Artykuły z kategorii Nauka kabały

Jak nabyć język Kabały

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jak osiągnąć język Kabały? Czy jesteśmy w stanie to osiągnąć? Od czego to zależy?

Odpowiedź: Tylko poprzez ciągłe słuchanie moich lekcji – będziecie w stanie przyswoić sobie język Kabały. Jest to podobne do tego, jak dziecko uczy się języka od swojej matki, albo jak człowiek, który znalazł się w obcym środowisku, nie posiadając słownika, zaczyna rozumieć nieznany język poprzez uczucia, a nie przez rozum.

Tak my też zaczynamy pojmować język Kabały, to znaczy, opisanie wyższego, nieodczuwalnego przez nas świata – studiując Kabałę i łącząc się ze sobą, stopniowo nabywamy właściwości wyższego świata – i w tym stopniu poznajemy jego nazwy, łącząc je z nowym uczuciem.


Duchowy człowiek

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Kto, Pana zdaniem, może uważać się za człowieka duchowego?

Odpowiedź: Każdy, kto za pomocą kabalistycznej metody podnosi się nad sobą, tworząc w sobie nowy organ odczuwania o nazwie „dusza” i teraz postrzega duchową materię we właściwości obdarzania. Nie w sobie, a na zewnątrz siebie.

Takich ludzi w naszym świecie jest niewielu, nie zna ich nikt, nikomu się nie ujawniają i nikogo nie nauczają.

Jedyna organizacja, która poważnie się tym zajmuje, – to Międzynarodowa Akademia Kabały, która postawiła sobie za cel, nauczać innych ludzi, ponieważ z góry otrzymała takie zadanie. Staramy się stworzyć warunki, aby każdy człowiek, pragnący osiągnąć duchowy stan i doświadczyć świat poza sobą, był w stanie to zrobić.

Z lekcji w języku rosyjskim, 21.02.2016


Jak czytać kabalistyczne teksty?

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jak wpływają na czytającego takie teksty, jak Zohar i Szamati i jak one wpływają, jeśli czyta się je samemu? Czy powinno się je czytać w pojedynkę? W czym jest różnica między Zoharem i Szamati?

Odpowiedź: Konieczne jest czytać samemu, ale również wspólnie – w obu przypadkach ściąga się O”M (otaczające światło), ale skuteczniej jest wspólnie.

Pytanie: Jakie specjalne modlitwy powinno czytać się przed snem, żeby sen nie był zwierzęcym a kabalistycznym i rozwijał człowieka duchowo?

Odpowiedź: Dowolny artykuł Baal HaSulama lub Rabasza, urywek lub cały, te które uważasz za najodpowiedniejsze.


Wszyscy zdążycie w tym życiu!

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Jak w przeciągu tak krótkiego życia człowiek może dorosnąć do tego, żeby zajmować się Kabałą, zrozumieć, o czym ona mówi, przyjąć ją i dostać się na poziom zjednoczenia?

Odpowiedź: Do nas przychodzą ludzie w różnym wieku. Życie nie jest tak krótkie, jak się to wydaje. Jest ono ściśle zbudowane na prawach, dających człowiekowi możliwość w przeciągu swojego istnienia prawidłowo zrealizować siebie.

Jak tylko zaczynacie zajmować się Kabałą, powstaje w was uczucie, że z niczym nie nadążacie, ale w rzeczywistości jest wręcz przeciwnie, czas się kompresuje i nagle odkrywacie, że nadążacie ze wszystkim. W ten sposób jest to zorganizowane z góry przez wyższe zarządzanie.

Nie znajdujecie się w świecie, który istnieje nie wiadomo według jakich praw. Jak tylko zaczynacie działać w kierunku celu wszechświata, to natychmiast podłączacie się pod wpływ zupełnie innych sił.

Człowiek może zacząć studiować Kabałę w wieku 70 lat i ze wszystkim zdąży. Nie ma ograniczeń. I w ogóle nie należy myśleć o tym – to nie jest nasz problem, a praca systemu zarządzania, która dopiero teraz zasugerowała człowiekowi, że powinien zająć się integralnym zadaniem całej ludzkości, w którym on może brać czynny udział i bez niego ono nie zostanie rozwiązane.

Z wykładu w Moskwie w Żydowskim centrum kulturowym, 24.11.2015


Rozwiane mity na temat Kabały, cz. 3

каббалист Михаэль Лайтман Świeccy ludzie i Kabała

Pytanie: Dlaczego istnieje przekonanie, że Kabałę można studiować tylko po tym, jak przestudiowało się całą Torę i Talmud?

Odpowiedź: Wielki kabalista ARI i jego uczeń Chaim Vital objaśniają w swoich książkach, że należy studiować wszystkie księgi Tory i Talmudu, ale już po tym, jak człowiek odkrył Stwórcę. Po odkryciu on może wypełnić się światłem poprzez studiowanie Talmudu.

Talmud studiowano jeszcze do zniszczenia Świątyni, w celu odkrycia Stwórcy. Ponieważ cała Tora mówi o prawie miłości do bliźniego jak siebie samego. A jeśli człowiek zaczyna kochać innych, on włącza w siebie i czuje cały duchowy świat, znajdujący się poza jego egoizmem.

Nabywając właściwość obdarzania, studiuje Talmud prawidłowo postrzegając wszystko, co jest tam napisane. Oznacza to, że widzi, że mówimy o duchowych pojęciach a nie o ich materialnych gałęziach w tym świecie.

Oznacza to, że Kabałę możne studiować każdy kto chce, od razu przystępując do Kabały jeszcze zanim wyuczył się Gmary, Miszny i Tory. Mogę tylko dodać, że przyprowadziłem do swojego nauczyciela Rabasza czterdziestu uczniów z Tel Awiwu – całkowicie świeckich ludzi.

Podejrzewam, że większość z nich nie znało Tory nawet w ramach szkolnego programu. Mimo to Rabasz przyjął ich i oni natychmiast zaczęli studiować Kabałę.

Zakaz studiowania Kabały został spowodowany faktem, że Żydzi udali się na wygnanie, podczas którego było zakazane zajmować się Kabałą. Musieliśmy czekać na zakończenie wygnania, co wydarzyło się pod koniec 20 wieku – około dwadzieścia lat temu.

Od tego czasu Kabała jest otwarta dla wszystkich. Jak pisze Baal HaSulam, w 1995 roku okres wygnania ostatecznie zakończył się i od tego momentu mądrość ta stała się dostępna dla wszystkich.

Pytanie: Niektórzy uważają, że wygnanie zakończyło się wraz z utworzeniem państwa Izrael?

Odpowiedź: Podaję definicję przyjętą w nauce Kabały, przez kabalistów.

Z programu radiowego 103FM, 28.02.2016


Rozwiane mity na temat Kabały, cz. 2

каббалист Михаэль Лайтман „Czterdziestolecie” w kabale

Pytanie: Czy prawdą są pogłoski, że kabałę można studiować tylko po czterdziestce?

Odpowiedź: Jest to duże nieporozumienie, że Kabałą nie można zajmować się do osiągnięcia czterdziestu lat. W nauce Kabały liczba 40 oznacza stopień Biny.

Człowiek osiągający stopień Biny, uzyskuje absolutną właściwość obdarzania, w której może odkryć całe ogromne światło Hochma, zarządzające całym wszechświatem.

Dlatego w nauce Kabały istnieją dwie części: do stopnia Biny i powyżej niej. Do stopnia Biny mogą uczyć się wszyscy, a powyżej niej – tylko ci, którzy są w stanie kontynuować i podnieść się wyżej.

Stopień Biny jest nazywany „czterdziestolecie”. Dlatego „studiować Kabałę”, to jest otrzymać
światło Hochma może ten, który osiągnął stopień Biny, oznaczony liczbą czterdzieści. Ale to nie ma nic wspólnego z ziemskim wiekiem człowieka.

Jako dowód można przytoczyć przykład znanych kabalistów, którzy zmarli w bardzo młodym wieku, nie osiągając nawet czterdziestu lat: ARI, Rabbi Nachman z Bracławia i inni. I oczywiście, zaczęli studiować Kabałę dużo wcześniej niż w wieku powyżej czterdziestu lat.

Istniał także zakaz studiowania Kabały nieżonatym. Uważano, że człowiek, który ma rodzinę jest bardziej stabilny i zrównoważony i dlatego bardziej przystosowany do nauki. Ale rzecz w tym, że w tych czasach było przyjęte żenić się w wieku 16-17 lat.

Z programu radiowego 103FM, 28.02.2016


Formuła życia

каббалист Михаэль Лайтман Pytanie: Dlaczego powinienem studiować kabałę? Co mi to da?

Odpowiedź: Studiowanie nauki kabały pomaga nam zrozumieć, gdzie się znajdujemy. Istniejemy w określonym programie natury, jak w matrycy, która nami zarządza. Jednak możemy zarządzać nią, ale tylko wtedy, jeśli zrozumiemy, jak na nią wpływać, i nie tylko naprawić swoje ziemskie przeznaczenie, a odkryć sens życia.

W każdym z osobna i we wszystkich razem od początku został założony ścisły plan istnienia. Jeśli spojrzeć wstecz na historię ludzkości, widzimy, że wszystko rozwijało się według jakiegoś planu, którego nikt z nas wcześniej nie tworzył. Nasze przeznaczenie jest zapisane z góry, ale człowiek nie wie, co się wydarzy jutro.

Pytanie: A skąd się dowiedzieć? Czy jest jakaś droga do tego?

Odpowiedź: Jest. Kabała dana jest właśnie po to, żeby poznać swoje przeznaczenie. Ludzie przychodzą do kabały nie tylko, żeby odkryć swój los, ale także aby skorygować go. Kabała – jest to nauka o życiu. Przeznaczona jest dla wszystkich i każdy ma w niej swoją drogę.

Pytanie: Znaczy się kabała – jest to formuła, z pomocą której można obliczyć los każdego człowieka?

Odpowiedź: Oczywiście. Ja i moi uczniowie uczą się jej. Nauka kabały mniej lub więcej jest uniwersalna dla każdego, ale dla każdego w zastosowaniu wygląda inaczej.


Rozwiane mity na temat Kabały, cz. 1

каббалист Михаэль Лайтман Słuchaj Sary

Pytanie: Mówi się, że tylko Żydzi mogą studiować kabałę, czy to prawda?

Odpowiedź: Mam odwrotne pytanie: a kim jest „Żyd”? Żydami od samego początku byli nazywani ci, którzy studiowali naukę kabały.

Ludzie zbierający się wokół praojca Abrahama, nazwali siebie Żydami. On przeprowadził ich ze Starożytnego Babilonu do ziemi Kanaan i z tej grupy powstał naród Izraela, Żydzi (jehudim) – od słowa „jedność” (jehud), połączenie. To jest pierwotne znaczenie pojęcia „Żyd” – jest to właśnie ten, kto zajmuje się kabałą.

Pytanie: A jeśli Turek-muzułmanin studiuje kabałę?

Odpowiedź: To nie ma znaczenia – kto. W Starożytnym Babilonie żyło mnóstwo różnych grup etnicznych i wiele wspólnot. Ci, którzy przyłączali się do Abrahama, stali się „Żydami”.

W rzeczywistości Żyd – to nie jest narodowość, tak jak we wszystkich innych narodach. Można być Francuzem i stać się Żydem. Żyd – to nie jest identyfikacja z ojcem i matką, a z ideą, dążeniem do odnalezienia sensu życia, celu rozwoju.

Żyd – jest to duchowe pojęcie, dlatego każdy człowiek może być Żydem. Francuz czy Niemiec, wierny temu przekonaniu, jednej wyższej sile – dobrej i tworzącej dobro, poza którą nic nie ma, prawu miłości bliźniego jak siebie samego, przekształca się w Żyda. Tym określana jest jego „żydowskość” (jehudijut).

Pytanie: A czy kobieta może studiować kabałę? Czy istniały w przeszłości kobiety kabalistki?

Odpowiedź: Oczywiście! Wszystkie żydowskie pramatki i prorokinie były kabalistkami. Aż do zniszczenia Świątyni i mężczyźni, i kobiety narodu Izraela posiadali duchowe zrozumienie i żyli w jednoczesnym odczuciu dwóch światów, jako integralnej całości.

Pytanie: Wychodzi na to, że nie ma różnicy między mężczyznami i kobietami w kabale?

Odpowiedź: Jest różnica – tak jak i w naszym świecie, kobieta różni się od mężczyzny: swoim postrzeganiem rzeczywistości, zachowaniem. Ale w odniesieniu do wyższej siły, celu stworzenia i jedni i drudzy są ukierunkowani na ten sam cel. Dlatego każdy człowiek może studiować kabałę niezależnie od narodowości i płci.

W minionych wiekach istniały takie prorokinie: Hulda, Dwora, Miriam, pramatki żydowskiego narodu, które posiadały duchowe poziomy nie mniejsze a nawet wyższe niż mężczyźni. Nie bez powodu Stwórca powiedział do Abrahama: „Słuchaj tego, co powie tobie Sara”.

Z programu radiowego 103FM, 28.02.2016


Duchowe poznanie przynoszące szczęście

каббалист Михаэль ЛайтманPytanie: Czy może Pan na osobistym przykładzie powiedzieć o jakichś praktycznych rezultatach studiowania kabały?

Odpowiedź: Powiem tylko jedno: człowiek zajmujący się kabałą żyje! Dla niego każdy dzień jest nowy! On cały czas pojmuje i daje światu z siebie coś nowego.

Przecież ta nauka ujawnia nam wszelkie tzw. tajemnice, źródła, prawa, wzajemne relacje na świecie. Ponadto jesteśmy stworzeni w ten sposób, że tylko ta wiedza może nas tylko napełnić.

Więcej nic nas nigdy do końca nie zadowoli, nie uspokoi, nie zrównoważy, nie uczyni szczęśliwymi! Możemy się ogłuszać narkotykami, pracą, rodziną itp., ale w taki sposób nie dojdziemy do stanu, żeby faktycznie napełnić naszą duszę, czyli pragnienie, które mówi o wiecznym istnieniu. Można to zrobić tylko wtedy, jeżeli zajmujesz się kabałą, wtedy pojmujesz świat.

Przekonajcie się o tym sami. Przynajmniej warto poświęcić trochę czasu na to i wtedy zobaczysz, że wszystko nagle wyda się być małe i nieistotne.

Z lekcji w języku rosyjskim, 25.10.2015