas popełniamy przez nie błędy. A jeśli wierzyć rozumowi, to on nie wiadomo gdzie nas prowadzi.

Co dotyczy duchowego poziomu, to kabalista tym bardziej nie wierzy ani swoim uczuciom, ani rozumowi! On chce, żeby jego uczuciami zarządzało wyższe światło, a jego rozum był tylko konsekwencją wpływu światła.

Kabalista – to człowiek, który nieustannie kieruje się na zbliżenie z wyższym źródłem. W takim stopniu, w jakim wyższe źródło panuje w nim, on czuje się na prawidłowym, dobrym, zdrowym poziomie.

I nawet, człowiek sam sobie nie powinien ufać, ani swoim myślom, ani sercu. Mówię z punktu widzenia Kabały, a nie z punktu widzenia zwykłego człowieka, który kieruje się tylko materialnymi odczuciami.

Zwykły, prosty człowiek jest przekonany, że jego ziemskie uczucia i rozum – są jego własnymi.  A kabalista widzi, że ani jego uczucia, ani jego rozum nie są jego, ale są tylko konsekwencją specjalnego światła działającego na niego, zwanego „otaczające światło” lub „wyższe światło”. Tym kabalista różni się od zwykłego człowieka.

I dlatego zadaniem kabalisty jest przyciągnąć do siebie coraz większą intensywność światła, ponieważ nie ma on nic własnego. Wszyscy jesteśmy stworzeniami, które powinny przywiązać się do Źródła, które nas stworzyło, i starać się otrzymać od niego maksymalny wpływ.

Pytanie: Czy kabalista posługuje się tymi uczuciami i emocjami, które przychodzą do niego, czy w ogóle nie zwraca na nie uwagi?

Odpowiedź: Oczywiście, posługuje się. On musi wyraźnie wyjaśnić, co w tej chwili przeżywa, a dokąd pożądane jest dojść w następnej chwili.

On ciągle szuka w sobie emocji, które dałyby mu sprzężenie z wyższą siłą, aby poczuć, że znajduje się w jej władzy i że nie ma niczego oprócz niej. Ona zarządza nim ze wszystkich stron, pobudza do pozytywnych i negatywnych uczuć, aby rozwinąć w nim maksymalnie szybko i efektywnie jego organy zmysłów. Taki jest cel rozwoju kabalisty.

Z lekcji w języku rosyjskim, 21.08.2016


Stać się jak jeden

каббалист Михаэль Лайтман Kongres w Moskwie. Lekcja 4

Pytanie: Mówi Pan, że dziesiątka powinna stać się jak jeden. Co to jest za stan?

Odpowiedź: Jeden – oznacza, że my, każdy z nas, zbieramy się razem w jedną całość, w jedną jakość – właściwość wzajemnego obdarzania. I nie istnieją żadne inne relacje ani ze Stwórcą, ani między sobą.

I wszystkie inne cechy człowieka podłączają się do właściwości obdarzania. Anuluję się, łączę się z innymi, czuję się niżej lub wyżej od innych, aby wpływać na nich wielkością celu. Próbuję połączyć ich razem, wyobrazić sobie Stwórcę na miejscu, każdego z nich. W taki właśnie sposób zdobywamy jakość, która nazywa się „jeden”.

Pytanie: Czy osiągamy ten stan na krótki czas, czy stale musimy go podtrzymywać?

Odpowiedź: Stan ten przychodzi na jedną chwilę, ale jak tylko osiągamy go, odkrywamy Stwórcę.

W następnej chwili upadamy i wszystko znika: znika poczucie Stwórcy, pojawiają się w nas poważne przeszkody, aż do nienawiści i ponownie rozpoczyna się praca nad nimi, prowadząca do właściwości „jeden, jedyny”. I znowu odkrywamy Stwórcę.

I tak krok po kroku zmierzamy do celu, odkrywając za każdym razem nowe światy.

Teraz więc musimy myśleć tylko o swojej dziesiątce. Jeśli ona jest otoczona prawidłowymi dziesiątkami w mojej i w innych grupach, to odczuwamy duży dodatek sił od pozostałych takich dziesiątek. Dlatego jestem zainteresowany tym, aby ich było, jak tylko to możliwe więcej i aby były one, jak tylko to możliwe silne. Ale w zasadzie moja praca duchowa koncentruje się wewnątrz mojej dziesiątki.

Z biegiem czasu, można zachęcać do dobrej konkurencji, która przeniesie nas do przodu. Tylko jeszcze jest zbyt wcześnie, żeby o tym mówić. Musimy bardzo ostrożnie odnosić się do niej. Ale to przyjdzie.

Z 4 lekcji kongresu w Moskwie, 03.05.2016


Tajemnica szczęścia

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Sekret szczęścia – jest to wewnętrzne połączenie sercami w jedną całość. Ale co to jest wewnętrzne połączenie? Czy można w jakiś sposób sobie wyobrazić, o co muszę się starać dzisiaj, teraz, każdego dnia?

Odpowiedź: Jest to możliwe tylko poprzez grupę. Na przykład, na zebraniu przyjaciół należy wyobrazić sobie siebie znajdującym się w naprawionym duchowym stanie.

Właśnie w tym celu przeprowadza się spotkanie przyjaciół, żeby jakoś w sobie stworzyć ten stan,  zlepić go i pozostawać w nim w ciągu całego tygodnia, aż do następnego takiego samego spotkania między sobą.

W sumie, cała nasza kabalistyczna metoda ma na celu odtworzenie prawidłowej struktury Adama, to znaczy połączenie się wszystkich za pomocą zmysłów, uczuciowo, świadomie, konsekwentnie, za pomocą prób i błędów, aby upodobnić się do Stwórcy.

Z lekcji w języku rosyjskim, 19.06.2016


Otrzymywać światło poprzez nauczyciela

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Co to znaczy: uczeń otrzymuje całe światło swojej duszy poprzez nauczyciela? Czyżby on był źródłem, a nie świat Nieskończoności?

Odpowiedź: Jeśli moja dusza rozwinęła się wcześniej niż twoja dusza i okazało się, że ty jesteś moim uczniem, to naturalnie według hierarchii ty otrzymujesz światło przeze mnie.

Rzecz w tym, że system dusz jest wzajemnie połączony. Te dusze, które częściowo lub całkowicie przeszły już swoją naprawę i podniosły się do pewnego poziomu, przekazują światło przez siebie na pozostałe dusze.

Wszystko jest urządzone w takiej kolejności. Z jednej strony ty dodajesz mi swój egoizm, a z drugiej strony ja dzięki twojemu egoizmowi przekazuję tobie wyższe światło. A wtedy ty też będziesz przekazywać je jeszcze komuś innemu. Oczywiście, ty i teraz to robisz, tylko jeszcze nieświadomie.

Nie ma innej alternatywy tak, czy inaczej ty jesteś moim duchowym dzieckiem.

Z lekcji w języku rosyjskim, 07.08.2016


Co to jest reinkarnacja dusz?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Co to jest reinkarnacja lub kołowrót dusz?

Odpowiedź: Można to zrozumieć na następującym przykładzie.

Na przykład, znajdujemy się w jednej dziesiątce i odkryliśmy troszeczkę siebie, swój fragment duszy, a następnie dołączyliśmy do siebie jeszcze jedną dziesiątkę i zaczęliśmy odkrywać więcej.

To przejście od jednego małego pełnego stanu do następnego pełnego stanu nazywa się reinkarnacją lub kołowrotem duszy.

nortber 2a

I tak dusza jakby spowija się w coraz większe i większe odzienia, powiązania z innymi częściami wspólnej duszy, dopóki nie osiągnie wiecznej i doskonałej formy. Właśnie do tego prowadzą reinkarnacje duszy.

Ale to nie ma nic wspólnego ani z ziemskim życiem, ani ze śmiercią zwierzęcego ciała, ani jakimkolwiek jego stanem lub rozwojem.

Z lekcji w języku rosyjskim, 06.11.2016


Ari – punkt zwrotny z ciemności do światła

каббалист Михаэль Лайтман Ari (Izaak Luria Aszkenazi) „Drzewo Życia“: „Wiedz, że przed początkiem stworzenia było tylko wyższe wszystko sobą zapełniające światło…“

Cel stworzenia – doprowadzić stworzonych do poznania Stwórcy, stopienia się z Nim, do jego poziomu. Cały rozwój człowieka na tym świecie w przeciągu tysięcy lat ma na celu realizację tego zadania.

Było wielu ludzi w historii ludzkości, którzy byli w stanie przejść ze zwierzęcego poziomu na ludzki – począwszy od Adama, „pierwszego człowieka”. Tacy ludzie nazywają się kabalistami i w trakcie wszystkich pokoleń oni pomagali innym dojść do poznania wyższej siły, do wejścia w duchowy świat.

Całe nasze życie na tym świecie wewnątrz egoistycznego pragnienia ma na celu wydostanie się się z niego i wzniesienie się do pragnienia obdarzania, do wyższej egzystencji – wiecznej i nieograniczonej.

Dlatego warto podziękować tym wszystkim ludziom, którzy po osiągnięciu poznania Stwórcy przyłożyli wszelkich starań, aby rozwinąć naukę Kabały, która pomogłaby innym podnieść się na ten sam poziom i przejść przez te same stany w poznaniu wyższej rzeczywistości.

Cały rozwój dzieli się na dwa etapy. Początkowo ma miejsce prosty wzrost i udoskonalenie pragnienia rozkoszowania się. Ale w pewnym momencie pragnienie rozwija się tak dalece, że zaczyna żądać swojej naprawy na pragnienie obdarzania. I ten punkt zwrotny symbolizuje szczególny kabalista, którego nazywali Ari.

Ten posłaniec z góry zrobił dla nas to, czego nie zrobił nikt inny. Nie ma innego człowieka, który wniósłby większy wkład w ogólną naprawę. Począwszy od niego ludzkość wkracza w okres wyzwolenia. Przecież Ari był tym, który odkrył naukę Kabały, metodę naprawy – wziął ją z góry i mógł przekazać nam daleko w dół.

Dlatego tak ważny dla nas jest dzień dzisiejszy- dzień pamięci Ari. Wszystko, co mamy w naszym duchowym życiu, do którego dążymy, inwestując w nie całe swoje życie, w istocie przyszło od wielkiego Ari. Jest to dusza, która symbolizuje punkt zwrotny ze świata ciemności w świat naprawy.

Ari był pierwszym kabalistą, który przyniósł ludziom praktyczną metodę naprawy, łącznie z budową wyższych światów, reinkarnacją dusz, rozprzestrzenianiem światła, rozwojem. On powiązał z tym wyjaśnieniem święta i cytaty z Tory.

Ari stworzył język Kabały, odkrył ją do studiowania, badania i realizacji. Przetłumaczył Kabałę z języka przypowieści i aluzji, który był przyjęty wcześniej wśród kabalistów, na współczesny, ścisły, naukowy język: miar, stopni, „awjut” (głębia pragnienia), „kaszijut” (twardość ekranu) – naukowe terminy.

Po tym Kabała stała się prawdziwą nauką dzięki najwyższemu stopniowi, który on osiagnął, i który pozwolił mu dotrzeć do całego wyższego świata.

Dlatego zaczyna on swoją opowieść od czterech etapów prostego światła, ze wszystkimi szczegółami. Cała budowa wszechświata, której naucza nauka Kabały, przyszła od Ari. Baal HaSulam pisze, że osiągnął on swoje duchowe poznanie poprzez włączenie w siebie („zarodka”) duszy Ari. Dzięki tej szczególnej duszy Baal HaSulam dokonał swoich odkryć i kontynuował dzieło Ari.

Z lekcji w dniu pamięci Ari, 27.07.2017


Kongres: koncentracja – na połączenie

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jak zachowywać się podczas kongresu, aby osiągnąć maksymalną korzyść?

Odpowiedź: Po prostu zapomnieć o sobie i być cały czas wewnątrz wspólnego połączenia, aby poczuć jądro wspólnego zjednoczenia, wspólnej myśli, wspólnego pragnienia.

Pytanie: Na kim koncentruje się Pan na kongresie: na nowych, czy na weteranach?

Odpowiedź: Na nikim. Ja się koncentruję na połączeniu ludzi.

Na kongresie nie potrzeba skomplikowanych materiałów. Kongres – to nie nauka, a połączenie. Dlatego też, dla wszystkich będzie całkowicie przystępne i to, co zamierzam powiedzieć i to, co należy robić. Tylko dla każdego – zgodnie z jego poziomem i w zależności od osobistych duchowych stanów, w których on się znajduje.

Z lekcji w języku rosyjskim, 19.02.2017


Na kongresie miejsce jest dla wszystkich

каббалист Михаэль Лайтман  Pytanie: Jak na kongresach ludzie, którzy dążą do duchowego oddzielają się od tych, którym wydaje się tak tylko dlatego, że oni chcą po prostu przyjemnie spędzić czas?

Odpowiedź: Są tacy ludzie, i tacy. Człowiek – to stworzenie bardzo złożone, kompleksowe i często przemawia w nim zarówno jedno, jak i drugie.

Z jednej strony nagle ogarniają go romantyczne uczucia, i prawie płacze. A potem niespodziewanie staje mu się wszystko obojętne, i do wszystkiego odnosi się z lekceważeniem. I to wszystko może być w ciągu jednego dnia. Dlatego należy dać wszystkim możliwość uczestniczenia w kongresach, a w rezultacie ogólne światło wpłynie na wszystkich

Z lekcji w języku rosyjskim, 19.02.2017


„Kupić” właściwości Stwórcy

каббалист Михаэль Лайтман 0-жесты Wszystkie nasze ziemskie pragnienia przedstawiają sobą stworzenie (Malchut). My jesteśmy stworzeniem. Dziewięć części, które schodzą w Malchut – są to wyższe siły albo dziewięć sfirot oddziaływania Stwórcy na nas. Dlatego parcuf (duchowe ciało) zawsze dzieli się na dziewięć i jeden.

2017-03-05_vebinar_01_02 norbert

Zadanie stworzenia polega na tym, aby podnieść się do poziomu Stwórcy. Oznacza to, że my z naszego stanu musimy opanować dziewięć sfirot i przekształcić je w swoje osobiste właściwości. Wtedy osiągniemy Stwórcę.

Realizacją tej metody zajmuje się nauka Kabały, która wyjaśnia, w jaki sposób możemy „kupić” sobie dziewięć wyższych właściwości istniejących w całkowicie pozaziemskiej atmosferze i w ten sposób stać się podobnymi do Stwórcy, wznieść się na Jego poziom wieczności, nieskończoności, absolutnego dobra.

Dlatego najważniejszą rzeczą, jaką musimy zdobyć - to dziewięć właściwości (dziewięć pierwszych sfirot), które znajdują się między nami i Stwórcą. Musimy odkryć je w sobie. I wtedy odkryjemy w sobie Stwórcę, dlatego że wszystko odkrywa się wewnątrz człowieka.

Z lekcji w języku rosyjskim, 05.03.2017


W duchowym nie ma drogi powrotnej

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy droga kabalisty jest tylko w jednym kierunku? Czy jeśli przekroczyłeś granicę między fizycznym i duchowym światem, nie ma powrotnej drogi?

Odpowiedź: Kto będzie schodził z poziomu, na którym odkrywa mu się natura Wyższego świata, system zarządzania, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, Stwórca – siła, która zarządza wszystkim – jeśli możesz naprawdę to ujrzeć i w tym uczestniczyć?

Księga Zohar nazywa mieszkańców naszego świata stworzeniami, u których źrenice zwrócone są do wewnątrz siebie, a kabalistów – tymi, których oczy patrzą na zewnątrz i widzą, co naprawdę się dzieje.

Nie jest możliwe przekazanie tej harmonii, szczęścia, wiedzy, którą odkrywa kabalista. Jest to naprawdę wielka nagroda.

Z lekcji w języku rosyjskim, 29.01.2017