Artykuły z kategorii Praca duchowa

Co daje odczucie Wyższego świata?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Co daje człowiekowi odczucie Wyższego świata?

Odpowiedź: Czując Wyższy świat, człowiek zaczyna odczuwać system zarządzania nim samym i światem, w którym żyje.

On zaczyna rozumieć, co chcą od niego, co było w przeszłości, co będzie w teraźniejszości i przyszłości, gdzie go wiodą, co robią i czy można w jakiś sposób poprawić swoją drogę, swój los.

Z lekcji w języku rosyjskim, 12.02.2017


Kiedy zniknie czas

как один человек с одним сердцем Pytanie: Co to jest za działanie duchowe – zebrać razem pragnienia?

Odpowiedź: To znaczy doprowadzić wszystkie pragnienia do jednego pragnienia, podobnego do Stwórcy.

Jest to jedyne duchowe działanie: stać się jak jeden człowiek z jednym sercem, z jednym zamiarem związanym z jednym Stwórcą. I wtedy między tym zbiorowym obrazem człowieka i Stwórcy ma miejsce połączenie.

W tej samej sekundzie znika czas, odległość, znikają światy, i pozostaje tylko połączenie.

Z lekcji w języku rosyjskim, 19.03.2017


Dwa spojrzenia na rzeczywistość

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy nie powinienem napełniać egoistycznych pragnień tego, kogo nienawidzę? Czy muszę pokochać w nim śpiący zarodek duszy?

Odpowiedź: Pięknie powiedziane. Absolutnie dokładnie. Ty nie kochasz człowieka, nienawidzisz go swoimi egoistycznymi właściwościami. A jeśli miałbyś altruistyczne właściwości – to byś go kochał.

Stwórca widzi nas jako absolutnie dobrych, ale nie dlatego, że On okłamuje samego siebie, jak matka, która myśli, że ​​jej dziecko jest najlepsze, a dlatego że poprzez swoje właściwości On postrzega nas jako absolutnie naprawionych. Przecież nasze nienaprawione właściwości są potrzebne tylko po to, byśmy sami to sobie uświadomili i osiągnęli odczucie naprawionych właściwości.

To znaczy, spoglądając na nas z góry: jesteśmy jednością, wszystko jest wspaniale, wszystko jest pięknie.

A nasze spojrzenie z dołu: jesteśmy rozbici, rozproszeni i dlatego postrzegamy Stwórcę w formie naszego strasznego świata.

Naszym zadaniem jest połączenie tych wizji.

Z lekcji w języku rosyjskim, 02.04.2017


Kongres – jedność wewnętrznych przebudzeń

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czym jest kongres nie w sensie fizycznym, ale wewnątrz człowieka?

Odpowiedź: Kongres – jest to połączenie wszystkich naszych wewnętrznych przebudzeń do ujawnienia sensu życia, kiedy człowiek pyta: „Dlaczego ja żyję?”

W każdym z nas kryje się to pytanie. Ono nazywa się „pragnienie”. Kiedy wszystkie te małe pragnienia łącza się razem, wtedy na jedno duże pragnienie, można uzyskać odpowiedź na temat sensu życia. Właśnie, dlatego zbieramy się.

Z lekcji w języku rosyjskim, 19.02.2017


Za kogo należy się modlić?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Dlaczego należy się modlić tylko za uczestników swojego duchowego zespołu, a nie za całą ludzkość? Czy nie jest to przejawem wyższego egoizmu?

Odpowiedź: Nie. Rzecz w tym, że w grupie modlimy się za nasze zjednoczenie, za to, abyśmy podnieśli się nad naszym egoizmem. Ja nie mogę modlić się za całą ludzkość, ponieważ każdy musi przyłożyć swoje siły, aby podnieść się ponad ego.

Dlatego wszystko, co robimy z resztą ludzkości – to staramy się jej rozpowszechniać metodę naprawy. A dalej – jest to wolna wola każdego. Innymi słowy, działam dla dobra całej ludzkości tak, aby ona doszła do naprawy. Ale modlić się za nią nie mogę.

Modlitwa – jest to duchowe działanie, a nie automatyczna prośba za kogoś. Modlitwa – jest to wzniesienie specjalnych pragnień, które wywołują określone działania w Wyższym świecie, po czym stamtąd na nas schodzi reakcja, odpowiedź. W taki sposób ja nie mogę prosić za innego, dlatego że on nie będzie miał tego pragnienia, a co znaczy i możliwości otrzymania odpowiedzi.

Dlatego na ziemskim poziomie pozostaje nam tylko rozpowszechniać, a wszystko inne zależy już od samych ludzi. Każdy z nich ma swoją własną wolną wolę, i na siłę nie możemy nic zrobić.

Jak mogę prosić za innych, aby u nich coś się zmieniło? Oni muszą sami prosić. W przeciwnym razie, dlaczego Stwórca daje im stany, które przechodzą? – Żeby wywołać w nich prawidłową reakcję, i ostatecznie doprowadzić do podobieństwa do Siebie.

Pytanie: Czy nie wynika przy tym niebezpieczeństwo zamknięcia się w sobie?

Odpowiedź: Nie. My zamykamy się w swojej dziesiątce, aby stworzyć z niej bardzo poważną grupę, skuteczną część, całej ludzkości. A z rozpowszechnianiem wychodzimy do mas. Nasze książki, zajęcia, lekcje i tłumaczenia mówią o tym, że oddajemy siebie wszystkim bez żadnych obliczeń.

Z lekcji w języku rosyjskim, 02.04.2017


Jak osiągnąć doskonałość?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jakie działania są niezbędne do osiągnięcia doskonałości?

Odpowiedź: Pracować z przyjaciółmi na całym świecie tak, aby doprowadzić ludzkość do połączenia między sobą.

Połączenie wszystkich ludzi w jedno jedyne wspólne pragnienie obdarzania, aż do wzajemnej miłości – to jest to, co każdy koniecznie powinien robić. Żadnego innego działania nie wymaga się od człowieka.

Z lekcji w języku rosyjskim, 19.03.2017


Na co warto marnować życie?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czy, aby osiągnąć duchowe, należy wyrzec się materilanych celów?

Odpowiedź: O jakich materialnych celach mówisz? Żyj spokojnie i wszystko. My i tak widzimy, dokąd zmierza świat.

Człowiek powinien zabezpieczyć się normalnym minimum egzystencji, a wszystko inne powinno się poświęcić duchowemu rozwojowi. A na co jeszcze warto marnować życie?

Z lekcji w języku rosyjskim, 12.03.2017


Kiedy osiągniesz, wtedy będziesz wiedział

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jak się dowiedzieć do jakiej kategorii duszy przynależy człowiek?

Odpowiedź: Kiedy osiągniesz, wtedy będziesz wiedział.

Kiedy człowieka ciągnie do przodu, jeśli on nie może bez tego i zdaje sobie sprawę, że dla niego nie istnieje nic innego na świecie, niż zrozumienie Stwórcy i swojego miejsca we wszechświecie – znaczy, że z jego duszą jest wszystko w porządku.

Z lekcji w języku rosyjskim, 12.03.2017


Co to znaczy połączyć pragnienia?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Co to znaczy połączyć pragnienia? Powiedzmy, że ja z moim przyjacielem jesteśmy głodni i spotykamy się teraz razem, aby coś zjeść. Oznacza to, że połączyliśmy nasze pragnienia?

Odpowiedź: Tak możecie „łączyć się” ile chcecie, ale w ten sposób wasze pragnienia się nie łączą. One mogą połączyć się tylko, jeśli dążycie do tego samego celu i jest to – wyższy cel, znajdujący się nad waszym egoizmem, zgodnie z zasadą: „Kiedy w Nim raduje się dusza moja“.

Po to, aby podnieść się do Wyższego Świata, dwie osoby muszą połączyć się między sobą i stworzyć wspólne pragnienie, podobne do Stwórcy.

rysunek norbert 2

To pragnienie zbudowane jest na ich wzajemnym połączeniu, gdy są gotowi pomagać sobie wzajemnie po to, żeby pozytywnie wpływać na Stwórcę. Człowiek zaczyna tak samo wpływać na Stwórcę, jak Stwórca na człowieka.

Pytanie: Jakie narzędzia oferuje człowiekowi nauka Kabały, gdy on chce zacząć zarządzać swoją rzeczywistością?

Odpowiedź: Tym narzędziem jest właściwość obdarzania, którą oni nabywają łącząc się razem.

Okazuje się, że między dwoma egoistami („ego 1” i „ego 2”), buduje się trzeci składnik – właściwość obdarzania („obdarzanie 1 + 2”). I w miarę wzajemnego obdarzania siebie nawzajem oni zaczynają kierować je do Stwórcy.

Z lekcji w języku rosyjskim, 27.11.2016


Wierzyć rozumowi, czy sercu?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Czemu powinno się wierzyć: argumentom rozumu, czy głosowi serca, tj. uczuciom?

Odpowiedź: Ani temu, ani drugiemu. Jak można zaufać swoim uczuciom, przecież na ziemskim poziomie cały czas popełniamy przez nie błędy. A jeśli wierzyć rozumowi, to on nie wiadomo gdzie nas prowadzi.

Co dotyczy duchowego poziomu, to kabalista tym bardziej nie wierzy ani swoim uczuciom, ani rozumowi! On chce, żeby jego uczuciami zarządzało wyższe światło, a jego rozum był tylko konsekwencją wpływu światła.

Kabalista – to człowiek, który nieustannie kieruje się na zbliżenie z wyższym źródłem. W takim stopniu, w jakim wyższe źródło panuje w nim, on czuje się na prawidłowym, dobrym, zdrowym poziomie.

I nawet, człowiek sam sobie nie powinien ufać, ani swoim myślom, ani sercu. Mówię z punktu widzenia Kabały, a nie z punktu widzenia zwykłego człowieka, który kieruje się tylko materialnymi odczuciami.

Zwykły, prosty człowiek jest przekonany, że jego ziemskie uczucia i rozum – są jego własnymi.  A kabalista widzi, że ani jego uczucia, ani jego rozum nie są jego, ale są tylko konsekwencją specjalnego światła działającego na niego, zwanego „otaczające światło” lub „wyższe światło”. Tym kabalista różni się od zwykłego człowieka.

I dlatego zadaniem kabalisty jest przyciągnąć do siebie coraz większą intensywność światła, ponieważ nie ma on nic własnego. Wszyscy jesteśmy stworzeniami, które powinny przywiązać się do Źródła, które nas stworzyło, i starać się otrzymać od niego maksymalny wpływ.

Pytanie: Czy kabalista posługuje się tymi uczuciami i emocjami, które przychodzą do niego, czy w ogóle nie zwraca na nie uwagi?

Odpowiedź: Oczywiście, posługuje się. On musi wyraźnie wyjaśnić, co w tej chwili przeżywa, a dokąd pożądane jest dojść w następnej chwili.

On ciągle szuka w sobie emocji, które dałyby mu sprzężenie z wyższą siłą, aby poczuć, że znajduje się w jej władzy i że nie ma niczego oprócz niej. Ona zarządza nim ze wszystkich stron, pobudza do pozytywnych i negatywnych uczuć, aby rozwinąć w nim maksymalnie szybko i efektywnie jego organy zmysłów. Taki jest cel rozwoju kabalisty.

Z lekcji w języku rosyjskim, 21.08.2016